završni rad
ANALIZA POSTOJEĆEG CMS SUSTAVA U FIRMI SA VIŠE OD 50 DJELATNIKA, FIRMA PO IZBORU

Aleksandar Kapović (2018)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Poslovni odjel