Paginacija

FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD OSOBA SA PSORIJATIČNIM ARTRITISOM
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD OSOBA SA PSORIJATIČNIM ARTRITISOM
Karla Dukić Ištoković
Psorijatični artritis pripada skupini seronegativnih spondiloartropatija. Karakterizira ga zahvaćenost zglobova te psorijaza kože. Bolest je klasificirana fazama upale i remisije. Uzrok bolesti nije dovoljno razjašnjen, a dijagnoza se postavlja pomoću subjektivnog i objektivnog pregleda, laboratorijskih te radioloških pretraga. Nakon uspostavljene dijagnoze, individualno se odabire način liječenja za koji je karakteristično odvojeno liječenje psorijaze i upale zgloba. Liječenje...
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD OSTEOARTRITISA KOLJENOG ZGLOBA
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD OSTEOARTRITISA KOLJENOG ZGLOBA
Katarina Mišić
Osteoartritis koljena je kronična, progresivna i degenerativna bolest zglobova. Jedna je od najčešćih uzroka onesposobljenosti u svijetu. Čimbenici rizika i uzroci nastanka su mnogobrojni. Glavne karakteristike su bol i zakočenost zglobova. Progresijom bolesti dolazi do sve većeg gubitka funkcija. Liječenje može biti farmakološko, nefarmakološko i operativno. Najčešće se primjenjuje kombinacija nefarmakološkog i farmakološkog liječenja. Fizioterapija je neinvazivna metoda...
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD OSTEOARTRITISA KUKA
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD OSTEOARTRITISA KUKA
Antonio Zveržina
Osteoartritis (OA) je najčešća zglobna bolest, te je glavni uzrok kronične mišićnokoštane boli i fizičke onesposobljenosti u starijoj populaciji. Najčešće lokalizacije u kojima se bolest pojavljuje su šake (interfalangealni zglobovi i trapezometakarpalni zglob), kukovi, koljena, prvi metatarzofalangealni zglob, te zglobovi kralješnice (prvenstveno vratnog i slabinskog dijela). Javlja se podjednako u oba spola, češće unilateralno. Etiologija bolnog kuka vezana je za promjene...
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD OSTEOARTRITISA ZGLOBA KUKA
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD OSTEOARTRITISA ZGLOBA KUKA
Josip Parić
Svrha ovog rada je opisati anatomiju kuka, osteoartritis te samo liječenje osteoartritisa. Osteoartritis (OA) je najčešća zglobna bolest kod odraslih te kao takva ima veliko medicinsko značenje. OA kao bolest zahvaća sva tkiva od kojih se sastoji zglob: hrskavicu, kost, ligamente, mišiće te sinovijalnu i zglobnu čahuru. Nastaje najčešće kao posljedica mehaničkih i bioloških čimbenika. Glavni simptomi osteoartritisa su: bol, smanjena pokretljivost u samome zglobu, slabost...
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD OZLJEDA U RUKOMETU
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD OZLJEDA U RUKOMETU
Tea Štrkalj
Tjelesna aktivnost i rekreativno bavljenje sportom povezano je s različitim aspektima kvalitete života, osim dobrobiti za tjelesno zdravlje, tjelesna aktivnost ima značajan utjecaj na emocionalno i socijalno zdravlje osobe. Rukometnu igru karakterizira visoki intenzitet, česti fizički kontakti te nagle promjene smjera kretanja koje se koriste kao varke da bi se postigao gol te je stoga ozljede u sportu danas gotovo nemoguće izbjeći. Broj ozlijeđenih igrača u rukometu u stalnom je...
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD PACIJENATA OBOLJELIH OD BRONHIJALNE ASTME
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD PACIJENATA OBOLJELIH OD BRONHIJALNE ASTME
Ivan Vranić
Bronhijalna astma je kronična bolest koja zahvaća uglavnom djecu. Obilježava je upala dišnih puteva zbog čega su unutrašnje stijenke dišnih puteva otečene, a dolazi i do povećanog izlučivanja sluzi. Upala uzrokuje i otežan prolazak zraka pa su glavni simptomi astme kašljanje i otežano disanje. Prilikom napada astme bolesnik je uplašen, a disanje mu je brzo i plitko. Napad se najčešće pojavljuje noću pa je nužno educirati i bolesnika i njegovu okolinu kako ispravno...
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD PACIJENATA OBOLJELIH OD SKOLIOZE
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD PACIJENATA OBOLJELIH OD SKOLIOZE
Mihaela Vidić
Svako odstupanje od normalne zakrivljenosti kralježnice, bilo da je smanjeno ili povećano, smatra se deformitetom. S obzirom na izgled koštane strukture kralježnice, skolioze se dijele na funkcionalne i strukturalne. Točan položaj skolioze određen je vrhom (apeksom) samog zavoja. Postoje cervikalne, cervikotorakalne, torakalne, torakolumbalne, lumbalne i lumbosakralne skolioze. Patološki mehanizam zakrivljenosti same kralježnice više se objašnjava činjenicom da prednji dio...
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD PLANTARNOG FASCITISA
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD PLANTARNOG FASCITISA
Martina Majkovčan
Iako se sindromi prenaprezanja mogu javiti u bilo kojem dijelu sustava kretanja (tetiva, ligament, mišić, kost, hrskavica, burza, prijelaz tetive u mišić ili hvatište tetive za kost), ipak se najčešće javljaju kao preopterećenje tetiva. Stopalo je anatomska struktura prilagođena za davanje mobilnosti koja omogućava kretnje u prostoru, prenošenje reaktivne sile podloge u smjeru koljena i natkoljenične kosti, te davanje stabilnosti adaptacijom na podlogu. Plantarni fascitis...
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD PSORIJATIČNOG ARTRITISA
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD PSORIJATIČNOG ARTRITISA
Anja Gudić
Psorijatični artritis predstavlja kroničnu upalnu reumatsku bolest koja se, s obzirom da često zahvaća i aksijalni skelet, odnosno kralježnicu, ubraja u skupinu seronegativnih spondiloartritisa. Kako samo ime bolesti govori, radi se o artritisu koji je povezan sa psorijazom te, iako se na prvi pogled može činiti da je postaviti dijagnozu psorijatičnog artritisa lako, to nije uvijek slučaj. Naime, pojava artritisa može prethoditi pojavi psorijaze, dok s druge strane svaki artritis...
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD REUMATOIDNOG ARTRITISA ŠAKE
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD REUMATOIDNOG ARTRITISA ŠAKE
Lorena Čuljat
Reumatoidni artritis jedna je od najčešćih i najtežih autoimunih i kroničnih upalnih bolesti koja dovodi do ireverzibilnih oštećenja zglobova i sistemskih oštećenja ostalih organa, te uzrokuje tešku invalidnost i velik stupanj mortaliteta. Najčešća lokalizacija zahvaćenih zglobova kod reumatoidnog artritisa su šake, te u 70% oboljelih dovodi do progresivnog razvoja deformiteta i gubitka funkcije šaka i ručnih zglobova praćenih bolovima, te uzrokuje znatne teškoće u...
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD SARKOIDOZE
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD SARKOIDOZE
Sara Hrgović
Sarkoidoza je kronična upalna bolest u kojoj nastaju granulomi u mnogim organima. Bolest je karakterizirana aktivacijom limfocita i makrofaga te njihovom migracijom u zahvaćene organe. Faktori koji utječu na pojavu i klinički tijek bolesti još uvijek su nepoznati. U većini slučajeva, neophodna je biopsija dostupnih lezija i patohistološka verifikacija sa ciljem isključenja drugih bolesti, prije svega limfoma, malignih bolesti, ostalih granulomatoza, kao i donošenja odluke o...
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD SINDROMA KARPALNOG TUNELA
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD SINDROMA KARPALNOG TUNELA
Valentina Jovanovac
Karpalni kanal ili karpalni tunel (canalis carpi) je koštano vezivni kanal koji je smješten na prednjoj strani korijena šake. Sindrom karpalnog tunela je prvi put opisao Piaget 1854. godine i od tada je zabilježen u medicinskoj literaturi. Od tada pa do danas ostaje kao jedan od najčešćih razloga onesposobljenosti. Klinička slika počinje s pacijentovim subjektivnim tegobama. Najčešći simptomi su bol i parestezije u obliku trnaca koje se mogu širiti iz ručnog zgloba u dlan i...

Paginacija