završni rad
FIZIOTERAPIJA POLITRAUMATSKOG PACIJENTA - PRIKAZ SLUČAJA

Brigita Lončar (2016)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Odjel za zdravstvene studije