završni rad
ETIČKI KODEKS U JEDINICAMA SAMOUPRAVE

Valentina Mandić (2016)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Upravni odjel