Paginacija

E - POSLOVANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
E - POSLOVANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Valentina Svitlanović
Elektroničko poslovanje ili e-poslovanje bitno je za gospodarski rast svake zemlje. Prema svim pokazateljima bilježi veliki rast, a očekuje se značajan rast i u budućnosti. Dio elektroničkog poslovanja predstavlja i e-trgovina koja se smatra najprofitabilnijim oblikom trgovine zbog niskih troškova i neograničenih mogućnosti koje pruža kupcima. Cilj ovog završnog rada je istražiti stavove ljudi u Hrvatskoj o navikama, dosadašnjim iskustvima kupovina i nedostacima Online...
E- POSLOVANJE NA PRIMJERU HRVATSKE POŠTE d.d.
E- POSLOVANJE NA PRIMJERU HRVATSKE POŠTE d.d.
Domagoj Mihaljević
Predmet i cilj ovog završnog rada je obraditi teoretski dio vezan za e-poslovanje te ga prikazati na praktičnom primjeru poduzeća Hrvatska pošta d.d. Ovim radom obrađuje se tema Interneta i njegovog razvoja te pojam e –poslovanja. U kratkim crtama prikazuje se prikazuju se nastanak, razvoj i podjela e-poslovanja. Opisuju se područja primjene, podjele, prednosti, nedostaci i modeli poslovanja. Izvori podataka koji su korišteni u ovom radu su informacije i podaci iz stručne...
E-TRGOVINA U REPUBLICI HRVATSKOJ S OSVRTOM NA KONZUM d.d.
E-TRGOVINA U REPUBLICI HRVATSKOJ S OSVRTOM NA KONZUM d.d.
Magdalena Firic
E-trgovina je trgovina koja obuhvaća sve radnje koje se provode kroz elektroničke mreže odnosno Internetom, a koji predstavlja komercijalni temelj za primjenu ovakvog poslovanja. Elektronička trgovina može se podijeliti na dva osnovna područja: trgovina između poslovnih subjekata (B2B) te trgovinu usmjerenu prema tržištu krajnjih potrošača svakodnevne potrošnje (B2C). Elektronički načini plaćanja mogu se naći u različitim izvedbama: digitalni čekovi, debitne kartice,...
EDUCIRANOST STUDENATA FIZIOTERAPIJE O ŽENSKOJ SPORTSKOJ TRIJADI
EDUCIRANOST STUDENATA FIZIOTERAPIJE O ŽENSKOJ SPORTSKOJ TRIJADI
Barbara Uršanić
Ženska sportska trijada sindrom je o kojem se znanost počela baviti devedesetih godina prošlog stoljeća. Sam sindrom karakteriziraju tri komponente: menstrualna disfunkcija, smanjena dostupnost energije i smanjenje koštane gustoće. Sindrom se može razviti kod bilo koje sportašice, ali je ipak nešto češći u sportovima kao što su gimnastika, balet i trčanje. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi razinu educiranosti studenata fizioterapije o sindromu ženske sportske trijade....
EFIKASNOST UPRAVLJANJA ZALIHAMA U PODUZEĆU GORENJE
EFIKASNOST UPRAVLJANJA ZALIHAMA U PODUZEĆU GORENJE
Hrvoje Knežević
Zalihe pripadaju posebnoj kategoriji kratkotrajne materijalne imovine. Zalihe predstavljaju količinu porizvoda koja je poduzeću potrebna kako bi nesmetano odvijali svoje procese proizvodnje i prodaje, u ovisnosti o djelatnosti kojom se poduzeće bavi. Postoje tri osnovne vrste zaliha, a dijele se na zalihe sirovina i materijala, nedovršena proizvodnja te zalihe proizvoda i trgovačka roba. Osnovni cilj upravljanja zalihama je smanjiti troškove zaliha koliko je moguće, a da se pri tome...
EKG TEHNIKE SNIMANJA I VAŽNOST U KLINIČKOJ MEDICINSKOJ PRAKSI
EKG TEHNIKE SNIMANJA I VAŽNOST U KLINIČKOJ MEDICINSKOJ PRAKSI
Sven Šimunovski
Elektrokardiografija ima veliku važnost u dijagnosticiranju srčanih aritmija, akutnog infarkta miokarda te brojnih drugih bolesti srca. To je metoda kojom se bilježi električna aktivnost srca putem elektroda postavljenih na kožu pacijenta. Snimanjem električne aktivnosti srca nastaje tehnički zapis, koji se naziva elektrokardiogram. U provodnom sustavu srca važno je istaknuti četiri strukture, a to su sinusatrijski čvor, atrioventrikularni čvor, Hisov snop te Purkinjeova...
EKOLOŠKA ETIKA JUČER, DANAS, SUTRA
EKOLOŠKA ETIKA JUČER, DANAS, SUTRA
Ivana Kolak
Društvu je potrebno jedinstvo kulture i prirode koje je moguće ostvariti kroz sadašnje i buduće znanje o prirodi i društvu kako bi se okoliš mogao promatrati kao jedinstvo u kojem živimo, a koje se pokušava ostvariti kroz koncept ekološke etike i održivog razvoja kao novijih koncepcija gospodarenja. U radu je prikazan začetak etike, antropocentrizam k ekocentrizmu prema održivom razvoju. Naš, ali i budući naraštaji imaju pravo na dostojan život i on ne smije biti ugrožen...
ELEKTRIČNA STRUJA U TERAPIJSKE SVRHE
ELEKTRIČNA STRUJA U TERAPIJSKE SVRHE
Sena Krupić
Obzirom da je električna stimulacija mišića (EMS) bila oslonac fizikalne terapije mnogo godina kao metoda rehabilitacije mišića nakon ozljede ili operacije, cilj rada bio je ispitati ulogu EMS treninga u regulaciji tjelesne težine, tjelesne masnoće, mišićne mase i BMI-a. U istraživanju je sudjelovalo 20 žena, prosječne dobi 40,2 godine. Ispitivanje je provedeno tijekom dva mjeseca, u okviru kojih su sudionice bile izložene ukupno 24 EMS treninga. Mjerenja su napravljena na...
ELEKTROTERAPIJSKI POSTUPCI U SUVREMENOJ FIZIOTERAPIJI
ELEKTROTERAPIJSKI POSTUPCI U SUVREMENOJ FIZIOTERAPIJI
Dragana Franjkić
Elektroterapija predstavlja primjenu električne energije ili impulsa za aktiviranje i podražavanje prirodnih procesa ozdravljenja u tijelu. Svoju primjenu u medicini elektroterapija je pronašla otkrićem pozitivnih učinaka na strukture mišićnog i živčanog sustava. Elektroterapija se može podijeliti na direktni i indirektni oblik. Pod direktnu elektroterapiju svrstavaju se: galvanizacija, dijadinamičke struje, interferentne struje, elektromagnetoterapija, ultrapodražajne struje,...
ELEMENTI PRAVEDNOSTI
ELEMENTI PRAVEDNOSTI
Lorena Cindrić
U ovom radu najviše smo se dotaknuli teme pravednosti i prava općenito. Pojam pravednosti još davno je potaknuo na razmišljanje brojne filozofe i znanstvenike da dođu do određenih spoznaja. Kroz rad se protegao cijeli niz poznatih filozofa koji su podijelili svoje stavove o biti pravednosti. Osim pravne znanosti, važno je naglasiti da se ova tema dotaknula i drugih znanstvenih disciplina kao što su filozofija, sociologija i teologija. Pravni poredak i pravo su temelj elemenata...
ENDOPROTEZA RAMENA
ENDOPROTEZA RAMENA
Nora Bassi
Zglob ramena najmobilniji je zglob u tijelu i ima pokrete kroz sve ravnine. Za takvu mobilnost zaslužna je smanjena kongruentnost zglobnih tijela, obilna i elastična kapsula, manji broj ligamenata i veći broj mišića koji ga stabiliziraju i pokreću. Zbog takve smanjene kongruentnosti lakše dolazi do ozljeda u zglobu. Veliku važnost ima i rotatorna manšeta koja stabilizira zglob te ozljedom samo jednog mišića može doći do komplikacija. Indikacije za endoproteze su različite vrste...
ENERGETIKA MIŠIČNOG RADA
ENERGETIKA MIŠIČNOG RADA
Jurica Ivančan
Skeletni mišići su vezani uz kosti i služe za njihovo pokretanje. Energija potrebna za rad potječe od kemijskih reakcija koje nastaju u mišićnim stanicama tijekom kontrakcije. U mišiću postoje zalihe gotovog ATP-a, a energija je pohranjena i u drugim oblicima, tj. energijom bogatim molekulama, čija se energija veze koristi u resintezi ATP, i na taj način iskorištava u mišićnom radu. U ovom radu objašnjeni su procesi proizvodnje energije tijekom mišićnog rada aerobnim i...

Paginacija