Paginacija

FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD LATERALNOG EPIKONDILITISA
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD LATERALNOG EPIKONDILITISA
Bruno Štiglić
Sindromi prenaprezanja značajan su javnozdravstveni problem, a najčešće se javljaju na mjestu prelaska mišića u tetivu i hvatišta tetive za kost. Lateralni epikondilitis najčešći je sindrom prenaprezanja, podjednako zahvaća osobe oba spola, a najčešće se javlja u dobi od 35. do 50. godine života. Rizični čimbenici za nastanak su rad s alatom težim od 1kg, podizanje težeg tereta više puta dnevno, nepravilne tehnike izvođenja udaraca, nepravilno držanje reketa i alata i...
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD OSOBA S ANKILOZANTNIM SPONDILITISOM
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD OSOBA S ANKILOZANTNIM SPONDILITISOM
Marina Čolović
Ankilozantni spondilitis je teška kronična reumatska bolest koja s vremenom uzrokuje nesposobnost i fizička ograničenja ako se na vrijeme ne otkrije i započne liječiti. U liječenju ove bolesti važnu ulogu ima fizioterapija. Ključni dio fizioterapijskog procesa je uzimanje fizioterapijske procjene koja se sastoji od različitih mjerenja i popunjavanja specifičnih upitnika kojima fizioterapeut dobiva uvid u funkcionalni status pacijenta.Fizioterapija se smatra važnim dijelom...
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD OZLJEDA MIŠIĆA STRAŽNJE LOŽE NATKOLJENICE
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD OZLJEDA MIŠIĆA STRAŽNJE LOŽE NATKOLJENICE
Ante Rimac
Ljudski skeletni mišići mogu se ozlijediti naprezanjem, kontuzijom ili izravnom laceracijom (razderotinom). Većina ozljeda skeletnih mišića povezanih sa sportom uzrokovane su naprezanjem ili kontuzijom. Kod akutnih ozljeda m. hamstringsa, mehanizam nastanka često je očit s iznenadnom, oštrom akutnom boli u stražnjem dijelu natkoljenice, ponekad popraćeno subjektivnim osjećajem pucanja ili povlačenja što uzrokuje trenutni prestanak aktivnosti. Ozljede mišića imaju veliku...
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD STRES INKONTINENCIJE
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD STRES INKONTINENCIJE
Lucija Hlupić
Stres inkontinencija je nevoljno otjecanje manje količine mokraće kroz mokraćnu cijev, prilikom fizičkih aktivnosti, smijanja, kašljanja ili kihanja. To je najčešći tip urinarne inkontinencije, a nastaje zbog slabljenja funkcije mišića dna zdjelice. Dno zdjelice čini funkcionalnu i anatomsku cjelinu koja služi za pružanje potpore visceralnim organima u zdjelici. Stres inkontinencija nastaje zbog prirođenih ili stečenih oštećenja statike organa u maloj zdjelici što dovodi do...
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE NAKON ARTROSKOPIJE KUKA
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE NAKON ARTROSKOPIJE KUKA
Nikola Komnenov
Kuk je važan dio tijela. Problematika ozljeda kuka u većini slučajeva pogađa osobe starije dobi jer tada dolazi do težeg liječenja i vraćanja prvotnih funkcija nego kod mlađih osoba. Posljednjih desetljeća se proces liječenja svodio na operacijski zahvat ugradnje umjetnog kuka, dok je u posljednje vrijeme sve učestalija upotreba atroskopije kuka. To je operacijska tehnika pri kojoj se u kuk ulazi kamerom (optika) i posebno načinjenim instrumentima kroz nekoliko uskih kanala te se...
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE NAKON KIRURŠKOG LIJEČENJA PRIJELOMA PROKSIMALNOG DIJELA FEMURA OSTEOSINTEZOM
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE NAKON KIRURŠKOG LIJEČENJA PRIJELOMA PROKSIMALNOG DIJELA FEMURA OSTEOSINTEZOM
Kristian Kovačević
Prijelomi proksimalog dijela femura jedni su od najčešćih vrsta prijeloma u starijoj životnoj dobi. Cilj završnog rada je prikazati fizioterapijske postupke kod prijeloma proksimalnog dijela femura koji olakšavaju život osobe, a utemeljeni su na najnovijim znanstvenim spoznajama i smjernicama. Također navedeni su i načini prevencije prijeloma, a isto tako i postupci terapije za smanjenje boli i povećanje opsega pokreta proksimalnog dijela femura nakon učinjenog zahvata...
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE NAKON KIRURŠKOG LIJEČENJA RUPTURE AHILOVE TETIVE
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE NAKON KIRURŠKOG LIJEČENJA RUPTURE AHILOVE TETIVE
Ana Buljan
Iako najdeblja i najjača tetiva ljudskog tijela, Ahilova tetiva je najčešće rupturirana tetiva. Ruptura se najčešće javlja kod muškaraca srednje dobi tijekom rekreativnih sportskih aktivnosti, a ruptura može biti parcijalna ili totalna. Postoji veliki broj metoda liječenja rupture Ahilove tetive, kao i rehabilitacijskih protokola, ali još uvijek nije došlo do slaganja u odabiru optimalne metode liječenja. Ruptura se može tretirati konzervativnim ili kirurškim putem nakon čega...
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE NAKON MOŽDANOG UDARA
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE NAKON MOŽDANOG UDARA
Dino Vincek
Moždani udar jedan je od vodećih uzroka smrtnosti u današnje suvremeno vrijeme zajedno sa infarktom miokarda. Današnji način života u kojemu je sve više zastupljen javni prijevoz i automobili te se aktivnost samog čovjeka svela na minimum, te je podložnost alkoholu, cigaretama i teškim i lakim drogama sve više dostupna pa tako dolazi do sve veće brojnosti kardiovaskularnih bolesti, a samim tim i moždanog udara. Fizioterapijske intervencije moždanog udara nisu samo liječenje i...
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE NAKON OPERATIVNOG ZAHVATA PREDNJE KRIŽNE SVEZE
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE NAKON OPERATIVNOG ZAHVATA PREDNJE KRIŽNE SVEZE
Lea Vidović
Koljeni zglob je najveći i najsloženiji zglob ljudskog tijela. Najčešća ozljeda koljena je ruptura prednjeg križnog ligamenta. Liječenje te ozljede provodi se konzervativno ili operativno. Konzervativno se najčešće liječe djelomične rupture prednjeg križnog ligamenta, dok se potpune rupture prednjeg križnog ligamenta najčešće liječe operativno. Nakon operativnog zahvata prednjeg križnog ligamenta provodi se postoperativna rehabilitacija. Cilj postoperativne rehabilitacije...
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE U POBOLJŠANJU FUNKCIJE ORALNE MOTORIKE DJETETA S CEREBRALNOM PARALIZOM
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE U POBOLJŠANJU FUNKCIJE ORALNE MOTORIKE DJETETA S CEREBRALNOM PARALIZOM
Josipa Matić
Cerebralna paraliza često se opisuje kao grupa trajnih poremećaja razvoja pokreta i držanja koji dovode do neprogresivnog poremećaja nastalog u razvoju fetalnog mozga ili mozga malog djeteta. Prerano rođena djeca tijekom prve godine života mogu razviti preveliku osjetljivost, odnosno hipersenzibilnost u području lica i usana. Iz toga se razvija strah i nelagoda na tom dijelu djetetova tijela što rezultira neugodnim iskustvima hranjenja i pijenja tekućine, te problemi pri...
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE U PRIJELAZNOJ FAZI DUCHENNEOVE DISTROFIJE
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE U PRIJELAZNOJ FAZI DUCHENNEOVE DISTROFIJE
Brigita Djedović
Mišićna distrofija opisuje vrlo heterogenu grupu nasljednih i progresivnih skupina neuromišićnih bolesti, a uzrok im je u mutaciji gena koji također imaju važnu ulogu u razvoju i održavanju mišićne funkcije. Duchennova mišićna distrofija najčešća je mišićna distrofija kod djece karakterizirana mutacijom gena za protein distrofin na X kromosomu. Distrofin je subsarkolemalni protein koji je vezan trasmembranskim kompleksom za laminin u citosolu, te na taj način povezuje...
FIZIOTERAPIJSKE INTRVENCIJE KOD PRIMARNOG LIMFEDEMA
FIZIOTERAPIJSKE INTRVENCIJE KOD PRIMARNOG LIMFEDEMA
Ana-Marija Zuanović
Općenito gledajući, limfedem je progresivno i promjenjivo oticanje udova i/ ili genitalija zbog insuficijencije limfnog sustava i poremećaja prijenosa limfne tekućine. Glavna podjela limfedema je na primarni i sekundarni tip. Primarni limfedem predstavlja abnormalni razvoj limfnog sustava. Može biti prirođen, ali često se razvija tijekom života bez jasnih uzroka. Sekundarni limfedem predstavlja stečeno oštećenje limfnog sustava. S obzirom na vrijeme pojavljivanja, primarni...

Paginacija