Paginacija

UTJECAJ OKOLIŠA NA TJELESNU AKTIVNOST PREDŠKOLSKE DJECE
UTJECAJ OKOLIŠA NA TJELESNU AKTIVNOST PREDŠKOLSKE DJECE
Katarina Jurić
Suvremeni način života i razvoj tehnologije ima veliki utjecaj na razinu tjelesne aktivnosti djece predškolske dobi. Tjelesna aktivnost je jedan od najvažnijih čimbenika u prevenciji brojnih bolesti te u velikoj mjeri utječe na pravilan rast i razvoj djeteta kao i na zdravlje u cjelini, stoga navike vezane uz zdrav način života i kretanje treba razvijati još u ranom djetinjstvu. Tjelesna aktivnost, osim utjecaja na tjelesne i funkcionalne sposobnosti, također ima utjecaj na...
UTJECAJ OMJERA SNAGA QUADRICEPSA I HAMSTRINGSA NA UČESTALOST OZLJEĐIVANJA
UTJECAJ OMJERA SNAGA QUADRICEPSA I HAMSTRINGSA NA UČESTALOST OZLJEĐIVANJA
Katarina Perolić
Nogomet je timski sport koji uključuje različite motoričke sposobnosti kao što su brzina i agilnost te njihovu učestalu i brzu promjenu što uzrokuje visoku pojavnost ozljeda. Ozljede mogu biti izazvane kontaktom s drugim igračem, vanjskim čimbenicima među koje spada loš teren, ali i stalnim ponavljajućim radnjama koje izazivaju mikrotraume, poznate još i kao sindromi prenaprezanja. Sindromima prenaprezanja u nogometu su najzahvaćeniji donji ekstremiteti. Najčešće je riječ o...
UTJECAJ PANDEMIJE COVID- 19 NA TRGOVINU
UTJECAJ PANDEMIJE COVID- 19 NA TRGOVINU
Hrvoje Pek
Svrha i cilj ovog završnog rada je upoznati se sa utjecajima i učincima pandemije COVID-19 na trgovinu, gospodarstvo i na određene sektore unutar gospodarstva u Republici Hrvatskoj i svijetu, te prikazati utjecaj pandemije COVID-19 posebno u sektoru trgovine i utjecaj na BDP na globalnoj razini. Isto tako spomenut će se i razvoj i implementacija sustava programskih rješenja koji svakako podižu razinu kvalitete života stanovništvu posebno u ovom periodu. Pandemija COVID-19 bila je...
UTJECAJ PANDEMIJE COVID-19 NA POSLOVANJE PODUZEĆA U TRGOVINI
UTJECAJ PANDEMIJE COVID-19 NA POSLOVANJE PODUZEĆA U TRGOVINI
Matija Štenc
Pojavom epidemije ili pandemije dolazi do promjena u svakodnevnom životu, životnim navikama i potrošačkim navikama. U ovom radu se detaljnije tumači pandemija Covid-19 te kako ona utječe na ekonomske aktivnosti u Republici Hrvatskoj. Spominje se trgovina i pojava zaštitnih mjera, te kako su zaštitne mjere uvelike promjenile svakodnevni privatni i poslovni život. Pandemija Covid-19 je ostavila trag na navike plaćanja u Hrvatskoj koje možemo vidjeti i danas. Samom pojavom pandemije...
UTJECAJ PILATESA NA KVALITETU ŽIVOTA KOD ŽENA U SLAVONSKOM BRODU
UTJECAJ PILATESA NA KVALITETU ŽIVOTA KOD ŽENA U SLAVONSKOM BRODU
Lara Živić
Pilates metoda je cjelokupan program koji se sastoji od mentalnog i tjelesnog treninga. Sastoji se od širokog obujma vježbi koje se mogu raditi izvorno na pilates reformeru, ali i na podu uz pomoć opreme (lopta, elastična guma, utezi). Pilates se sastoji od prilagodljivih vježbi koje su namijenjene svim dobnim skupinama, a njihova prilagodljivost omogućava izvođenje vježbi ljudima s različitim stupnjem kondicije. Vježbe pomažu kod poremećaja ravnoteže, lošeg držanja, jačanja...
UTJECAJ PLIVANJA NA SKOLIOZU
UTJECAJ PLIVANJA NA SKOLIOZU
Dajana Duspara
Skolioza predstavlja trodimenzionalnu zakrivljenost kralježnice koja je praćena torzijom kralježnice i rotacijom kralježaka oko uzdužne tjelesne osi. Uzroci skolioze nisu u potpunosti poznati, ali se pretpostavlja kako nastanku bolesti pogoduje kombinacija genetskih i okolišnih čimbenika. Skolioza značajno narušava čovjekovu posturu i posturalnu adaptaciju i može imati puno opasnih posljedica. Terapija u osoba sa skoliozom je dugotrajan i kompleksan proces koji zahtijeva...
UTJECAJ PRETILOSTI NA TJELESNO ZDRAVLJE
UTJECAJ PRETILOSTI NA TJELESNO ZDRAVLJE
Lovre Galić
Pretilost, iako jedan od najvidljivijih javnozdravstvenih problema današnjice, istodobno je i zanemaren, s ozbiljnim društvenim i psihološkim posljedicama koje utječu na gotovo sve dobne i socioekonomske skupine. Ovaj poremećaj, koji je rezultat složenog međudjelovanja okolišnih i genetskih čimbenika, povezan je sa značajnom smrtnošću. Taloženje masnog tkiva, naročito visceralnog, usko je povezano s bolestima nekolicine organskih sustava i kroničnim promjenama. Pretilost se...
UTJECAJ PROPRIOCEPTIVNOG TRENINGA NA POBOLJŠANJE SPOSOBNOSTI SPORTAŠA
UTJECAJ PROPRIOCEPTIVNOG TRENINGA NA POBOLJŠANJE SPOSOBNOSTI SPORTAŠA
Karlo Borovac
Propriocepcija se definira kao svjesnost pokreta i držanja koju proizvode mišići, tetive i zglobovi. Mišićno vreteno zajedno s Golgijevim tetivnim organom predstavlja glavne proprioceptore iz kojih proizlaze razne informacije poput osjeta položaja zgloba i mišićnog kretanja, te također djeluju kao mehanoreceptori. Oštećena propriocepcija karakteristična je za mnoge mišićno-koštane poremećaje u različitim dijelovima tijela, od vratne kralježnice do nožnog zgloba. Kako je...
UTJECAJ RADNE TERAPIJE NA AUTIZAM
UTJECAJ RADNE TERAPIJE NA AUTIZAM
Gabrijela Grgić
Pervazivni razvojni poremećaji, od kojih ključno mjesto zauzima autizam, su poremećaji koji počinju u ranom djetinjstvu, već u prve tri godine, a uzrokuju teška oštećenja u sljedeća tri područja: razvoju socijalne interakcije, razvoju verbalne i neverbalne komunikacije uz postojanje stereotipnog ponašanja te razvoju ograničenih interesa i aktivnosti. Iako je uzrok nastanka autizma još uvijek nepoznanica, neki autori smatraju kako postoji poveznica između nastanka autizma i...
UTJECAJ RANE REHABILITACIJE NA DUGOROČNO PLANIRANJE OPORAVKA BOLESNIKA NAKON PREBOLJELOG MOŽDANOG UDARA
UTJECAJ RANE REHABILITACIJE NA DUGOROČNO PLANIRANJE OPORAVKA BOLESNIKA NAKON PREBOLJELOG MOŽDANOG UDARA
Nevena Carević
Moždani udar je klinički sindrom, uzrokovan cerebrovaskularnim poremećajem te obilježen iznenadnim razvojem neuroloških deficita. Najčešći simptomi uključuju parezu ili plegiju jedne strane tijela, poremećaj govora, iznenadno zamagljenje ili gubitak vida, vertigo i otežanu koordinaciju pri hodu. Prema mehanizmu nastanka razlikuju se hemoragijski te ishemijski moždani udar. Opće prihvaćena činjenica je da navedeni naglo nastali neurološki poremećaj moždane cirkulacije...
UTJECAJ RAZLIČITIH TIPOVA OBUĆE NA FUNKCIJU STOPALA
UTJECAJ RAZLIČITIH TIPOVA OBUĆE NA FUNKCIJU STOPALA
Lea Prskalo
Obuća predstavlja glavnu zaštitu stopala. Utjecaj obuće na funkciju stopala najĉešće se istraţuje u podruĉju cipela s visokom potpeticom (CVP) te u podruĉju sportske obuće. Nošenje cipela s visokom potpeticom moţe dovesti do raznih stanja u podruĉju stopala, a to su: ţuljevi, kalusi, metatarsalgija, napetost Ahilove tetive, plantarni fascitis, smanjenje opsega pokreta u stopalu i sliĉno. Od sportske obuće najĉešće se istraţuju tenisice za trĉanje. Tenisice za trĉanje...
UTJECAJ SIROMAŠTVA NA RAZVOJ GOSPODARSTVA
UTJECAJ SIROMAŠTVA NA RAZVOJ GOSPODARSTVA
Mateja Nikolić
Siromaštvo je pojava koja se ne može izbjeći bilo gdje na zemaljskoj kugli. Dakako, postoje vrlo velike razlike u broju siromašnih u razvijenom, zapadnom, svijetu i nerazvijenim državama poput onih na Afričkom kontinentu. Također, produbljuje se jaz između bogatih i siromašnih; takozvana srednja klasa nije brojna kao što je to bila prije nekoliko desetljeća. Svaka zajednica, a država je najjednostavniji primjer, teži što većem životnom standardu, što automatski znači...

Paginacija