završni rad
UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE

Branka Mandić (2017)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Upravni odjel