Paginacija

INTERNET TRGOVINA U EUROPSKOJ UNIJI
INTERNET TRGOVINA U EUROPSKOJ UNIJI
Marina Piroš
U radu je obrađena tema internet trgovine u Europskoj uniji. Za početak je ukratko objašnjen nastanak interneta koji je bio temelj za razvoj internet trgovine, a zatim i sama povijest internet trgovine. Istaknute su prednosti i nedostaci internet trgovine, kako za trgovce tako i za potrošače. Osim nastanka interneta i povijesti internet trgovine u radu je prikazan razvoj internet trgovine u Europskoj uniji. Posebna pozornost u radu posvećena je pitanju prava online potrošača kao i...
INTERNET TRGOVINA U REPUBLICI HRVATSKOJ
INTERNET TRGOVINA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Marija Galović
Trgovina putem Interneta smatra se najprofitabilnijim oblikom trgovine zbog niskih troškova i jednostavnosti te će ista kao takva biti sve značajnija i unosnija komponenta cjelokupne trgovine. Tema ovog završnog rada je Internet trgovina u Republici Hrvatskoj. Razvoj Interneta u Republici Hrvatskoj polako, ali sigurno uzima maha jer je prisutnost na Internetu postala prijeko potrebna u današnjem poslovanju. U završnom će se radu govoriti o pojmovima trgovine i Interneta. Nešto će...
INTERNETSKI TRGOVINSKI CENTRI
INTERNETSKI TRGOVINSKI CENTRI
Ivana Maslov
Internetski trgovinski centri dio su svakodnevnice. Razvoj interneta utjecao je na razvitak internetskih trgovinskih centara koji su kupovinu učinili lakšom za ljude jer sada mogu kupovinu obavljati iz vlastitih domova. Trgovina putem interneta postala je najprofitabilniji, najjednostavniji i najdostupniji oblik trgovine, čak i onim najudaljenijih korisnicima Interneta. U ovom radu, analiziran je pojam elektroničke trgovine, njezini počeci i razvoj te podjela. Isto tako, navedene...
INTERVENCIJE KOD DJETETA S AUTIZMOM
INTERVENCIJE KOD DJETETA S AUTIZMOM
Ana Šprem
Autizam je sve prisutniji neurorazvojni poremećaj među djecom diljem svijeta koji je karakteriziran promjenama u komunikaciji, socijalnoj interakciji i ponašanju. Počinje rano u djetinjstvu, u prve tri godine, a simptomi ograničavaju svakodnevno funkcioniranje tijekom cijelog života. Danas se prvi znakovi autizma primjećuju sve ranije te se samim tim počinje ranije uključivati djecu u intervencijske programe. Vrlo je važna i uključenost roditelja jer oni najbolje poznaju svoje...
INTRAKRANIJSKA KRVARENJA - MEHANIZMI NASTANKA, LIJEČENJE I PROGNOZA
INTRAKRANIJSKA KRVARENJA - MEHANIZMI NASTANKA, LIJEČENJE I PROGNOZA
Valentina Đapić
Intrakranijska krvarenja teška su i ozbiljna stanja koja zahtjevaju hitnu intervenciju. Moždano krvarenje i subarahnoidalno krvarenje tipovi su hemoragijskog moždanog udara s puno lošijom prognozom od ishemijskog moždanog udara. Stopa smrtnosti kod moždanog krvarenja iznosi gotovo 50%, a kod subarahnoidalnog gotovo 40%. Epiduralni hematom te akutni i kronični subduralni hematom tipovi su intrakranijskih krvarenja najčešće povezanih s kraniocerebralnim ozljedama. Akutni subduralni...
INVALIDSKA MIROVINA
INVALIDSKA MIROVINA
Nives Verić
Mirovinski sustav u Republici Hrvatskoj prošao je kroz brojna nepovoljna razdoblja tijekom svog razvitka koji su doveli do nekoliko mirovinskih reformi, te se ovim radom detaljnije razrađuje nastanak mirovinskog osiguranja, opis i sastav mirovinskog sustava te invalidska mirovina. U radu su objašnjeni uvjeti koje osiguranik mora ispunjavati da bi ostvario pravo na invalidsku mirovinu, postupak ostvarivanja prava te je objašnjena privremena invalidska mirovina. Izuzev osoba sa fizičkim...
ISHODI FIZIOTERAPIJSKIH POSTUPAKA KOD KRIŽOBOLJE  - PREGLED BAZA PODATAKA
ISHODI FIZIOTERAPIJSKIH POSTUPAKA KOD KRIŽOBOLJE - PREGLED BAZA PODATAKA
Barbara Kosmač
Križobolja je jedna od najčešćih bolnih stanja mišićno-koštanog sustava koje svakim danom zahvaća sve veći broj ljudi gotovo svake dobne skupine. Stoga je vrlo bitna edukacija kroz preventivni program kod zdravih osoba, a posebno kod osoba s rizičnim čimbenicima kako se broj oboljelih ne bi i dalje povećavao. Kod osoba s razvijenom križoboljom važna je prikladna i individualizirana primjena fizioterapijskih postupaka s ciljem smanjenja boli i poboljšanja funkcije. Cilj ovog...
ISTRAŽIVANJE STAVOVA POTROŠAČA O E-PRODAJI
ISTRAŽIVANJE STAVOVA POTROŠAČA O E-PRODAJI
Goran Valpovac
Ovaj završni rad opisuje elektroničku trgovinu koja danas ima sve značajniju ulogu prilikom odvijanja procesa kupnje, prodaje i razmjene proizvoda, usluga i informacija. Elektronička trgovina je nastala razvojem informacijske tehnologije. U svijetu, elektronička trgovina prema svim pokazateljima bilježi snažan rast kroz godine, a očekuje se značajan rast i u budućnosti. Zbog svojih prednosti u odnosu na tradicionalne oblike prodaje dobro je prihvaćena čak i u Republici Hrvatskoj....
IZGRADNJA I UPRAVLJANJE MARKOM STARTAS U PODUZEĆU BOROVO d.d.
IZGRADNJA I UPRAVLJANJE MARKOM STARTAS U PODUZEĆU BOROVO d.d.
Martina Turba
Američko marketinško udruženje je definiralo marku kao naziv, izraz, dizajn, simbol ili bilo koju drugu značajku koja pridonosi da se neka prodajna roba ili usluga razlikuje od robe ili usluga drugih prodavača. Izrazito su važne dodirljive značajke marke kao što su znakovi, simboli, logotipi i ostalo, ali su jednako važne i nedodirljive značajke koje se odnose na osjećaje, uspomene i ostalo. Kako bi se što bolje upravljalo vrijednošću marke potrebno je oživljavati marku,...
IZVRŠNO TIJELO JEDINICE SAMOUPRAVE NA PRIMJERU GRADA VUKOVARA
IZVRŠNO TIJELO JEDINICE SAMOUPRAVE NA PRIMJERU GRADA VUKOVARA
Bruno Pakter
Predmet ovog završnog rada je izvršno tijelo jedinice samouprave koje je definirano Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a koje će se prikazati detaljnije na primjeru Grada Vukovara. Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj su općine i gradovi, a jedinice područne (regionalne) samouprave su županije. Izvršno tijelo jedinica lokalne samouprave je općinski načelnik i...
JAKOST STISKA ŠAKE KOD STUDENATA FIZIOTERAPIJE: RAZLIKE IZMEĐU DOMINANTNE I NEDOMINANTNE RUKE
JAKOST STISKA ŠAKE KOD STUDENATA FIZIOTERAPIJE: RAZLIKE IZMEĐU DOMINANTNE I NEDOMINANTNE RUKE
Leo Kordić
Skeletni je mišić zadužen je za pokretanje i potporu, a jakost kontrakcije važan je element u procjeni njegove funkcije i zdravlja cijelog tijela Cilj ovog rada bio je istražiti koliko je sastav tjelesne mase povezan sa razlikama u jakosti stiska šake dominantne i nedominantne ruke. Istraživanje presječnog tipa napravljeno je na uzorku od 33 ispitanika oba spola u dobi 18-21 god. Metodom BIA određen je sastav tjelesne mase, a jakost stiska šake dominantne i nedominantne ruke mjeren...
JAVNI NARUČITELJ I DIREKTIVA 2014/25/EU
JAVNI NARUČITELJ I DIREKTIVA 2014/25/EU
Mirela Parić
U nekim područjima u sustavu javnih nabava javni naručitelji imaju poseban položaj i posebnu primjenu ovog sustava. Stoga je važno tko se smatra javnim naručiteljima i u kojim područjima nabave oni imaju poseban položaj, kao i odredbe Direktive 2014/25/EU koje su uključene u konačni prijedlog Zakona o javnoj nabavi. Međutim, vrlo je važno poštovati vrijednost pragova koji su utvrđeni gore navedenom direktivom i vrsti ugovora kojoj pripadaju.

Paginacija