završni rad
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA GOSPODARSKOG SUBJEKTA BAUDER d.o.o.

Sandra Ivoković (2016)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Poslovni odjel