Paginacija

FIZIOTERAPIJSKE VJEŽBE KOD HONDROMALACIJE PATELE
FIZIOTERAPIJSKE VJEŽBE KOD HONDROMALACIJE PATELE
Hijacinta Tolić
Vrlo česti sindrom prenaprezanja koljena je hondromalacija patele. Uzroci nastanka mogu biti unutarnji i vanjski čimbenici. Pri planiranju rehabilitacije sindroma prenaprezanja potrebno je voditi računa o svim spomenutim faktorima, što znači da je nužan multifaktorski pristup liječenju. Kako bi taj pristup bio učinkovit, neminovna je multidiscipliniranost, što podrazumijeva konstantnu suradnju pacijenta, liječnika i fizioterapeuta. Liječenje može biti konzervativno i operativno....
FIZIOTERAPIJSKE VJEŽBE NAKON REKONSTRUKCIJE PREDNJE UKRIŽENE SVEZE - PRIKAZ SLUČAJA
FIZIOTERAPIJSKE VJEŽBE NAKON REKONSTRUKCIJE PREDNJE UKRIŽENE SVEZE - PRIKAZ SLUČAJA
Antonela Matijević
Za očekivati je da će se povećanjem spoznaja o procesu ozljeđivanja i prevenciji ozljeđivanja smanjiti broj ozljeda koljena, no nažalost, broj ozljeda je u blagom porastu. Razlog tome se nalazi u povećanju broja i intenziteta treninga i sve češćim natjecanjima. Ozljede prednjeg križnog ligamenta mogu varirati od lezije do potpune rupture. Cilj ovoga rada je prikaz slučaja rehabilitacije pacijenta, profesionalnog sportaša, nakon rekonstrukcije prednje ukrižene sveze (ACL)...
FIZIOTERAPIJSKE VJEŽBE U REHABILITACIJI OSOBA SA SKOLIOZIM
FIZIOTERAPIJSKE VJEŽBE U REHABILITACIJI OSOBA SA SKOLIOZIM
Gabriela Stražanac
Iskrivljenje kralježnice u frontalnoj ravnini s konveksitetom u lijevu ili desnu stranu naziva se skolioza. Liječenje skolioza je kompleksno i zahtijeva dugogodišnju suradnju pacijenta, ortopeda, fizijatra, fizioterapeuta, ortotičara i drugih stručnjaka. Skolioza može dovesti do promjena na cijelom prsnom košu što može uzrokovati pritisak na intratorakalne organe te promjene na plućima. Klinički pregled kralježnice u adolescenta nije samo jednostavan pregled leđa, nego...
FIZIOTERAPIJSKI ALATI U RESTITUCIJI FUNKCIJE DONJIH EKSTREMITETA NAKON STRES FRAKTURA
FIZIOTERAPIJSKI ALATI U RESTITUCIJI FUNKCIJE DONJIH EKSTREMITETA NAKON STRES FRAKTURA
Nia Horvat
Stres frakture nastaju zbog repetitivnih ponavljajućih sila malih jakosti. Ono može dovesti do loma, ako je veličina individualnog stresa ili učestalost stresa veća nego sposobnost kosti da popravi mikrotraume. Stres frakture donjih ekstremiteta najčešće se javljaju na: vratu femura, pateli, tibiji, distalni dio fibule, calcaneus, talus, navikularne kosti, druga, treća i peta metatarzalne kosti i sezamoidne kosti. Čimbenici koji pogoduju nastanku su: dob i spol, vrsta sportske...
FIZIOTERAPIJSKI MODALITETI KOD PATOLOGIJE LAKTA
FIZIOTERAPIJSKI MODALITETI KOD PATOLOGIJE LAKTA
Dorotea Gavranović
Lakat je zglob između nadlaktice i podlaktice. Lakatni zglob je složeni zglob kojeg tvore tri kosti: humerus, radijus i ulna. Lakatni zglob je drugi zglob po učestalosti iščašenja. U području lakta česti su prijelomi kostiju, rupture tetiva te raznih bolesti. U području lakta, prisutni su jedni od najčešćih sindroma prenaprezanja, lateralni epikondilitis odnosno teniski lakat te medijalni epikondilitis. Često se kod lakta pojavljuju kontrakture koje mogu nastati nakon traume...
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI I RADNA TERAPIJA U LIJEČENJU PARETIČNE ŠAKE
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI I RADNA TERAPIJA U LIJEČENJU PARETIČNE ŠAKE
Ružica Ferić
Moždani udar kao naglo nastali žarišni neurološki deficit vodeći je uzrok trajne onesposobljenosti. Osnovni uvjeti rehabilitacije su identifikacija i stupnjevanje smanjenja aktivnosti, postavljanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva te provođenje fizioterapijskih postupaka i primjena radne terapije. Uz rehabilitaciju pacijentima je potrebna edukacija o samoj bolesti, posljedicama i poteškoćama te korištenju ortoza i pomagala u svakodnevnim aktivnostima. Vrlo je važno pacijente...
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI I REHABILITACIJA OSOBA S "KOMPJUTERSKOM ŠAKOM"
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI I REHABILITACIJA OSOBA S "KOMPJUTERSKOM ŠAKOM"
Ivana Antunović
Sindrom karpalnog kanala (syndroma canalis carpi) nastaje zbog kompresije medijalnog živca na volarnoj strani ručnog zgloba. Središnji živac (n. medianus) se kliže distalno prema šaci prilikom ekstenzije prstiju, a proksimalno prema nadlaktici kliže se prilikom fleksije. Sila koja može dovesti to hiperplazije i fibroze tetiva i n. medianusa unutar karpalnog tunela može nastati prilikom ponavljanja tih dvaju pokreta. Ovaj sindrom je najčešće idiopatske etiologije. Zbog...
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD ARTROZE KOLJENA
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD ARTROZE KOLJENA
Sandra Veselovac
Artroza je najčešća bolest sinovijalnih zglobova karakterizirana degenerativnim i progresivnim tijekom. Gonartroza se najčešće pojavljuje između 40. i 60. godine života, a može biti primarna i sekundarna. Brojni su čimbenici koji pospješuju nastanak gonartroze, a neki od njih su životna dob, spol, genu valgum ili genu varum deformiteti, ozljede u području koljena, upalne bolesti zgloba, mišićna neravnoteža, nasljedni čimbenici te prekomjerna tjelesna težina. Gonartrozu...
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD BOLESNIKA NAKON AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD BOLESNIKA NAKON AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA
Marin Kranjčević
Akutni infarkt miokarda spada u najteže oblike koronarnog sindroma. Najčešći uzrok nastanka je naglo smanjenje protoka krvi kroz koronarne arterije prethodno sužene procesom ateroskleroze. Najbitniji korak nakon akutnog infarkta miokarda je odlazak u bolnicu gdje će pacijentu biti pružena odgovarajuća skrb. Nakon što je pacijentovo stanje stabilno, započinje proces rehabilitacije koji se odvija u tri faze, a provodi ga multidisciplinarni tim stručnjaka. Fizioterapeut u ovom...
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD BOLESNIKA S KOPB-om
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD BOLESNIKA S KOPB-om
Ena Pisac
Kronična opstruktivna plućna bolest je progresivna, upalna bolest karakterizirana ireverzibilnom bronhoopstrukcijom koja je uzrokovana kroničnom upalom dišnih puteva. Jedan je od vodećih uzroka mortaliteta u svijetu, točnije, četvrti je uzročnik smrti. Prema prognozama bolest će biti u daljnjem porastu. Problematika bolesti je i u tome što se kasno dijagnosticira od strane liječnika. Razlog tome je što su se početnim znakovima oboljeli postupno adaptirali. To su dispneja...
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD EPIKONDILITISA
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD EPIKONDILITISA
Ana Bašić
Epikondilitis humeri je entenzitis koji se pojavljuje na polazištu caput commune ekstenzora šake i prstiju na lateralnom epikondilu što nazivamo lateralni ili radijalni epikondilitis ili na polazištu caput commune fleksora na medijalnom epikondilu što nazivamo medijalni ili ulnarni epikondilitis. Klinička slika je karakteristična, počinje s osjećajem zatezanja, a zatim se pojavljuju bol i otok. Zbog prenaprezanja smanji se vaskularizacija u zahvaćenom tetivnom hvatištu i živčani...
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD FIBROMIALGIJE
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD FIBROMIALGIJE
Nikolina Balaban
Fibromialgija je oblik izvanzglobnog reumatizma karakterizirana neugodnošću, bolima i ukočenošću u mnogim područjima muskuloskeletnog sustava, uključujući zglobove, periartikularna područja, mišiće, ligamente, insercije tetiva, potkožno tkivo i prominencije kostiju. Fibromialgija javlja se uglavnom kod žena, a može ju izazvati ili pojačati tjelesni i duševni stres, slab san, trauma, izlaganje vlazi i hladnoći, infekcije te reumatski poremećaj. Glavni simptom fibromialgije...

Paginacija