Paginacija

DIJAGNOSTIKA U NOGOMETU
DIJAGNOSTIKA U NOGOMETU
Karlo Majtanić
Nogomet je jedna od najpopularnijih sportskih igara na svijetu. Prema fiziološkoj klasifikaciji nogomet je aerobno-anaerobni sport gdje dominiraju miješani energetski procesi. Nogomet je kompleksna agonistička kineziološka aktivnost koja pripada grupi polistrukturalnih acikličkih gibanja, a obilježava je varijabilitet motoričkih radnji kojim se igra realizira i kojima igrači postižu osnovne ciljeve igre; postizanje pogotka i pobjedu. Jednu nogometnu ekipu čini jedanaest igrača, od...
DIJETOTERAPIJA I ZNAČAJ FIZIOTERAPEUTA KOD OSTEOPOROZE
DIJETOTERAPIJA I ZNAČAJ FIZIOTERAPEUTA KOD OSTEOPOROZE
Josip Štenc
Osteoporoza je najčešća bolest kostiju koju karakterizira smanjena koštana masa i poremećena struktura, kao i nedostatna mineralizacija, što rezultira smanjenjem njezine čvrstoće i elastičnosti te povećanjem mogućnosti učestalosti prijeloma. Osteoporoza se naziva „tihom epidemijom“ jer je riječ o bolesti bez tipične boli čiji su simptomi neprimjetni do prvog prijeloma. Rizični su čimbenici za nastanak osteoporoze: geni, poremećaj prehrane, rana menopauza kod žena,...
DIJETOTERAPIJA KOD OBOLJELIH OD OSTEOPOROZE
DIJETOTERAPIJA KOD OBOLJELIH OD OSTEOPOROZE
Nikola Lukić
Osteoporoza je jedna od najčešćih metaboličkih bolesti i uglavnom zahvaća ljude starije dobi. Češće se javlja u žena nego u muškaraca i znatan gubitak kosti počinje nakon menopauze. Najčešća posljedica osteoporoze je prijelom kosti. U vrijeme rasta i razvoja koštanog sustava pa sve do 30. godine života, nasljedni činitelji, tjelesna aktivnost, a posebice količina kalcija u prehrani odlučujući su za postizanje vrhunca koštane mase. Čimbenici rizika kod osteoporoze su:...
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST SLUŽBENIKA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST SLUŽBENIKA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Iva Bekavac
Službenici u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave pri obavljanju poslova koji su im povjereni, a sukladno njihovom rasporedu na radno mjesto, obvezni su pridržavati se pravila službe te postupati sukladno odredbama zakona i drugih pravnih akata, a sve radi osiguranja ostvarivanja potreba i zahtjeva građana kao krajnjih korisnika javnih usluga. U slučaju da službenici jedinica samouprave u obavljanju svojih povjerenih poslova povrede službenu dužnost (dakle,...
DISTORZIJA GLEŽNJA KOD PROFESIONALNIH I REKREATIVNIH RUKOMETAŠICA I RUKOMETAŠA
DISTORZIJA GLEŽNJA KOD PROFESIONALNIH I REKREATIVNIH RUKOMETAŠICA I RUKOMETAŠA
Iva Višić
Distorzija ili uganuće gležnja je mjesto na kojem je jedan ili više ligamenata gležnja djelomično ili potpuno rastrgano. Takve ozljede se događaju kod rukometaša u trenutcima bacanja, sprintova, naglih promjena smjerova, skokova i doskoka. Svi ligamenti imaju specifičan opseg pokreta i granice koje im omogućavaju održavanje zglobova stabiliziranim. Kad se ligamenti koji okružuju gležanj pomaknu preko ovih granica, to uzrokuje distorziju. Takvo istegnuće najčešće uključuje...
DISTRIBUCIJA PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA
DISTRIBUCIJA PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA
Tena Ivković
Temeljni cilj u ovom radu je razraditi definiciju i svrhu društvenih mreža te njihov značaj iz perspektive potrošača i poduzeća. Za poduzeće društvena mreža predstavlja alat preko kojeg komunicira sa svojim potrošačima na način da prikupi informacije o njihovim željama i potrebama, predstavi im novi proizvod te zainteresira potencijalne potrošače za njihov proizvod. Također će biti prikazano kako su društvene mreže suvremeni najjeftiniji i najučinkovitiji marketinški...
DJECA S AUTIZMOM I FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE
DJECA S AUTIZMOM I FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE
Nikolina Manojlović
Autistični poremećaj pervazivni je neurorazvojni poremećaj koji počinje u djetinjstvu. Sindrom je prvi opisao američki dječji psihijatar Leo Kanner. Poremećaj iz spektra autizma biološki je utemeljen, a karakterizira ga trojstvo poremećaja. Ti poremećaji utječu na sposobnost osobe da koristi i razumije socijalnu komunikaciju i interakciju te da bude fleksibilna u svojem razmišljanju, ponašanju i upotrebi mašte. Svaka terapija mora polaziti od individualnog razvojnog profila...
DODACI PREHRANI KOD PROFESIONALNIH SPORTAŠA
DODACI PREHRANI KOD PROFESIONALNIH SPORTAŠA
Jurica Ivančan
Dodacima prehrani smatra se hrana čija je svrha dopuniti uobičajenu prehranu. Oni predstavljanju koncentrirane izvore hranjivih tvari ili druge tvari prehrambenog ili fiziološkog učinka. Namijenjeni su ispravljanju prehrambenih nedostataka, podupiranju određenih fizioloških funkcija ili održavanju odgovarajućeg unosa određenih hranjivih tvari. Na tržištu se nalaze u obliku tekućina, prahova, tableta, ampula, gelova ili neki drugih načina primjene i smatraju se pripravcima...
DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU
DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU
Kristina Ernješ
Postupak donošenja zakona pokreće se dostavom prijedloga zakona predsjedniku Sabora. Predsjednik Sabora prijedlog zakona upućuje radnim tijelima na razmatranje. Radna tijela izjašnjavaju se o svim elementima prijedloga zakona, a Odbor za zakonodavstvo posebno i o ustavnim osnovama zakona. Rasprava o prijedlogu zakona u pravilu se obavlja u dva čitanja. Prvo čitanje je prvi dio u postupku donošenja zakona. Drugim čitanjem zakona smatra se rasprava o konačnom prijedlogu zakona. Treće...
DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA
DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA
Dino Agatić
Doprinosi za socijalno osiguranje vrsta su izravnih poreza te prema tome ulaze u širem smislu u porezni sustav. Oni su temeljni prihodi kojima se financiraju izdaci za mirovinsko osiguranje, za zdravstveno osiguranje te za zapošljavanje. Hrvatski sustav obveznog socijalnog osiguranja sastoji se od: - obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti (tzv. I. stup) - obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje (tzv. II. stup) -...
DOWN SINDROM MOGUĆNOSTI I PREPREKE
DOWN SINDROM MOGUĆNOSTI I PREPREKE
Lara Pecotić
U ovom diplomskom radu prikazane su karakteristike i funkcije djece s Down sindromom te njihovim zdravstvenim poteškoćama. Rad se temelji na proučavanju problematike djece koja su rođena s tim kromosomskim poremećajem u suočavanju sa životom, fizičkim i psihološkim preprekama te stigmom okruženja u kojem se nalaze. Kroz rad opisana je povijest bolesti i njene karakteristike te simptomi kroz kliničke slike. Nadalje, suočavanje roditelja kroz prepreke i mogućnosti koje se danas...
DRUŠTVENO ODGOVORNI MARKETING NA PRIMJERU PODUZEĆA "DM-DROGERIE MARKT"
DRUŠTVENO ODGOVORNI MARKETING NA PRIMJERU PODUZEĆA "DM-DROGERIE MARKT"
Nikola Ruf
Cilj ovog završnog rada je definirati pojam društveno odgovornog marketinga, njegove karakteristike, načine na koje se on upotrebljava, kako utječe na poduzeće, potrošače, konkurenciju i okoliš te prikazati marketinške aktivnosti nekih od najpoznatijih poduzeća u Hrvatskoj i svijetu koji se baziraju na koncept društveno odgovornog marketinga. Danas je postao suvremena poslovna praksa koju primjenjuje sve veći broj poduzeća u svijetu i Hrvatskoj. Kako bi primjena ove poslovne...

Paginacija