završni rad
MOGUĆNOSTI PRIVATNOG PODUZETNIŠTVA U DJELATNOSTIMA JAVNOG SEKTORA

Sonja Bašić (2016)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Upravni odjel