Paginacija

ANALIZA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA FIRME S CJELOVITIM VIRTUALNIM POSLOVANJEM NA PRIMJERU - NJUŠKALO d.o.o.
ANALIZA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA FIRME S CJELOVITIM VIRTUALNIM POSLOVANJEM NA PRIMJERU - NJUŠKALO d.o.o.
Zvonimir Martinović
Elektroničko poslovanje je uvelike pomoglo razvoju gospodarstva, zbog svoje brze isporuke informacija te mogućnostima multi procesuiranja, kojima dolazimo do velikog broja korisnih informacija potrebnih za kvalitetno upravljanje poduzećima. Upravo na temelju povratnih i obraĎenih informacija vrše se korekcije pri upravljanju, što rezultira boljim poslovanjem poduzeća. Cijeli segment elektroničkog poslovanja je napredovao primjenom informacijske tehnologije, ponajviše s početkom...
ANALIZA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA FIRME S CJELOVITIM VIRTUALNIM POSLOVANJEM NA PRIMJERU REGUS
ANALIZA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA FIRME S CJELOVITIM VIRTUALNIM POSLOVANJEM NA PRIMJERU REGUS
Ivona Ostrun
Regus je jedna od vodećih svjetskih tvrtki na području pružanja usluga ustupanja poslovnih prostora i drugih uredskih usluga. To je tvrtka koja kroz raznovrsne uredske prostore te rastuće mobilne i virtualne urede nastoji svojim klijentima omogućiti da grade svoje karijere bilo gdje na svijetu, birajući samostalno kada, gdje i koliko će raditi. Cilj ovoga rada je prikazati postojeći informacijski, mrežni i softverski sustav tvrtke Regus, zatim analizirati prednosti i nedostatke...
ANALIZA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA FIRME S DJELOMIČNO AUTOMATIZIRANIM PROIZVODNIM PROCESIMA NA PRIMJERU PODUZEĆA "DAIMLER A.G."
ANALIZA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA FIRME S DJELOMIČNO AUTOMATIZIRANIM PROIZVODNIM PROCESIMA NA PRIMJERU PODUZEĆA "DAIMLER A.G."
Luka Frančić
Svrha ovog rada je analizirati elektroničko poslovanje poduzeća Daimler A.G. te pronaći potencijalne probleme i moguća rješenja za iste. Analizom sustava i protoka informacija između podsustava potrebno je odrediti što je dobra praksa, a što loša. Potom generiranjem ideja za sve negativne prakse te integracijom ideja u sustav kako bi se stvorio barem u teoriji savršen ERP sustav. Prema kriterijima efikasnosti i funkcionalnosti, optimiziranja organizacije i podrške dostupnosti svim...
ANALIZA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA FIRME S VIŠE OD 50 DJELATNIKA - "KRAŠ d.d."
ANALIZA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA FIRME S VIŠE OD 50 DJELATNIKA - "KRAŠ d.d."
Toni Beretić
Elektroničko poslovanje je sustav izvršavanja svih elemenenata poslovnog procesa elektroničkim putem. Razvoj elektroničkog poslovanja uvelike pomoglo razvoju gospodarstva, zbog svoje brzine isporuke informacija te mogućnostima multi procesuiranja, puno je lakše doći do korisnih informacija potrebnih za kvalitetno upravljanje. Na temelju povratnih informacija vrše se korekcije pri upravljanju što rezultira boljim poslovanjima poduzeća. Razvoj interneta i razvoj računala su...
ANALIZA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA FIRME S VIŠE OD 50 DJELATNIKA - "PYRIUS"
ANALIZA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA FIRME S VIŠE OD 50 DJELATNIKA - "PYRIUS"
Domagoj Zušćak
Elektroničko poslovanje je uvelike pomoglo razvoju gospodarstva, zbog svoje brzine isporuke informacija te mogućnostima multi procesuiranja, kojima dolazimo do velikog broja korisnih informacija potrebnih za kvalitetno upravjanje poduzećima. Upravo na temelju povratnih i obrađenih informacija vrše se korekcije pri upravljanju, što rezultira boljim poslovanjem poduzeća. Cijeli segment elektroničkog poslovanja je napredovao implementacijom informacijske tehnologije, ponajviše sa...
ANALIZA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA NA PRIMJERU PODUZEĆA BELJE PLUS d.o.o.
ANALIZA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA NA PRIMJERU PODUZEĆA BELJE PLUS d.o.o.
Ivan Đurković
Predmet ovoga rada je definiranje informacijske tehnologije koja je danas postala sve prisutna u poslovanju poduzeća i to na praktičnom primjeru poduzeća Belje Plus d.o.o.. Sve većom globalizacijom i otvaranjem tržišta, rastom globalnog tržišta te sve većeg broja trgovanja došlo je do stvaranja uvjeta za primjenu informacijske tehnologije. Cilj rada je kroz teorijski pristup definirati važnost implementacije informacijske tehnologije i njezinih inovacija u svakodnevnom...
ANALIZA MODELA ULASKA U PODUZETNIČKI POTHVAT - PRIMJER PODUZEĆA
ANALIZA MODELA ULASKA U PODUZETNIČKI POTHVAT - PRIMJER PODUZEĆA
Momčilo Mračajac
Tema završnog rada je analiza modela ulaska u poduzetnički pothvat. Primjere poduzetništva kao djelatnosti nalazimo puno ranije, još za vrijeme drevnih civilizacija. Poduzetnička aktivnost je opći trend u cijelom svijetu. U konstantnom je porastu. Poduzetništvo nesumnjivo igra važnu ulogu u današnjem poslovnom okruženju. Mali i srednji poduzetnici čine okosnicu svakoga razvijenoga gospodarstva pa tako i hrvatskoga i zapošljavaju više od dvije trećine zaposlenih u poslovnim...
ANALIZA OPTREĆENJA NOGOMETAŠA KORIŠTENJEM RAZLIČITIH ALATA
ANALIZA OPTREĆENJA NOGOMETAŠA KORIŠTENJEM RAZLIČITIH ALATA
Martino Bataković
Uvod: Nogomet je sport u kojem je vrlo bitno uspostavljanje kvalitetnih trening režima kako bi se postigla što bolja priprema za utakmicu, stoga je došlo do pomnijeg praćenja opterećenja igrača uz pomoć različitih metoda. Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi opterećenje nogometaša tijekom trenažnog procesa uz pomoć različitih alata za mjerenje opterećenja. Materijali i metode: Istraživanje je provedeno na kraju zimskog pripremnog perioda u razdoblju od 31. siječnja 2023....
ANALIZA PATOLOŠKIH MANIFESTACIJA NORMALNOG POKRETA U AKTIVNOSTI USTAJANJA
ANALIZA PATOLOŠKIH MANIFESTACIJA NORMALNOG POKRETA U AKTIVNOSTI USTAJANJA
Ivan Vidaković
Normalni pokret može se definirati kao adaptiran i koordiniran odgovor središnjeg živčanog sustava na neki podražaj iz okoline. Strukture koje sudjeluju u kontroli i provedbi normalnog pokreta brojne su te je potreban visok stupanj koordinacije između istih kako bi provedba normalnog pokreta bila adekvatna za izvršavanje aktivnosti svakodnevnog života. Aktivnost ustajanja radnja je koju osoba provodi puno puta tijekom dana. Patološke manifestacije normalnog pokreta u aktivnosti...
ANALIZA POLICIJSKIH POSLOVA I OVLASTI S NAGLASKOM NA SIGURNOST I UPRAVLJANJE CESTOVNIM PROMETOM
ANALIZA POLICIJSKIH POSLOVA I OVLASTI S NAGLASKOM NA SIGURNOST I UPRAVLJANJE CESTOVNIM PROMETOM
Marko Kučinić
Promet na cestama ima iznimnu važnost za gospodarski i ukupni društveni razvitak svake države te je suvremeni način života nezamisliv bez aktivnog sudjelovanja u prometu. Ipak, promet na cestama, njegove sudionike u različitim svojstvima, suočava s mnogim rizicima, poput sudjelovanja u prometnim nesrećama, nastankom materijalne štete, tjelesnog ozljeđivanja različitog intenziteta, pa sve do smrtnog stradavanja. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, nesreće u cestovnom...
ANALIZA POSLOVNE PRILIKE NA PRIMJERU OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA KOVČALIJA
ANALIZA POSLOVNE PRILIKE NA PRIMJERU OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA KOVČALIJA
Drago Kovčalija
Svaki poduzetnički pothvat zasniva se na poslovnoj ideji i poslovnoj prilici. Iako se vrlo često smatra kako su ova dva pojma sinonimi, postoje elementi koju razlikuju poslovnu ideju od poslovne prilike a to su: poslovna prilika stvara vrijednost za kupca i poslovna prilika ima svoje tržište odnosno kupce proizvoda ili usluge. OPG Kovčalija se razlikuje od većine konkurentnih gospodarstava prije svega što su usmjereni ka proizvodnji eko proizvoda. Cilj završnog rada je prikazati...
ANALIZA POSTOJEĆEG CMS SUSTAVA U FIRMI SA VIŠE OD 50 DJELATNIKA, FIRMA PO IZBORU
ANALIZA POSTOJEĆEG CMS SUSTAVA U FIRMI SA VIŠE OD 50 DJELATNIKA, FIRMA PO IZBORU
Aleksandar Kapović
Cilj završnog rada bio je analizirati u teoriji, a kasnije i u praksi, na osnovu zadanog primjera, analizu postojećeg CMS sustava na primjeru poduzeća koji ima više od 50 zaposlenika.Rad je pisan na temelju ISS (Integralne spiralne sinteze).Firma koja je analizirana je Vupik d.d. U prvom dijelu rada prikazani su mrežni sustavi i razlika između Interneta i Intraneta.Potom je obavljena analiza firme Vupik. Kroz analizu opisano je kako Vupik posluje te njegov organizacijski ustroj i...

Paginacija