Paginacija

ETIKA I PODUZETNIČKO GOSPODARSTVO
ETIKA I PODUZETNIČKO GOSPODARSTVO
Ana Sitaš
Etika je znanost ili nauka o moralu koji predstavlja jedno od temeljnih načina ljudskog odnosa prema svijetu u kojem se nalazi. Etika je filozofsko promišljanje takvog odnosa. Sadržaj socijalnog, društvenog i političkog života određuje ekonomska struktura društva. Djelomično navedena struktura određuje i sadržaj etičkih kazivanja određene društvene formacije. Industrijska revolucija, nagli razvoj kapitalizma, stvaranje novih oblika proizvodnih institucija, gomilanje kapitala,...
ETIKA I TRGOVINSKO POSLOVANJE
ETIKA I TRGOVINSKO POSLOVANJE
Natali Martinović
Etika je nauka o moralu kojoj je glavni cilj upoznavanje s moralom i njegovim sastavnicama. Ekonomska struktura društva određuje sadržaj društvenog, socijalnog i političkog života. Ujedno je i filozofska disciplina koja se bavi željama i ciljevima, te istražuje izvore i temelje morala. Jedno poglavlje etike je poslovna etika koja predstavlja granu primijenjene etike koja proučava ispravne i pozitivne strane za poslovanje. Nju promatramo i kao poduzetničku etiku jer su nositelji...
ETIKA I TRGOVINSKO POSLOVANJE
ETIKA I TRGOVINSKO POSLOVANJE
Ana Dizdar
Etika je postala neizostavna sastavnica svakog poslovanja. Ona uključuje određena pravila poslovnog ponašanja, načela i normi koje zahtijevaju pravedno postupanje svih sudionika na tržištu. U radu su obrađene sastavnice poslovne etike, njezine prednosti i nedostaci kao i utjecaj etike na trgovinsko poslovanje. Cilj svake organizacije je profitabilnost, ali danas se ta profitabilnost mora ostvarivati u skladu s etičkim normama kako bi organizacije zadržale mjesto na globalnom...
ETIKA I TRGOVINSKO POSLOVANJE
ETIKA I TRGOVINSKO POSLOVANJE
Mihaela Eling
Etika kao filozofija, odnosno kao sustav objašnjenja morala, istražuje temelj i izvore morala. Moralni ciljevi i želje su zadatak etike. Etika nastoji uputiti na već primijenjena načela prema kojima se u određenim situacijama pojedinci u poslovnim odnosima redovito ravnaju. Trgovina je bitna jer pokreće društveni i ekonomski razvoj. Preduvjet je održivog razvoja. Etika u trgovinskim odnosima je korak naprijed prema održivom razvoju, a podrazumijeva i trgovačka poduzeća koja su...
ETIKA U MARKETINŠKOJ KOMUNIKACIJI
ETIKA U MARKETINŠKOJ KOMUNIKACIJI
Ivona Ćosić
Poslovno okruženje je vrlo promjenjivo, i poduzeća danas ne mogu sebi priuštiti da ignoriraju međunarodna tržišta. Zemlje širom svijeta sve više ovise o međusobnim robama i uslugama. Etička pitanja se javljaju kod donošenja odluka o cijenama, kod upravljanja proizvodima i distribucijskim kanalima, te kod donošenja odluka o promidžbi, i sa svim ovim odlukama i akcijama su usko povezana. Etika uči što je moralno i prihvatljivo, a što nije, koje djelovanje je moralno, odnosno...
ETIOLOGIJA POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA
ETIOLOGIJA POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA
Martina Ilić
Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) je poremećaj u kojem se ponovno proživljava psihotrauma. PTSP je poremećaj koji se često poistovjećuje s Domovinskim ratom te sve veći i veći postotak stanovništva Hrvatske se javlja zbog pojave simptoma. Osobe s ovim poremećajem često se osjećaju izolirano od okoline, osjećaju stigmu i sram. Problem PTSP-a nije dovoljno zastupljen u medicinskom obrazovanju te osoblje nije dovoljno informirano kako pomoći pacijentima. Etiološki...
ETIČKE VRIJEDNOSTI U JAVNOJ UPRAVI
ETIČKE VRIJEDNOSTI U JAVNOJ UPRAVI
Martina Ivančić
Cilj ovog završnog rada je obraditi etičke vrijednosti državnih službenika u javnoj upravi. Kvaliteta rada javne uprave u velikoj je mjeri određena ponašanjem i pristupom najodgovornijih ljudi u sustavu (državnih službenika), te intenzitetom komunikacije i kvalitetom informacija unutar sustava, te sustava prema okruženju (građanima). Kvaliteta javne uprave samim time označava i kvalitetu sustava upravljanja unutar države. Pravni okvir koji uređuje etično ponašanje u javnoj...
ETIČKI KODEKS - SMISAO I ZNAČAJ
ETIČKI KODEKS - SMISAO I ZNAČAJ
Ivana Strinić Jelić
U međuljudskim odnosima i postupcima, potreban je etički kodeks, kao skup moralnih načela i pravila ponašanja. Radi se o poželjnim pravilima ponašanja, koja su utemeljena na vrijednostima, načelima i pravilima odgovornog poslovanja i ponašanja u određenoj organizaciji. Etički kodeks mora biti kratak i jasan. U etičkom kodeksu najvažnije moraju biti vrijednosti koje se njime nastoje ostvariti. Ne smije sadržavati striktna pravila i mora biti provediv. Važno je da se svi...
ETIČKI KODEKS U JEDINICAMA SAMOUPRAVE
ETIČKI KODEKS U JEDINICAMA SAMOUPRAVE
Valentina Mandić
Etički kodeks službenika i namještenika sadrži etička načela kojih se službenici i namještenici trebaju pridržavati za vrijeme obavljanja službe. Etička načela utvrđena etičkim kodeksom su načela koja službenici i namještenici moraju usvojiti kao vlastita načela i osobni kriterij ponašanja. Službenici i namještenici primjenjuju etička načela u međusobnim odnosima, te u odnosima prema građanima, u odnosu prema radu, kao i prema tijelu jedinice lokalne i područne...
ETIČNOST I SOCIJALNOST DANAS U HRVATSKOJ
ETIČNOST I SOCIJALNOST DANAS U HRVATSKOJ
Zvjezdan Mileta
U radu se razmatraju ključni aspekti poslovne etike koja je u današnjem globalnom svijetu postala nezamjenjiv dio poslovne prakse i preduvjet ostvarenja uspješnosti poslovanja ne samo u kratkom već i dugom roku. Socijalno poduzetništvo kao koncept koji integrira stvaranje ekonomske i socijalne vrijednosti, prisutan je u teoriji i u praksi već jedno stoljeće, i to na globalnoj razini. Isto tako i poduzetništvo u privatnom sektoru može djelovati u socijalnom duhu. Većina poduzeća i...
EUROPSKA POLITIKA SUSJEDSTVA
EUROPSKA POLITIKA SUSJEDSTVA
Maja Mijačević
„Ujedinjeni u različitosti“ slogan je Europske Unije. Europska Unija najveća je integracija koja okuplja različite države i narode. Pored zajedničkih ciljeva Unija poštuje svaku državu članicu te prihvaća njezin nacionalni identitet, kulturu, povijest, jezik, religiju, te njezine potrebe i želje. Njezinom nastajanju, prethodila je želja da se okonča međunarodna mržnja i rivalstvo u Europi te da se izgradi temelj za održavanje mira između prethodno neprijateljskih strana....
EUROPSKA POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA
EUROPSKA POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA
Slavko Hajduk
Tema ovog završnog rada je Europska politika zaštite okoliša, politika okoliša koja se odvija u 21. stoljeću znatno utječe na sam okoliš te nastoji što je moguće bolje sačuvati okoliš u svom prirodnom obliku kroz nastojanje da se smanji onečišćenje na sam okoliš te tako utječe i na samu kvalitetu života ljudi na zemlji. Ovaj završni rad sastoji se od petnaest poglavlja u kojima sam obradio određena područja u vezi Europske politike zaštite okoliša, način na koji...

Paginacija