Paginacija

INTEGRIRANA MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA GRADA BELIŠĆA
INTEGRIRANA MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA GRADA BELIŠĆA
Monika Kubik
Integrirana marketinška komunikacija je oblik tržišne komunikacije koja se postiže kombinacijom strateških uloga različitih komunikacijskih disciplina te joj je cilj ostvarenje maksimalnog komunikacijskog utjecaja na okolinu. Korištenjem različitih oblika komunikacijskih sredstava nastoji se doći do potencijalnih potrošača kako bi se potaknula kupnja proizvoda ili korištenja različitih usluga. Poduzeća koriste različite oblike marketinške komunikacije kako bi privukli...
INTEGRIRANA MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA NA PRIMJERU PODUZEĆA CRODUXA
INTEGRIRANA MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA NA PRIMJERU PODUZEĆA CRODUXA
Ivona Brajković
Tema ovog rada je Integrirana marketinška komunikacija. Ona predstavlja proces primjene različitih komunikacijskih oblika između poduzeća i potrošača. Osnovni cilj marketinške komunikacije je informiranje javnosti, podsjećanje i poticanje na kupovinu. Integrirana marketinška komunikacija kroz svoje aktivnosti oglašavanja, unaprjeđenja prodaje, izravne marketinške komunikacije, osobne prodaje, odnosa s javnošću i publiciteta, nudi poduzećima veliki raspon mogućnosti kako...
INTEGRIRANA MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA NA PRIMJERU PODUZEĆA KRAŠ d.d.
INTEGRIRANA MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA NA PRIMJERU PODUZEĆA KRAŠ d.d.
Mario Škrobo
Kupci svoje odluke o kupovini donose svjesno i dobrovoljno na temelju prikupljenih informacija o određenim proizvodima. Informacije prikupljaju putem raznih medija i distribucijskih kanala putem kojih poduzeće komunicira s njima. Stoga poduzeće mora odabrati adekvatan kanal distribucije svojih proizvoda koji će biti dostupan ciljanom segmentu potrošača. Nakon odabira kanala važno je odrediti kakvu poruku poduzeće želi poslati svojim potrošačima. Takva poruka mora zadovoljiti cilj,...
INTEGRIRANA TRŽIŠNA KOMUNIKACIJA NA PRIMJERU HRVATSKOG TELEKOMA
INTEGRIRANA TRŽIŠNA KOMUNIKACIJA NA PRIMJERU HRVATSKOG TELEKOMA
Alen Blašković
Informacije su danas postale najvažniji resurs za svaku poslovnu organizaciju. Razlog tome je što se pouzdanim i točnim informacijama značajno smanjuje rizik i neizvjesnost. Međutim, bez komunikacije se ne bi mogle prikupiti potrebne informacije. Dakle, komunikacija predstavlja prenošenje informacija od pošiljatelja do primatelja. Danas je izuzetno razvijena integrirana tržišna komunikacija koja predstavlja komunikaciju između poduzeća i potrošača. Ovom komunikacijom se...
INTERAKTIVNI SUSTAV NARUČIVANJA PACIJENATA - SLUČAJ VUKOVARSKA BOLNICA
INTERAKTIVNI SUSTAV NARUČIVANJA PACIJENATA - SLUČAJ VUKOVARSKA BOLNICA
Lidija Marković
Zdravstveni sustav je kao temelj za osiguranje kakvoće življenja pa je svako ulaganje i njegovo unapređenje u korist svih građana. Svrha primjene informacijsko komunikacijske tehnologije u bolnicama jest da ih pretvori u informatički pismene i „ moderne“ ustanove u svrhu najboljeg zbrinjavanja pacijenata, smanjenja troška sredstava i vremena te osiguranju svih potrebnih informacija kako za stručne i znanstvene, tako za upravne i administrativne potrebe. Vođeni tom idejom...
INTERFERENCIJA HRANE I LIJEKOVA
INTERFERENCIJA HRANE I LIJEKOVA
Mirko Pranjić
Utjecaj hrane na lijekove složen je odnos u kojem krucijalnu ulogu ima metabolizam lijeka. Metabolizam lijeka nije uvijek predvidiv proces. Na njega mogu utjecati uzimanja drugih lijekova, interindividualne i intraindividualne razlike, stanje organizma, genske predispozicije, ali i hrana koju uzimamo. Lijekovi interferiraju s hranom na četiri načina. Prvi način podrazumijeva ex vivo inaktivaciju lijeka, prije ulaska u tijelo pacijenta. Ova vrsta interakcije hrane i lijeka obično se...
INTERGRARNA MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA "PODRAVKE"
INTERGRARNA MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA "PODRAVKE"
Melita Radošević
Ovaj rad obrađuje kako marketing poduzeća Podravka d.d. utječe na nas kao kupce u odabiru raznih Podravkinih proizvoda, te zadovoljstva nas kupaca u njihovom korištenju. Predstavljeno je poduzeće Podravka, brandovi i proizvodi koji su nastali osluškujući potrebe potrošača kroz dugogodišnje iskustvo i usavršavanja. Obrađeni su konkurentski proizvodi i konkurencija te je napravljena SWOT analiza. Osim što se rad dotiče na koji način tj. pomoću kojih komunikacijskih kanala...
INTERKULTURALNA KOMUNIKACIJA
INTERKULTURALNA KOMUNIKACIJA
Dajana Đokić
Danas, kada je suradnja s drugim kulturama u međunarodnom poslovanju postala svakodnevica, interkulturalna komunikacija postaje uvjet bez kojeg poslovanje na globalnoj razini nije moguće. Međunarodno poslovanje sa sobom nosi niz izazova vezanih uz kulturne razlike, koji imaju utjecaj i na poslovne odnose. Uspješnost interkulturalne komunikacije prvenstveno ovisi o poznavanju vlastite kulture uopće, a posebno je u međunarodnom poslovanju potrebno poznavati pravila i vrijednosti koja...
INTERNACIONALIZACIJA TRGOVINE NA MALO
INTERNACIONALIZACIJA TRGOVINE NA MALO
Matej Medić
Ovaj se rad bavi problematikom internacionalizacije trgovine na malo. U ovom se radu opisuju osnovni pojmovi trgovine i trgovine na malo, internacionalizacija trgovine na malo te motivi internacionalizacije trgovine na malo. Cilj je ovog završnog rada analizirati obilježja internacionalizacije trgovine na malo. Poseban osvrt u radu posvećen je internacionalizaciji maloprodaje u Hrvatskoj te udruživanju hrvatskih trgovaca na malo kao reakciji nakon internacionalizacije maloprodaje u...
INTERNET - SREDSTVO MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE NA PRIMJERU DRUŠTVENIH MREŽA
INTERNET - SREDSTVO MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE NA PRIMJERU DRUŠTVENIH MREŽA
Zoran Palijan
Marketinška komunikacija je izravno povezana sa privlačenjem pažnje i stvaranjem interesa za određeni proizvod, a za cilj ima uvjeravanje i poticaj na kupnju. Međutim ona je pod utjecajem stalnih promjena, čemu smo i sami svjedoci. Svoje korijene ima još u davnoj prošlosti kada su ljudi svoje proizvode mijenjali za usluge, bez novčanih sredstava. Već u prošlom stoljeću možemo govoriti o napretku marketinške komunikacije putem televizije. Njega prate jumbo plakati i reklamni...
INTERNET KAO SREDSTVO MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE
INTERNET KAO SREDSTVO MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE
Miroslav Sekelez
Internet je komunikacijski kanal, a s njegovim naglim razvojem posljednjih godina on se sve češće naziva i multimedijalnim kanalom koji služi za prijenos svih informacija u najbržem mogućem roku. Taj kanal je u mnogočemu iskorišten u poslovne svrhe kao fantastičan način komunikacije s krajnjim korisnicima dajući im prave informacije u pravo vrijeme. Rad je podijeljen u nekoliko dijelova. Prvi dio nas upoznaje s pojmom interneta, marketinga i njihovom povijesti i razvojem kroz...
INTERNET TRGOVINA NA PRIMJERU HIGH STREET BRENDA ZARA
INTERNET TRGOVINA NA PRIMJERU HIGH STREET BRENDA ZARA
Dunja Mihaljević
Danas, poslovanje bez korištenja Interneta je nezamislivo. Internet omogućuje postojanje trgovine bez fizičkog kontakta, a uz to smanjuje i troškove posrednika u trgovanju. U poslovnoj praksi, Internet trgovina se može pronaći pod raznim nazivima kao što su online trgovina, web shop, web trgovina ili virtualna trgovina, a kupovina proizvoda i usluga analogna je kupovini u fizičkoj trgovini. Internet trgovina nudi različite kanale i modele komunikacije između potrošača i trgovaca,...

Paginacija