Paginacija

UTJECAJ TJELOVJEŽBE NA SMANJENJE EMOCIONALNIH,MENTALNIH I PSIHIČKIH PROMJENA NEUROLOŠKOG BOLESNIKA
UTJECAJ TJELOVJEŽBE NA SMANJENJE EMOCIONALNIH,MENTALNIH I PSIHIČKIH PROMJENA NEUROLOŠKOG BOLESNIKA
Helena Vukoje
Tjelovježba je učinkovita terapija u smanjenju emocionalnih, mentalnih i psihičkih promjena u neuroloških bolesnika. Aerobne vježbe pokazale su se najučinkovitije u smanjenju depresije i anksioznosti kod svih neuroloških bolesti. Ostale vrste tjelovježbe bile su vježbe s otporom, vježbe ravnoteže, vježbe propriocepcije, vježbe istezanja te hipoterapija. Od alternativnih metoda, najučestalijima su se pokazale Azijske medicinske prakse, kao što su Qigong i Tai Chi, te joga. Kod...
UTJECAJ TRENINGA NA OSTEOPOROZU - PREGLED LITERATURE
UTJECAJ TRENINGA NA OSTEOPOROZU - PREGLED LITERATURE
Matea Markiš
Koštana masa svoj vrhunac dostiže u pubertetu, točnije nakon njegovog završetka, a nakon toga započinje gubitak koštane mase. Očekivano trajanje života u modernim društvima dramatično je povećan tijekom prošlog stoljeća. Kao posljedica toga, učestalost poremećaja koji prventsveno pogađaju starije osobe znatno se povećala. Osteoporoza, kao jedna takva bolest koja pogađa stariju populaciju, definira se kao sistemska, reumatska, progresivna i metabolička bolest. Ona je...
UTJECAJ TURIZMA NA GOSPODARSTVO U VUKOVARSKOJ-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI
UTJECAJ TURIZMA NA GOSPODARSTVO U VUKOVARSKOJ-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI
Filip Glavota
Ubrzani gospodarski razvitak i modernizacija sustava kompletirali su sliku današnjeg tržišnog gospodarstva u kojem turistički sektor čini primarni izvor prihoda i zapošljavanja nacionalne privrede. Stoga je danas promišljanje na temu turizma znatno kompleksnije nego li u povijesti njegova razvoja. Premda se turizma ubraja u red relativno mlađih društveno – ekonomskih pojava njegova kompleksnost omogućava niz različitih pristupa i razmatranju istoga. Suštinu turističkog...
UTJECAJ VJEŽBANJA NA KVALITETU ŽIVOTA ŽENA SREDNJE ŽIVOTNE DOBI
UTJECAJ VJEŽBANJA NA KVALITETU ŽIVOTA ŽENA SREDNJE ŽIVOTNE DOBI
Valentina Višak
Tjelesno vježbanje je planirana, strukturirana, svrhovita, ponavljana tjelesna aktivnost čiji je cilj unaprijediti i očuvati zdravlje, razviti specifične motoričke sposobnosti, poboljšati tjelesnu sposobnost, održanje optimalne tjelesne težine i oblikovanje tijela. Ovisno o planu, programu i cilju vježbanja izvodi se različitim intenzitetom, oblikom i trajanju vježbi individualno ili u grupama. Prema brojim znanstvenim istraživanjima ima pozitivan učinak na sve organske sustave...
UTJECAJ VJEŽBI DISANJA NA BOLNA STANJA MIŠIĆNO - KOŠTANOG SUSTAVA
UTJECAJ VJEŽBI DISANJA NA BOLNA STANJA MIŠIĆNO - KOŠTANOG SUSTAVA
Marko Ilakovac
Signali povezani s disanjem pripadaju nizu tjelesnih signala koji doprinose tjelesnoj samosvijesti. Međutim, svaki udah ima pozitivan ili negativan utjecaj na naše tijelo, ovisno o tome kako ga izvodimo. Disanje pokreću inspiratorni mišići. Koordinirana kontrakcija dijafragme, vanjskih interkostalnih, sternomastoidnih i skalenskih mišića rezultira širenjem i podizanjem prsnoga koša, odnosno disanjem. Kontroliranje je vlastitoga daha u cilju poboljšanja zdravlja korišteno tisućama...
UTJECAJ VJEŽBI NA LUMBALNI BOLNI SINDROM
UTJECAJ VJEŽBI NA LUMBALNI BOLNI SINDROM
Tereza Takač
Lumbalni bolni sindrom predstavlja bol koja se javlja u području križa, a može se prenositi u donje ekstremitete. Najčešći uzroci su degenerativne promjene intervertebralnog diska, intervertebralnog zgloba i suženja intervertebralnog kanala. Bol se stvara zbog degeneracije diska u visini L4-L5 i L5-S1. Klinička slika pokazuje povišen mišićni tonus, ograničenu pokretljivost lumbalno sakralne kralježnice gdje se pojavljuje antalgično držanje. Više od polovice ukupne populacije...
UTJECAJ VJEŽBI PROPRIOCEPCIJE NA NORMALNU FUNKCIJU RAMENOG OBRUČA VATERPOLISTA
UTJECAJ VJEŽBI PROPRIOCEPCIJE NA NORMALNU FUNKCIJU RAMENOG OBRUČA VATERPOLISTA
Antonio Čajo
Propriocepcija (lat. “proprius” – specifičan, vlastit i “perception” – predviđanje, opažanje) je sposobnost mišića da odgovore na specifične, a često i na neobične pozicije i situacije. Kod sportaša, luksacija odnosno iščašenje se najčešće javlja kao posljedica traume, te zbog udarca protivničkog igrača u kontaktnim sportovima. Preventivno vježbanje je najvažniji faktor u prevenciji ozljede, te uvelike smanjuje mogućnosti ponovne luksacije ili subluksacije...
UTJECAJ ZAPOSLENOSTI NA GOSPODARSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
UTJECAJ ZAPOSLENOSTI NA GOSPODARSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
Maja Roso
Ovaj rad govorit će o stanju tržišta rada u Osječko-baranjskoj županiji, nezaposlenosti i zaposlenosti. Kao posljedica ekonomske krize u RH dolazi do velikog broja nezaposlenih ljudi, ljudi koji niti s visokim stupnjem obrazovanja ne mogu pronaći posao. Razlog tome je loše stanje na tržištu, ali i neusklađenost obrazovanja sa stvarnim potrebama tržišta. Upravo zbog toga pojavljuje se i potreba za novim rješenjima na tržištu rada, a jedno od rješenja može biti i...
UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA NA AZIL
UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA NA AZIL
Dorja Kalaica
Sve je veći broj raseljenih osoba u svijetu, najmanje 100 milijuna ljudi koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove najčešće zbog nezaposlenosti, niskog standarda života, nestašice hrane i neuhranjenosti, ali i zbog ratnih okolnosti, međunarodnu zaštitu traže u zemljama gdje će imati bolju životnu egzistenciju. Dolaskom u zemlju primitka podnose zahtjev za međunarodnu zaštitu. 4,2 milijuna ljudi čekaju pozitivan ishod za azil. Kada se tražitelju odobri azil on postaje...
UVJETI ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI
UVJETI ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI
Nives Cvetković
Prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu prevladava, ne samo u Republici Hrvatskoj već i šire. Opasne tvari su po prirodi opasne za javnu sigurnost i stoga od mjesta proizvodnje do mjesta uporabe moraju biti brižno pripremljene za transport radi sigurnosti ljudskih života i zaštite okoliša. Kako su opasne tvari nezaobilazna sirovina u industriji, energent, prema tome i nezaobilazni dio svakodnevnog života, prijevoz opasnih tvari predmet je istraživanja s geoprometnog, gospodarskog,...
UZDRŽAVANJE BRAČNOG DRUGA, IZVANBRAČNOG DRUGA I RODITELJA IZVANBRAČNOG DJETETA
UZDRŽAVANJE BRAČNOG DRUGA, IZVANBRAČNOG DRUGA I RODITELJA IZVANBRAČNOG DJETETA
Matea Novoselac
Uzdržavanje je zakonska ili ugovorna obveza jedne osobe da uzdržava drugu osobu. Obiteljskim zakonom je uređeno uzdržavanje kao dužnost i pravo roditelja i djece, bračnih i izvanbračnih drugova i srodnika u ravnoj lozi. Uzdržavanje je obiteljskopravna ustanova koja se temelji na jednom od osnovnih načela obiteljskopravnog prava, a to je načelo uzajamnog pomaganja svih članova obitelji, načelo solidarnosti. Osnovna načela ustanove uzdržavanja su: načelo obiteljske solidarnosti,...
UČESTALOST BOLOVA U LEĐIMA KOD TRKAČA
UČESTALOST BOLOVA U LEĐIMA KOD TRKAČA
Iva Majer
Uvod: Bolovi u leđima se rjeđe javljaju kod trkača nego kod drugih sportaša. Cilj ovog rada jest prikazati koliko se često bolovi javljaju i kod koje vrste sportaša, uspoređivani su profesionalni i rekreativni sportaši, kao i muškarci i žene. Metode: Istraživanje je provedeno od 18. svibnja do 1. lipnja 2023. godine putem anketnog upitnika namijenjenog trkačima, na uzorku od 105 ispitanika. Rezultati: Pomoću Fisher's exact testa izračunata je pozitivna korelacija prilikom...

Paginacija