Paginacija

ANALIZA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA FIRME S VIŠE OD 50 DJELATNIKA - "PYRIUS"
ANALIZA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA FIRME S VIŠE OD 50 DJELATNIKA - "PYRIUS"
Domagoj Zušćak
Elektroničko poslovanje je uvelike pomoglo razvoju gospodarstva, zbog svoje brzine isporuke informacija te mogućnostima multi procesuiranja, kojima dolazimo do velikog broja korisnih informacija potrebnih za kvalitetno upravjanje poduzećima. Upravo na temelju povratnih i obrađenih informacija vrše se korekcije pri upravljanju, što rezultira boljim poslovanjem poduzeća. Cijeli segment elektroničkog poslovanja je napredovao implementacijom informacijske tehnologije, ponajviše sa...
ANALIZA PATOLOŠKIH MANIFESTACIJA NORMALNOG POKRETA U AKTIVNOSTI USTAJANJA
ANALIZA PATOLOŠKIH MANIFESTACIJA NORMALNOG POKRETA U AKTIVNOSTI USTAJANJA
Ivan Vidaković
Normalni pokret može se definirati kao adaptiran i koordiniran odgovor središnjeg živčanog sustava na neki podražaj iz okoline. Strukture koje sudjeluju u kontroli i provedbi normalnog pokreta brojne su te je potreban visok stupanj koordinacije između istih kako bi provedba normalnog pokreta bila adekvatna za izvršavanje aktivnosti svakodnevnog života. Aktivnost ustajanja radnja je koju osoba provodi puno puta tijekom dana. Patološke manifestacije normalnog pokreta u aktivnosti...
ANALIZA POSLOVNE PRILIKE NA PRIMJERU OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA KOVČALIJA
ANALIZA POSLOVNE PRILIKE NA PRIMJERU OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA KOVČALIJA
Drago Kovčalija
Svaki poduzetnički pothvat zasniva se na poslovnoj ideji i poslovnoj prilici. Iako se vrlo često smatra kako su ova dva pojma sinonimi, postoje elementi koju razlikuju poslovnu ideju od poslovne prilike a to su: poslovna prilika stvara vrijednost za kupca i poslovna prilika ima svoje tržište odnosno kupce proizvoda ili usluge. OPG Kovčalija se razlikuje od većine konkurentnih gospodarstava prije svega što su usmjereni ka proizvodnji eko proizvoda. Cilj završnog rada je prikazati...
ANALIZA POSTOJEĆEG CMS SUSTAVA U FIRMI SA VIŠE OD 50 DJELATNIKA, FIRMA PO IZBORU
ANALIZA POSTOJEĆEG CMS SUSTAVA U FIRMI SA VIŠE OD 50 DJELATNIKA, FIRMA PO IZBORU
Aleksandar Kapović
Cilj završnog rada bio je analizirati u teoriji, a kasnije i u praksi, na osnovu zadanog primjera, analizu postojećeg CMS sustava na primjeru poduzeća koji ima više od 50 zaposlenika.Rad je pisan na temelju ISS (Integralne spiralne sinteze).Firma koja je analizirana je Vupik d.d. U prvom dijelu rada prikazani su mrežni sustavi i razlika između Interneta i Intraneta.Potom je obavljena analiza firme Vupik. Kroz analizu opisano je kako Vupik posluje te njegov organizacijski ustroj i...
ANALIZA PRIMJENE POSTOJEĆEG CMS SUSTAVA U FIRMI SA VIŠE OD 50 DJELATNIKA - VINKOPROM d.o.o.
ANALIZA PRIMJENE POSTOJEĆEG CMS SUSTAVA U FIRMI SA VIŠE OD 50 DJELATNIKA - VINKOPROM d.o.o.
Domagoj Spajić
U ovom završnom radu prikazana je i analizirana, najprije u teoriji, a potom u praksi analiza CMS sustava na primjeru poduzeća koji ima više od 50 zaposlenih. U ovom završnom radu analiziran je CMS sustav na primjeru tvrtke Vinkoprom. Rad je pisan pomoći ISS(Integralne spiralne sinteze). Na početku analize prikazani su klasični i bežični mrežni sustavi te pozitivne i negativne strane intraneta. U daljnjem radu mogu se vidjeti opći podaci o tvrtki, njezini ciljevi kao i informacije...
ANALIZA PRIMJENE POSTOJEĆEG MIS SUSTAVA U FIRMI S VIŠE OD 100 DJELATNIKA
ANALIZA PRIMJENE POSTOJEĆEG MIS SUSTAVA U FIRMI S VIŠE OD 100 DJELATNIKA
Danijel Franjković
Cilj završnoga rada bio je analizirati u teoriji, a kasnije i u praksi, na osnovu zadanog primjera, analizu postojećeg MIS sustava na primjeru poduzeća koji ima više od 100 zaposlenika. Upravljački informacijski sustav informacijski je sustav kod kojeg je naglasak stavljen na osiguranje periodičnih informacija koje menadžerima služe u procesu poslovnog odlučivanja. Upravljački informacijski sustavi menadžerima također osiguravaju izvješća te izravan pristup podacima o...
ANALIZA PROCESA DONOŠENJA ODLUKE O KUPNJI
ANALIZA PROCESA DONOŠENJA ODLUKE O KUPNJI
Nikolina Mitrović
U ovome radu cilj je bio analizirati proces donošenja odluka o kupnji, koje su to odluke koje potrošač donosi pri kupnji nekog proizvoda. U teorijskom dijelu, na samom početku, definira se tko je potrošač i što je ponašanje potrošača s naglaskom na proces donošenja odluka o kupnji. Proces donošenja odluke analizira se kroz pet faza: spoznaja problema, traženje informacija, vrednovanje alternativa, odluka o kupnji i poslijekupovni procesi. U istraživačkom dijelu analizirane su...
ANALIZA TURISTIČKOG TRŽIŠTA EU
ANALIZA TURISTIČKOG TRŽIŠTA EU
Ida Vrkić
Turizam je za gospodarstvo zemalja iznimno važan, što je vidljivo iz velikog broja turističkog prometa, povećanja zaposlenosti, priljevu deviza te visokog udjela turizma u ukupnom bruto društvenom proizvodu. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju pojavljuju se nove mogućnosti za rast i razvoj hrvatskog turizma, s obzirom na sve veći interes turista iz Europske unije, ali i iz cijeloga svijeta. Turistička politika uvelike može doprinijeti ostvarivanju općih ciljeva u pogledu povećanja...
ANALIZA UZROKA DEVIJATNOG PONAŠANJA U ADOLESCENCIJI
ANALIZA UZROKA DEVIJATNOG PONAŠANJA U ADOLESCENCIJI
Aleksandra Stojanović
Adolescencija je izuzetno značajan period života svake osobe, s obzirom da je taj period ključan za razvoj i odrastanje svakog čovjeka. Razdoblje adolescencije se također smatra razdobljem „bure i oluje“ – gdje su česta pojava oblici devijantnog ponašanja i buntovništva, s obzirom na brze izmjene raspoloženja te unutarnje konflikte koje mladi ljudi imaju prilikom sazrijevanja. Devijantnim se smatra svako ponašanje koje se ne uklapa u norme i standarde određenog društva, a...
ANALIZA UČESTALOSTI OZLJEĐIVANJA U RAZLIČITIM SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA
ANALIZA UČESTALOSTI OZLJEĐIVANJA U RAZLIČITIM SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA
Kristijan Mamuzić
Sportske ozljede sastavni su dio profesionalnog, ali sve češće i rekreativnog sporta. Zbog svoje ozbiljnosti, učestalosti i mogućih komplikacija mogu predstavljati ozbiljan problem u napretku svakog sportaša. Isto tako, kod rekreativaca pojavnost ozljeda može utjecat na smanjenje kvalitete života i osjećaja općeg fizičkog zadovoljstva. Cilj ovog rada bio je utvrditi učestalost ozljeda kod osoba, koje se profesionalno i rekreativno, bave sportom. Istraživanje je obuhvatilo...
ANALIZA ZNANSTVENE UTEMELJENOSTI PRIMJENE AROMATERAPIJE U FIZIOTERAPIJI
ANALIZA ZNANSTVENE UTEMELJENOSTI PRIMJENE AROMATERAPIJE U FIZIOTERAPIJI
Toni Maričić
Aromaterapija je kontrolirano korištenje eteričnih ulja kako bi se ljudski organizam doveo u ravnotežu. Eterična ulja koristile su drevne civilizacije, a utemeljiteljem modernog pristupa i oživljavanja korištenja blagotvornog djelovanja eteričnih ulja smatra se francuski kemičar Gattefosse. Provedena su brojna istraživanja o učinkovitosti aromaterapije i u većini je aromaterapija imala pozitivan učinak. Neka od istraživanja prikazuju učinkovitost aromaterapije kod žena s rakom...
ANKSIOZNO - DEPRESIVNI POREMEĆAJ
ANKSIOZNO - DEPRESIVNI POREMEĆAJ
Dragana Petrović
Anksioznodepresivni poremećaj je vrlo čest poremećaj u psihijatriji. Anksioznost i depresija su među vodećim bolestima suvremenog doba gdje je od izuzetne važnosti pravovremeno utvrđivanje postojanja jednog od poremećaja ili kombinacija oba kako bi se mogla pružiti adekvatna pomoć te poboljšati kvaliteta života. Osobe kojima je dijagnosticiran anksioznodepresivni poremećaj isplovljavaju simptomima anksioznog i depresivnog poremećaja u kombinaciji. Simptomi nijednog od...

Paginacija