Paginacija

VOĐENJE U UPRAVI
VOĐENJE U UPRAVI
Martin Miler
Cilj ovog završnog rada je analizirati vođenje u upravi. U tom kontekstu, polazi se od općenite analize funkcije vodstva. Pri tome se dolazi do spoznaje kako vodstvo predstavlja proces u kojem pojedinac utječe na grupu u svrhu postizanja zajedničkog cilja. Vođenje u upravi promatra se iz perspektive procesa. U tom smislu vođenje predstavlja pojavu koja se odvija u kontekstu i dostupno je svima, odnosno na vodstvo se gleda kao na vještinu koja se može naučiti. Vođenje u upravnoj...
VRIJEME POTREBNO ZA OSVAJANJE MEDALJE U PLIVANJU NA PARAOLIMPIJSKIM IGRAMA
VRIJEME POTREBNO ZA OSVAJANJE MEDALJE U PLIVANJU NA PARAOLIMPIJSKIM IGRAMA
Mara Tica
Paraolimpijske igre iz godine u godine imale su porast broja natjecatelja sportaša s invaliditetom. Kroz godine su igre napredovale i pokušale doći u razinu sa Olimpijskim igrama. Međunarodni Paraolimpijski odbor je glavni upravljač Paraolimpijskim igrama, te je važan za brojne sportove među kojima je i paraplivanje. Kroz godine i paraplivanje je pokazalo veći broj natjecatelja, ali i puno bolje rezultate koji su vodili do boljih uspjeha. Cilj ovog istraživanja je prikupiti podatke...
VRSTE TORTIKOLISA I FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE
VRSTE TORTIKOLISA I FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE
Andrea Živkov
Tortikolis je prirođeni ili stečeni nagnuti položaj glave i ograničena pokretljivost vratne kralježnice uz hipertonus mišića sternokleidomastoideusa. Uz deformaciju stopala i iščašenje kuka, tortikolis se svrstava u jednu od tri najčešće deformacije s kojom se dijete rađa. Prirođeni tortikolis je prema kliničkoj prezentaciji klasificiran u tri vrste: mišićni tortikolis gdje je deformacija vrata povezana sa zategnutošću mišića, koštani tortikolis s posturalnom...
VRTOGLAVICE U DJEČJOJ I ADOLESCENTNOJ DOBI
VRTOGLAVICE U DJEČJOJ I ADOLESCENTNOJ DOBI
Patricia Knežević
Vrtoglavica je subjektivni osjećaj okretanja ili stanje gubitka ravnoteže u prostoru. Javlja se kod odraslih ali i kod djece. Mnoga djeca već u najranijoj dobi života razviju karakteristične migrenske glavobolje. Ponekad je teško otkriti pravi uzrok zbog nemogućnosti djeteta da opiše svoje tegobe. Najčešći uzrok vrtoglavice u djetinjstvu je bezazlena paroksizmalna vrtoglavica dječje i adolescentne dobi. Dijagnoza dječje vrtoglavice temelji se na detaljno uzetoj anamnezi te...
VRŠNJAČKO NASILJE
VRŠNJAČKO NASILJE
Ivana Janković
Prvo proučavanje nasilja u školi i izrada programa intervencije počinje 70-tih godina prošlog stoljeća u Norveškoj. S vremenom raste osvještenost o postojanju problema nasilja među djecom. Ciljevi provođenja preventivnih programa su: smanjenje, uklanjanje i sprječavanje problema nasilništva, postizanje boljih odnosa među vršnjacima u školi, te omogućavanje i žrtvama i nasilnicima da se bolje snađu u socijalnom funkcioniranju. Pristupi i aktivnosti u borbi protiv nasilja...
WELLNESS PROGRAMI U REPUBLICI HRVATSKOJ U PROMOCIJI ZDRAVOG STARENJA
WELLNESS PROGRAMI U REPUBLICI HRVATSKOJ U PROMOCIJI ZDRAVOG STARENJA
Lea Roščak
Razvoj turizma trajao je stoljećima. Počelo je kao ležerna zabava, ali je postalo raširenije s dolaskom modernih vremena. Ljudi su počeli rezervirati ture u vrijeme političke i ekonomske revolucije. Sada je putovanje u određena turistička odredišta redoviti dio svakodnevnog života mnogih ljudi diljem svijeta. Riječ turizam odnosi se na aktivnosti koje osoba obavlja izvan svog uobičajenog okruženja, kao što su poslovna putovanja ili putovanja na odmor. Može se koristiti iz bilo...
ZADOVOLJSTVO PACIJENATA KORIŠTENJEM POTPORNIH ORTOZA ZA KRALJEŽNICU I EKSTREMITETE
ZADOVOLJSTVO PACIJENATA KORIŠTENJEM POTPORNIH ORTOZA ZA KRALJEŽNICU I EKSTREMITETE
Nives Benotić
Cilj ovog istraživanja je bio procijeniti jesu li i koliko su pacijenti zadovoljni korištenjem potpornih ortoza za kralježnicu i ekstremitete. Ortoze su pomagala koja mogu popraviti, ostaviti dojam sigurnosti ili rasteretiti ekstremitete. Ortozama dajemo imena najčešće po različitim bolestima, no također i po zglobovima ili dijelovima tijela na kojima se one koriste. Upotrebljavaju se kod ispravljanja deformiteta, kompenzacije odsutne funkcije ili kontrole pokreta. Kod izrade ortoze...
ZADOVOLJSTVO POTROŠAČA
ZADOVOLJSTVO POTROŠAČA
Tamara Mitrić
Marketing ima veliku važnost u životu potrošača i iako ponekad nismo svjesni, marketing nas svakodnevno okružuje u različitim situacijama. Glavni cilj marketinga je prepoznati želje i potrebe potrošača te razumjeti njihovo ponašanje. Na temelju ponašanja potrošača kreira se ponuda koja najbolje odgovara odabranoj ciljnoj skupini i prate se povratne informacije koje potrošač šalje. Povratna informacija može biti zadovoljstvo ili nezadovoljstvo kupljenim proizvodom ili...
ZAKONODAVNI POSTUPAK U REPUBLICI HRVATSKOJ
ZAKONODAVNI POSTUPAK U REPUBLICI HRVATSKOJ
Marin Ergović
Kako bi država mogla normalno ''funkcionirati'' ona mora biti uređena propisima među kojima su kao jedni od najvažnijih i zakoni. Iz tog razloga postoji nešto što se naziva zakonodavstvo – ukupnost zakona u pojedinoj državi1, možemo reći. Zakone država donosi kako bi uredila sve vrste društvenih odnosa, a donosi ih prema (opet) zakonom i poslovnikom utvrđenom postupku. Glavni cilj ovog rada je na detaljan način opisati taj postupak, od same inicijative donošenja zakona pa sve...
ZAKONSKO UREĐENJE PRIVATNE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVATSKOJ
ZAKONSKO UREĐENJE PRIVATNE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Jelena Šljokić
Sigurnost je normalno stanje u suvremenom društvu o kojem se brine država. Sigurnost je temeljna vrijednost i najvažnija komponenta razvoja društva, osobe i države. Većina ljudi o sigurnosti počinje razmišljati tek kad ju počne gubiti. Gubitak nacionalne ili individualne sigurnosti, napad na vlastiti tjelesni integritet ili nacionalno identitet, tjera ljude na sagledavanje šireg konteksta sigurnosti, i puno više motivira na poduzimanje konkretnih akcija. Kada je ugrožena...
ZAPOŠLJAVANJE U LOKALNOJ SAMOUPRAVI I ZNAČAJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE SLUŽBENE DUŽNOSTI
ZAPOŠLJAVANJE U LOKALNOJ SAMOUPRAVI I ZNAČAJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE SLUŽBENE DUŽNOSTI
Marko Ašperger
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ustrojavaju se upravni odjeli i službe. U njima rade službenici i namještenici koji se zapošljavaju na temelju rješenja o prijmu u službu. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi regulira prijam u službu te prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika. Hrvatski javni sektor čine sljedeće organizacijske forme: državna...
ZAPOŠLJAVANJE U LOKALNOJ SAMOUPRAVI I ZNAČAJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJENJE SLUŽBENE DUŽNOSTI
ZAPOŠLJAVANJE U LOKALNOJ SAMOUPRAVI I ZNAČAJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJENJE SLUŽBENE DUŽNOSTI
Radmila Fišli
Važnost decentralizacije ogleda se prije svega u raspodjeli ovlasti i poslova na niže teritorijalne jedinice kako bi što bolje zahvatili neko područje, ali i zbog sudjelovanja građana u dijelovima tih poslova na način da njihov utjecaj dođe do izražaja. U Republici Hrvatskoj se važnost decentralizacije vidi već u samom Ustavu koji pored ostalog određuje i postojanje jedinica samouprave. Predmet ovog završnog rada ogleda se u pojašnjenju decentralizacije na primjeru Republike...

Paginacija