završni rad
DEMOGRAFSKI KAPITAL HRVATSKE

Marija Vizler (2016)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Upravni odjel