Paginacija

IMPLEMENTACIJA INTEGRIRANOG UPRAVLJANJA RIZICIMA U PROCESU SUFINANCIRANJA SREDSTAVA EPFRR
IMPLEMENTACIJA INTEGRIRANOG UPRAVLJANJA RIZICIMA U PROCESU SUFINANCIRANJA SREDSTAVA EPFRR
Izabela Punda
Republika Hrvatska je 1. srpnja 2013.godine postala punopravna članica Europske unije, te se steklo i pravo korištenja sredstava iz fondova EU. Cilj fondova je podržavanje politike EU pomoću financijskih sredstava. Zahtjev Europske komisije je provedba direktive Solventnost II, koja se odnosi i na primjenu efikasnog procesa za upravljanje rizikom. U završnom radu se opisuje dio procesa implementacije integriranog upravljanja rizicima, a u svezi sa potporom Europskog poljoprivrednog...
IMPULZIVNA KUPOVINA PROIZVODA ŠIROKE POTROŠNJE
IMPULZIVNA KUPOVINA PROIZVODA ŠIROKE POTROŠNJE
Lucia Čolak
Kupovina je postala sastavni dio svakodnevice i uvelike utječe na život pojedinca. Osoba je primorana odvojiti vrijeme i novac kako bi obavila kupovinu, nebitno je li riječ o prehrambenim proizvodima, odjevnim ili nekim drugim. Kada je riječ o luksuzima koje si pojedinac želi priuštiti, tada se radi o mogućnosti izbora odlaska u kupovinu jer on ne ovisi o tim proizvodima kao što je slučaj za kućanskim potrepštinama. Također, ljudi odlaze u kupovinu iz razonode, provode sate u...
INDUSTRIJALIZACIJA I GLOBALIZACIJA - ULOGA U RAZVOJU GOSPODARSTVA
INDUSTRIJALIZACIJA I GLOBALIZACIJA - ULOGA U RAZVOJU GOSPODARSTVA
Dario Kolarić
U ovom radu ću objasnit što je to industrijalizacija, kako je ona nastala, kako utječe na gospodarski razvoj Hrvatske, koje su faze industrijalizacije u Hrvatskoj te kako kreirati uspješnu hrvatsku industrijsku politiku. Industrijalizacija se pokazala kao jedna od najvažnijih pretpostavki za gospodarski razvoj svake zemlje i vrlo je bitan faktor u zapošljavanju jer pruža puno radnih mjesta u industriji. Nadalje, objasnit ću što je to globalizacija te kako je globalizacija pomogla...
INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE U POSLOVANJU
INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE U POSLOVANJU
Rene Mihaljević
Danas, informacijska tehnologija prodrla je u sve sfere ljudskog djelovanja i život bez nje bio bi nezamisliv. Informacijska tehnologija (IT) obuhvaća tehnologiju kao što su hardver, softver i računalne mreže, a koje služe za prikupljanje, obradu i uporabu informacija. Uvođenje informacijske tehnologije u poslovanje ima vrlo važnu ulogu radi postizanja konkurentnosti te predstavlja ključni resurs za dugoročni rast poduzeća. Cilj rada je definirati informacijske tehnologije,...
INFORMACIJSKI SUSTAVI I POSLOVANJE
INFORMACIJSKI SUSTAVI I POSLOVANJE
Andrea Roguljić
Tema završnog rada su informacijski sutavi i poslovanje. Značaj poslovno-informacijskog sustava započinje njegovom ulogom u svakodnevnoj evidenciji poslovnih događaja, odnosno pohranjivanju podataka, raste kasnijom obradom podataka i njihovim korištenjem pri analizama, odnosno izvješćivanju vanjskih i unutrašnjih korisnika poslovnih informacija. Različiti oblici organizacije uvjetuju različitu strukturu i razvijenost poslovno-informacijskog sustava, u različitim oblicima...
INFORMATIZACIJA JAVNE UPRAVE
INFORMATIZACIJA JAVNE UPRAVE
Stjepan Klepica
Državna ili javna uprava podrazumijeva redovne aktivnosti koje obavlja država, odnosno državni službenici, namještenici te ostali zaposlenici u njoj. Učinkovitija javna uprava prije svega povećava zadovoljstvo građana koji lakše, brže i jednostavnije zadovoljavaju svoja prava i izvršavaju obveze. Zbog toga su se države počele okretati uvođenju elektronske javne uprave. Uz analizu mogućnosti digitalizacije javne uprave, rad će govoriti i o službenicima i namještenicima...
INOVACIJA I NJEZINA ULOGA U MALOPRODAJI
INOVACIJA I NJEZINA ULOGA U MALOPRODAJI
Antonia Ćorić
Najvažniji pokretač nacionalne ekonomske dobrobiti predstavlja inovacija. U poslovnim modelima inovacije predstavljaju ključnu odrednicu za kontinuirani rast i razvoj, te da se postigne određena djelotvornost i učinkovitost. Svakim danom se kako u svijetu tako i u Republici Hrvatskoj pojavljuju nove vrste i oblici inovacija u maloprodaji, stoga ću u radu prikazati inovacije u poslovnim modelima te opisati kako maloprodavači primjenjuju inovacije. Također će biti prikazane aktualne...
INOVACIJSKO PODUZETNIŠTVO
INOVACIJSKO PODUZETNIŠTVO
Miroslav Čorak
Menadžment je usmjeren na učinak, odnosno provođenje raznih aktivnosti ljudi koji će dovesti do postavljenog cilja i željenog rezultata. Osobe koje u poslovnoj ili društvenoj organizaciji usmjeravaju ostale sudionike te utječu na njihov rad nazivaju se menadžerima. Javna uprava usmjerena je na pružanje potrebnih javnih usluga građanima s ciljem zadovoljavanja svih njihovih zahtjeva, pritužbi i temeljnih ljudskih prava. U njoj su zaposleni službenici koji obavljaju upravne i...
INOVACIJSKO PODUZETNIŠTVO U JAVNIM PODUZEĆIMA
INOVACIJSKO PODUZETNIŠTVO U JAVNIM PODUZEĆIMA
Matea Bošnjak
U ovom završnom radu pisala sam o inovacijskom poduzetništvu u javnim poduzećima. U radu je objašnjeno poduzetništvo kroz njegovo značenje i važnost za cjelokupni gospodarski razvoj države te povećanje konkurentnosti društva. Nadalje je objašnjeno inovativno poduzetništvo i važnost inovacija za poduzetništvo te inovativnost u javnom sektoru. Pri izradi rada koristila sam se knjigama i člancima koje govore o poduzetništvu i u kojima sam najviše mogla saznati o ovoj temi....
INTEGRIRANA MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA "INTELA"
INTEGRIRANA MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA "INTELA"
Krešimir Pušić
Ovaj rad govorit će o integriranoj marketinškoj komunikaciji. Sama integrirana marketinška komunikacija je kombinacija različitih komunikacijskih oblika, s ciljem ostvarenja najučinkovitije komunikacije između poduzeća i kupaca. U teorijskom dijelu objašnjavaju se osnovni pojmovi marketinga i komunikacije te njihove vrste, procesni modeli i elementi. Također se objašnjava pojam integrirane marketinške komunikacije, njezini oblici te primjena. U istraživačkom dijelu ovoga rada...
INTEGRIRANA MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA - BOROVO d.d.
INTEGRIRANA MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA - BOROVO d.d.
Lara Alšić
Tema mog završnog rada je Integrirana marketinška komunikacija na primjeru poduzeća Borovo d.d. U nastavku rada objasniti ćemo općenito što je komunikacija, kakvi oblici komunikacije postoje i od čega se sastoji model procesa komunikacije. Zatim ćemo nešto više reći o integriranoj marketinškoj komunikaciji i o njezinih sedam oblika. Govoriti ćemo o oglašavanju, izravnoj marketinškoj komunikaciji, unapreĎenju prodaje, osobnoj prodaji, odnosima s javnošću, publicitetu i...
INTEGRIRANA MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA - PRIMJER ERSTE&STEIRMARKISCHE BANKE
INTEGRIRANA MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA - PRIMJER ERSTE&STEIRMARKISCHE BANKE
Tomislav Roso
Konkurentnost u suvremenom tržištu predstavlja pritisak na poduzeća jer moraju pratiti sve brojnije izazove inovativnim i netradicionalnim rješenjima. Za razliku od tradicionalnog tržišta, poduzeća ne mogu nuditi proizvode koji su za njih troškovno isplativiji već moraju pružiti proizvode i usluge koji zadovoljavaju želje i potrebe potrošača. Jedan od specifičnih sektora svakako je bankarski sektor koji se marketinškim rješenjima diferencira i ističe nad konkurencijom. U...

Paginacija