Paginacija

GRANIČNI POREMEĆAJ LIČNOSTI
GRANIČNI POREMEĆAJ LIČNOSTI
Josip Žeravica
Poremećaj ličnosti možemo definirati kao skup psihičkih osobina i mehanizama unutar osobe, koje svojim djelovanjem utječu na odnos osobe s okolinom i na prilagodbu osobe s okolinom. U današnjem vremenu jedan od „zapostavljenih“ iliti premalo istraženoga poremećaja ličnosti je granični poremećaj ličnosti (eng. Borderline personality disorder). To je ozbiljan poremećaj ličnosti, klinička slika oboljelih je: impulzivnost, razdražljivost, kronični osjećaj praznine, stalni...
HEGELOVA FILOZOFIJA PRAVA
HEGELOVA FILOZOFIJA PRAVA
Zrinka Soldo Salak
Filozofija prava pojam je o kojem se i danas teško govori. To je postupak u kojem se pokušava vidjeti koji problemi postoje sa pravom i sa nepravom, to jest što potvrđuje čovjekov moral, a što ga guši. Hegel je u svojoj knjizi Osnovne crte filozofije prava iznio razmišljanje o državi, te o poveznici između države, politike i prava. Hegel je svojim radom utjecao na brojna pitanja koja su se pojavljivala u njegovo vrijeme, te je i danas jedan od najutjecajnijih filozofa o čijim...
HIJATALNA HERNIJA - DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE
HIJATALNA HERNIJA - DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE
Alena Dunajčik
Hijatalna hernija nastaje pomakom gastroezofagealne spojnice iz abdomena u medijastinum. Razlikujemo dvije vrstehijatalne hernije, kliznu i paraezofagealnu. Hijatalna hernija često dovodi do gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB). Pojavnost hijatalne hernije povećava se s dobi. Stanja koja povećavaju intraabdominalni tlak povećavaju i rizik za nastanak hijatalne hernije. Najčešće dijagnostičke metode su kontrastna metoda radiografije, endoskopija, manometrija i kompjutorizirana...
HIJERARHIJA PRAVNIH PROPISA
HIJERARHIJA PRAVNIH PROPISA
Filip-Antonio Meočević
Hijerarhija pravnih propisa raspored je pravnih propisa na pravnoj ljestvici. Drugim riječima, pravni sustav ne čini skup jednakih zakona i propisa, već zakona i propisa koji njihove pravne učinke razlikuju. Ova razlika u pravnom učinku utjecat će na njihov status u pravnom sustavu, a rangirani su prema razini zakona i propisa. Hijerarhijska struktura zakona i propisa ujedinjuje i usklađuje uloge različitih zakona i propisa u pravnom sustavu. U radu su navedeni svi pravni propisi te...
HIPERAKTIVNO DIJETE
HIPERAKTIVNO DIJETE
Karolina Ukmar
Poremećaj pažnje i hiperaktivnosti (ADHD) karakteriziran je hiperaktivnošću, impulzivnošću i nepažnjom. Postoje tri tipa ovog poremećaja i prema njima se izrađuje plan terapije. Terapija je uspješnija ukoliko se, osim djeteta, u nju uključe i roditelji te osobe koje s djetetom provode puno vremena (nastavnici, odgajatelji). Cilj terapije je olakšati djetetu funkcioniranje u svakodnevnom životu te poboljšati interakciju s vršnjacima. Edukacija roditelja ima vrlo veliki značaj...
HONDROMALACIJA PATELE
HONDROMALACIJA PATELE
Karlo Kurbalić
Articulatio genus, odnosno zglob koljena smatra se najvećim zglobom našeg tijela. Koljeno je vrlo često ozljeđivan zglob u sportu i rekreaciji. Postoji niz razloga prednje koljenske boli. Vrlo je bitno da se razjasne pojmovno i sadržajno nazivi loše usmjerenje ekstenzornog sustava koljena – patellar malalignment, hondromalacija – chondromalacia patellae, te bol s prednje strane koljena – anterior knee pain. Ozljede koljena sve su češća pojava u današnjem vremenu, a problem...
HRVATSKA NARODNA BANKA
HRVATSKA NARODNA BANKA
Domagoj Ozdanovac
Tema završnog rada biti će Hrvatska narodna banka, koja će se sastojati od pet poglavlja. Prvo poglavlje završnog rada sastojati će se od uvoda, u kojem će se prikazati sažetak cijelog rada. Drugo poglavlje završnog rada sastojati će se od teorijskog dijela Hrvatske narodne banke. U teorijskom dijelu biti će predstavljen tijek središnje banke, kao i njezinih funkcija i uloga te međunarodnih odnosa Hrvatske narodne banke. Treće poglavlje završnog rada sastojati će se od...
HRVATSKA NARODNA BANKA KAO REGULATOR MONETARNE POLITIKE U REPUBLICI HRVATSKOJ
HRVATSKA NARODNA BANKA KAO REGULATOR MONETARNE POLITIKE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Srđan Marić
Hrvatska narodna banka je središnja banka Republike Hrvatske i sastavni je dio Europskog sustava središnjih banaka. Glavni cilj joj je održavanje stabilnosti cijena, ali također radi na očuvanju stabilnosti bankovnog sustava, održavanju opće likvidnosti u zemlji, reguliranju tečaja kune. Odgovara nam na pitanja na koji način utječe na monetarnu politiku i kojim instrumentima pritom djeluje. U pisanju završnog rada korištena je metoda deskripcije, kako bi se dobio što detaljniji...
HRVATSKI NACIONALNI PARKOVI I PARKOVI PRIRODE
HRVATSKI NACIONALNI PARKOVI I PARKOVI PRIRODE
Marija Matić
U Republici Hrvatskoj zaštićena područja svrstana su u devet kategorija. Drugu i treću kategoriju čine nacionalni parkovi i parkovi prirode. Ukupno 19 područja se nalazi u drugoj i trećoj kategoriji, od toga je 8 nacionalnih parkova i 11 parkova prirode. Nacionalni park definira se kao prostrano, pretežno neizmijenjeno područje kopna i/ili mora iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti koje obuhvaća jedan ili više sačuvanih ili neznatno izmijenjenih ekosustava, a prvenstveno...
HRVATSKI NACIONALNI PARKOVI I PARKOVI PRIRODE
HRVATSKI NACIONALNI PARKOVI I PARKOVI PRIRODE
Katarina Tadić
Republika Hrvatska razlikuje devet kategrija zaštićenih područja: strogi rezervat, nacionalni park, posebni rezervat, park prirode, regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park-šuma i spomenik parkovne arhitekrutre. Zaštićena područja se raspoređuju u razrede državnog značenja i lokalnog značenja. Njihova zaštita i očuvanje dodatno se uređuje i štiti Zakonom o zaštiti prirode kao i Pravilnicima o unutarnjem redu u nacionalnim parkovima i parkovima prirode....
HRVATSKO VOJNO-POLICIJSKO USTROJSTVO
HRVATSKO VOJNO-POLICIJSKO USTROJSTVO
Dajana Marić
Tematika ovoga rada vezana je uz organizaciju policije i Oružanih snaga Republike Hrvatske. Kako policija, tako i Hrvatska vojska pod okriljem su Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno Ministarstva obrane. Policija je organizirana u tri hijerarhijske cjeline pod kojima podrazumijevamo: Ravnateljstvo policije, policijske uprave, te policijske postaje. Radom policije i ravnateljstva upravlja glavni ravnatelj koji za svoj rad odgovara ministru, radom policijske uprave upravlja načelnik koji...
IMOVINA I TEMELJNI KAPITAL TRGOVAČKOG DRUŠTVA
IMOVINA I TEMELJNI KAPITAL TRGOVAČKOG DRUŠTVA
Marina Zečević
Prema Zakonu o trgovačkim društvima, u Republici Hrvatskoj trgovačka se društva dijele na društva osoba i društva kapitala. Društva osoba su javno trgovačko društvo, komanditno društvo i gospodarsko interesno udruženje, a društva kapitala su dioničko društvo i društvo ograničene odgovornosti. Ovih se pet vrsti trgovačkih društava razlikuju s obzirom na način osnivanja, a imaju i različito uređen odnos prema imovini te prema temeljnom kapitalu. Imovina je u svih pet vrsti...

Paginacija