Paginacija

DRUŠTVENO ODGOVORNO KOMUNICIRANJE S TRŽIŠTEM
DRUŠTVENO ODGOVORNO KOMUNICIRANJE S TRŽIŠTEM
Filip Frančišković
Komunikacija je proces dijeljenja informacija između dviju ili više osoba. Komunikacija je uvijek dvostrani odnos. Na jednoj se strani pojavljuje pošiljatelj poruke, a na drugoj jedan ili više primatelja. Dva su osnovna oblika komunikacije:međusobna i masovna komunikacija. Poduzeća se, kako bi komunicirala s potencijalnim potrošačima, koriste masovnom komunikacijom. Prilikom komunikacije s tržištem važno je odaslati jasnu, istinitu i zanimljivu poruku. Poduzeća s tržištem...
DRŽAVA I PRAVO FEUDALNE ENGLESKE, 11 - 15 st.
DRŽAVA I PRAVO FEUDALNE ENGLESKE, 11 - 15 st.
Nikolina Komšić
Pravo Engleske je nastalo iz običaja naroda, a korijene vuče još iz ranog srednjeg vijeka, kada je Kralj Henrik II. pretvorio dotadašnje prihvaćene pravne običaje u zakone. U radu sam opisala vladavinu Henrika II. kao i proces nastanka običajnog prava. Nakon običajnog prava, pokazala se potreba za jednim novim pravom koje je nastalo u 14. stoljeću pod nazivom zakonsko pravo i njime su se pretežito uređivali javno – pravni odnosi. U 15. stoljeću nastaje nova vrsta prava koja je...
DUGOROČNI VRIJEDNOSNI PAPIRI NA TRŽIŠTU KAPITALA
DUGOROČNI VRIJEDNOSNI PAPIRI NA TRŽIŠTU KAPITALA
Mato Brandt
U ovom završnom radu daje se prikaz dugoročnih vrijednosnih papira na tržištu kapitala. U radu se objašnjavaju organizirana tržišta kapitala, odnosno burze kao središnja mjesta trgovanja vrijednosnim papirima. Pojašnjeni su pojmovi koji su vezani uz burzu, vrijednosne papire, vrste burzi i burzovne posrednike. Dugoročne vrijednosne papire moguće je prodavati i kupovati na burzi kao organiziranom mjestu ponude i potražnje vrijednosnih papira. S obzirom na razvoj tehnologije, burza...
DUNAVSKA STRATEGIJA
DUNAVSKA STRATEGIJA
Dragana Jurković
U radu je dan prikaz trendova nastanka i razvoja Dunavske strategije, s posebnim naglaskom na stupovima Dunavske strategije. Detaljno su analizirana četiri stupa Dunavske strategije, a to su: Povezivanje dunavske regije, Očuvanje okoliša u dunavskoj regiji, Izgradnja prosperiteta u dunavskoj regiji, Jačanje institucionalnih kapaciteta i sigurnost. Dunavskom strategijom je obuhvaćeno 14 država dunavskog riječnog sliva: Njemačka (savezna pokrajine Baden-Wurttemberg i Bavarska),...
E - POSLOVANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
E - POSLOVANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Valentina Svitlanović
Elektroničko poslovanje ili e-poslovanje bitno je za gospodarski rast svake zemlje. Prema svim pokazateljima bilježi veliki rast, a očekuje se značajan rast i u budućnosti. Dio elektroničkog poslovanja predstavlja i e-trgovina koja se smatra najprofitabilnijim oblikom trgovine zbog niskih troškova i neograničenih mogućnosti koje pruža kupcima. Cilj ovog završnog rada je istražiti stavove ljudi u Hrvatskoj o navikama, dosadašnjim iskustvima kupovina i nedostacima Online...
E-TRGOVINA U REPUBLICI HRVATSKOJ S OSVRTOM NA KONZUM d.d.
E-TRGOVINA U REPUBLICI HRVATSKOJ S OSVRTOM NA KONZUM d.d.
Magdalena Firic
E-trgovina je trgovina koja obuhvaća sve radnje koje se provode kroz elektroničke mreže odnosno Internetom, a koji predstavlja komercijalni temelj za primjenu ovakvog poslovanja. Elektronička trgovina može se podijeliti na dva osnovna područja: trgovina između poslovnih subjekata (B2B) te trgovinu usmjerenu prema tržištu krajnjih potrošača svakodnevne potrošnje (B2C). Elektronički načini plaćanja mogu se naći u različitim izvedbama: digitalni čekovi, debitne kartice,...
EDUCIRANOST STUDENATA FIZIOTERAPIJE O ŽENSKOJ SPORTSKOJ TRIJADI
EDUCIRANOST STUDENATA FIZIOTERAPIJE O ŽENSKOJ SPORTSKOJ TRIJADI
Barbara Uršanić
Ženska sportska trijada sindrom je o kojem se znanost počela baviti devedesetih godina prošlog stoljeća. Sam sindrom karakteriziraju tri komponente: menstrualna disfunkcija, smanjena dostupnost energije i smanjenje koštane gustoće. Sindrom se može razviti kod bilo koje sportašice, ali je ipak nešto češći u sportovima kao što su gimnastika, balet i trčanje. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi razinu educiranosti studenata fizioterapije o sindromu ženske sportske trijade....
EKG TEHNIKE SNIMANJA I VAŽNOST U KLINIČKOJ MEDICINSKOJ PRAKSI
EKG TEHNIKE SNIMANJA I VAŽNOST U KLINIČKOJ MEDICINSKOJ PRAKSI
Sven Šimunovski
Elektrokardiografija ima veliku važnost u dijagnosticiranju srčanih aritmija, akutnog infarkta miokarda te brojnih drugih bolesti srca. To je metoda kojom se bilježi električna aktivnost srca putem elektroda postavljenih na kožu pacijenta. Snimanjem električne aktivnosti srca nastaje tehnički zapis, koji se naziva elektrokardiogram. U provodnom sustavu srca važno je istaknuti četiri strukture, a to su sinusatrijski čvor, atrioventrikularni čvor, Hisov snop te Purkinjeova...
EKOLOŠKA ETIKA JUČER, DANAS, SUTRA
EKOLOŠKA ETIKA JUČER, DANAS, SUTRA
Ivana Kolak
Društvu je potrebno jedinstvo kulture i prirode koje je moguće ostvariti kroz sadašnje i buduće znanje o prirodi i društvu kako bi se okoliš mogao promatrati kao jedinstvo u kojem živimo, a koje se pokušava ostvariti kroz koncept ekološke etike i održivog razvoja kao novijih koncepcija gospodarenja. U radu je prikazan začetak etike, antropocentrizam k ekocentrizmu prema održivom razvoju. Naš, ali i budući naraštaji imaju pravo na dostojan život i on ne smije biti ugrožen...
ELEKTRIČNA STRUJA U TERAPIJSKE SVRHE
ELEKTRIČNA STRUJA U TERAPIJSKE SVRHE
Sena Krupić
Obzirom da je električna stimulacija mišića (EMS) bila oslonac fizikalne terapije mnogo godina kao metoda rehabilitacije mišića nakon ozljede ili operacije, cilj rada bio je ispitati ulogu EMS treninga u regulaciji tjelesne težine, tjelesne masnoće, mišićne mase i BMI-a. U istraživanju je sudjelovalo 20 žena, prosječne dobi 40,2 godine. Ispitivanje je provedeno tijekom dva mjeseca, u okviru kojih su sudionice bile izložene ukupno 24 EMS treninga. Mjerenja su napravljena na...
ELEKTROTERAPIJSKI POSTUPCI U SUVREMENOJ FIZIOTERAPIJI
ELEKTROTERAPIJSKI POSTUPCI U SUVREMENOJ FIZIOTERAPIJI
Dragana Franjkić
Elektroterapija predstavlja primjenu električne energije ili impulsa za aktiviranje i podražavanje prirodnih procesa ozdravljenja u tijelu. Svoju primjenu u medicini elektroterapija je pronašla otkrićem pozitivnih učinaka na strukture mišićnog i živčanog sustava. Elektroterapija se može podijeliti na direktni i indirektni oblik. Pod direktnu elektroterapiju svrstavaju se: galvanizacija, dijadinamičke struje, interferentne struje, elektromagnetoterapija, ultrapodražajne struje,...
ELEMENTI PRAVEDNOSTI
ELEMENTI PRAVEDNOSTI
Lorena Cindrić
U ovom radu najviše smo se dotaknuli teme pravednosti i prava općenito. Pojam pravednosti još davno je potaknuo na razmišljanje brojne filozofe i znanstvenike da dođu do određenih spoznaja. Kroz rad se protegao cijeli niz poznatih filozofa koji su podijelili svoje stavove o biti pravednosti. Osim pravne znanosti, važno je naglasiti da se ova tema dotaknula i drugih znanstvenih disciplina kao što su filozofija, sociologija i teologija. Pravni poredak i pravo su temelj elemenata...

Paginacija