Paginacija

CITES KONVENCIJA
CITES KONVENCIJA
Jasmina Tomešić
U ovom završnom radu obrađuje se tema CITES konvencija ili Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka. Cites inače predstavlja međunarodni pravni okvir kojim se regulira prekogranični promet i trgovina zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta. Tom konvencijom se pokušava održati ravnoteža u prirodi zbog prevelikog izlova te kasnije preprodaje po astronomskim cijenama . Stoga je za učinkovitu provedbu Konvencije potrebna dobra suradnja...
CJELOŽIVOTNA TJELESNA AKTIVNOSTI U PREVENCIJI KARDIOVASKULARNOG OBOLJENJA KOD OSOBA SA SJEDELAČKOG NAČINA ŽIVOTA
CJELOŽIVOTNA TJELESNA AKTIVNOSTI U PREVENCIJI KARDIOVASKULARNOG OBOLJENJA KOD OSOBA SA SJEDELAČKOG NAČINA ŽIVOTA
Marina Florijan
Kardiovaskularne bolesti su problem koji se povećava i smanjuje kvalitetu života te uzrokuju visoku stopu smrtnosti na globalnoj razini. Vodeći uzročnik kardiovaskularnih bolesti jest sedentarni način života, odnosno manjak tjelesne aktivnosti u svakodnevnom životu. Kardiovaskularne bolesti u većini slučajeva uzrokovane su aterosklerozom, bolešću koja se manifestira promjenama, oštećenjima i naslagama na stjenkama arterija. Tjelesna aktivnost, aerobnog tipa, služi kao najbolja...
DEMOGRAFSKA POLITIKA I GOSPODARSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
DEMOGRAFSKA POLITIKA I GOSPODARSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
Tomislav Lukavski
Ovaj rad organiziran je u dvije sastavnice, a to su teorijski i praktični dio. Teorijski dio obuhvaća definiranje demografskih i gospodarskih čimbenika koji međusobno utječu jedni na druge, dok praktični dio pokazuje kretanja tih čimbenika. U osnovne demografske čimbenike ubrojeni su: prirodno kretanje stanovništva, dobno-spolna struktura, migracije i obrazovna struktura. Gospodarske čimbenike predstavljaju osnovne makroekonomske komponente, a to su: BDP, nezaposlenost i inflacija....
DEMOGRAFSKA POLITIKA REPUBLIKE HRVATSKE I NJEZIN UTJECAJ NA GOSPODARSTVO
DEMOGRAFSKA POLITIKA REPUBLIKE HRVATSKE I NJEZIN UTJECAJ NA GOSPODARSTVO
Ivana Tišov
Proučavanjem stanovništva bave se mnoge znanstvene discipline. Demografska istraživanja od velike su važnosti za svaku zemlju. Promjene – pozitivne ili negativne u demografskoj strukturi stanovništva pod sredstvom različitih čimbenika redovito su dugoročne. Prirodni čimbenici, pobliže opisani u ovome radu, a koji utječu na demografsko kretanje zemlje jedni su od najvažnijih pokazatelja demografske slike Hrvatske. U te čimbenike svakako se ubrajaju: natalitet, mortalitet,...
DEMOGRAFSKI KAPITAL HRVATSKE
DEMOGRAFSKI KAPITAL HRVATSKE
Marija Vizler
Demografija je znanost o stanovništvu koja istražuje i proučava zakonitosti i pravilnosti u kretanju stanovništva, ustanovljuje kakve su vrste te zakonitosti, njihovo kvantitativno i kvalitativno djelovanje i utvrđuje međusobne odnose kretanja stanovništva s drugim društvenim i gospodarskim pojavama. Empirijskim analizama demografi su ustanovili i teorijski objasnili pravilnosti karakteristične za kretanja stanovništva u većini država. Demografska analiza stanovništva spada u...
DIJAGNOSTIKA U NOGOMETU
DIJAGNOSTIKA U NOGOMETU
Karlo Majtanić
Nogomet je jedna od najpopularnijih sportskih igara na svijetu. Prema fiziološkoj klasifikaciji nogomet je aerobno-anaerobni sport gdje dominiraju miješani energetski procesi. Nogomet je kompleksna agonistička kineziološka aktivnost koja pripada grupi polistrukturalnih acikličkih gibanja, a obilježava je varijabilitet motoričkih radnji kojim se igra realizira i kojima igrači postižu osnovne ciljeve igre; postizanje pogotka i pobjedu. Jednu nogometnu ekipu čini jedanaest igrača, od...
DIJETOTERAPIJA I ZNAČAJ FIZIOTERAPEUTA KOD OSTEOPOROZE
DIJETOTERAPIJA I ZNAČAJ FIZIOTERAPEUTA KOD OSTEOPOROZE
Josip Štenc
Osteoporoza je najčešća bolest kostiju koju karakterizira smanjena koštana masa i poremećena struktura, kao i nedostatna mineralizacija, što rezultira smanjenjem njezine čvrstoće i elastičnosti te povećanjem mogućnosti učestalosti prijeloma. Osteoporoza se naziva „tihom epidemijom“ jer je riječ o bolesti bez tipične boli čiji su simptomi neprimjetni do prvog prijeloma. Rizični su čimbenici za nastanak osteoporoze: geni, poremećaj prehrane, rana menopauza kod žena,...
DIJETOTERAPIJA KOD OBOLJELIH OD OSTEOPOROZE
DIJETOTERAPIJA KOD OBOLJELIH OD OSTEOPOROZE
Nikola Lukić
Osteoporoza je jedna od najčešćih metaboličkih bolesti i uglavnom zahvaća ljude starije dobi. Češće se javlja u žena nego u muškaraca i znatan gubitak kosti počinje nakon menopauze. Najčešća posljedica osteoporoze je prijelom kosti. U vrijeme rasta i razvoja koštanog sustava pa sve do 30. godine života, nasljedni činitelji, tjelesna aktivnost, a posebice količina kalcija u prehrani odlučujući su za postizanje vrhunca koštane mase. Čimbenici rizika kod osteoporoze su:...
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST SLUŽBENIKA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST SLUŽBENIKA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Iva Bekavac
Službenici u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave pri obavljanju poslova koji su im povjereni, a sukladno njihovom rasporedu na radno mjesto, obvezni su pridržavati se pravila službe te postupati sukladno odredbama zakona i drugih pravnih akata, a sve radi osiguranja ostvarivanja potreba i zahtjeva građana kao krajnjih korisnika javnih usluga. U slučaju da službenici jedinica samouprave u obavljanju svojih povjerenih poslova povrede službenu dužnost (dakle,...
DISKURSI RANE REHABILITACIJE NAKON CEREBROVASKULARNOG INZULTA
DISKURSI RANE REHABILITACIJE NAKON CEREBROVASKULARNOG INZULTA
Ines Slaviček Ćulibrk
Moždani udar (CVI) danas je jedan od glavnih uzroka onesposobljenosti i smrtnosti, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu. Iako najčešće zahvaća treću životnu dob svjedoci smo kako danas posljedice cerebrovaskularnog inzulta pogađaju sve mlađu, radno sposobnu populaciju. Iz tog razloga vrlo je važna rana rehabilitacija pacijenta kako bi se postigao što bolji napredak te kako bi stupanj onesposobljenosti bio što niži. Rehabilitacija pacijenta započinje odmah po postavljanju...
DISLOKACIJE RAMENOG ZGLOBA KOD SPORTAŠA
DISLOKACIJE RAMENOG ZGLOBA KOD SPORTAŠA
Valentina Jovanovac
Kada se govori o ramenom zglobu, najčešće se misli na glenohumeralni zglob, ali osim njega, rameni zglob čine još 3 zgloba. Što bi značilo da funkcionalnu cjelinu ramenog zgloba čini glenohumeralni zglob, akromioklavikularni zglob, skapulotorakalni zglob te sternolavikularni zglob. Rame je najpokretljiviji zglob u ljudskom tijelu, ali je i vrlo nestabilan zglob što ga čini osjetljivijim na različite ozljede. Jedna od čestih ozljeda ramena su dislokacije ramenog zgloba....
DISTORZIJA GLEŽNJA KOD PROFESIONALNIH I REKREATIVNIH RUKOMETAŠICA I RUKOMETAŠA
DISTORZIJA GLEŽNJA KOD PROFESIONALNIH I REKREATIVNIH RUKOMETAŠICA I RUKOMETAŠA
Iva Višić
Distorzija ili uganuće gležnja je mjesto na kojem je jedan ili više ligamenata gležnja djelomično ili potpuno rastrgano. Takve ozljede se događaju kod rukometaša u trenutcima bacanja, sprintova, naglih promjena smjerova, skokova i doskoka. Svi ligamenti imaju specifičan opseg pokreta i granice koje im omogućavaju održavanje zglobova stabiliziranim. Kad se ligamenti koji okružuju gležanj pomaknu preko ovih granica, to uzrokuje distorziju. Takvo istegnuće najčešće uključuje...

Paginacija