Paginacija

EUROPSKI FONDOVI
EUROPSKI FONDOVI
Matej Šaravanja
Europska unija jedinstvena je gospodarska i politička unija 28 europskih zemalja, nastala kao rezultat procesa suradnje i integracije. Iako je stvorena kao gospodarska unija ubrzo je postala organizacija koja obuhvaća brojna područja politika, od klimatskih pitanja, zaštite okoliša i zdravstva do vanjskih poslova i sigurnosti te pravosuđa i migracija. EU je usmjerena na postizanje veće transparentnosti i demokratičnosti svojih institucija. Odluke se donose na što otvoreniji način i...
EUROPSKI UHIDBENI NALOG
EUROPSKI UHIDBENI NALOG
Maja Žderić Bandov
U radu je obrađena tema Europski uhidbeni nalog koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje već šest godina, odnosno samim pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji. Za početak je objašnjen sam pojam Europskog uhidbenog naloga, njegova svrha donošenja, a koji je za razliku od tradicionalnog izručenja brži i učinkovitiji u pravosudnoj suradnji u državama članicama Europske unije, zatim su objašnjeni uvjeti izdavanja Europskog uhidbenog naloga, koja su tijela nadležna za...
EUROPSKO DRUŠTVO
EUROPSKO DRUŠTVO
Helena Ekštajn
Jedna od temeljnih zadaća Europske unije je izjednačavanje prava unutar Unije, odnosno uspostava unutarnjeg tržišta ostvarivanjem temeljnih sloboda. U području prava trgovačkih društava, pretpostavke za prihvaćanje inicijativa EU-a ogledaju se u olakšavanju slobode poslovnog nastana trgovačkih društava te pravno reguliranje odnosa između subjekata prava društava (trgovačkih društava). Europsko društvo je trgovačko društvo i pravna osoba, te se smatra nadnacionalnim...
Evaluacija postupaka u svrhu poboljšanja propriocepcije - pregled baza podatak
Evaluacija postupaka u svrhu poboljšanja propriocepcije - pregled baza podatak
Stefani Stuhli
Propriocepcija je svjesni osjet položaja i pokreta u zglobu. Uloga propriocepcije je registriranje informacija iz proprioceptora i vestibularnog sustava te slanje tih informacija u središnji živčani sustav gdje se one obrađuju. Proprioceptori su senzori smješteni u zglobovima, mišićima, tetivama koji šalju informacije kroz središnji živčani sustav o položaju tijela u prostoru. Postoje razni testovi kojima ispitujemo ravnotežu, pomoću njih možemo evidentirati promjene odnosno...
FEDERACIJE
FEDERACIJE
Matej Pjaca
Države je moguće razlikovati prema raznim kriterijima. Između ostalog, države se razlikuju i prema načinu kako je organizirana državna vlast. Državno uređenje može biti dvojako: u prvom se slučaju dijelovi unutar države međusobno ne razlikuju prema svojem ustavnom položaju, a u drugom su oni međusobno ravnopravni i uživaju poseban državnopravni status. To znači da obzirom na oblik državnog uređenja države mogu biti jedinstvene (unitarne) ili složene. Pojednostavljeno...
FINANCIJSKA ANALIZA KAO PODLOGA USPJEŠNOG POSLOVANJA PODUZEĆA
FINANCIJSKA ANALIZA KAO PODLOGA USPJEŠNOG POSLOVANJA PODUZEĆA
Mateja Glavota
SAŽETAK Za uspješan razvitak poduzeća i njegov siguran rast, potrebno je razumijevanje poslovanja i postizanje zadovoljavajućih poslovnih rezultata. Da bi se ostvarili ti ciljevi neophodno je posjedovati kvalitetnu informacijsku podlogu što znači da su sva poduzeća dužna sastaviti financijske izvještaje koji moraju biti pouzdani, usporedivi, razumljivi i sastavljeni u skladu s računovodstvenim standardima i načelima. Temeljna financijska izvješća polazna su osnova za analizu...
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI U TRGOVAČKOJ DJELATNOSTI
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI U TRGOVAČKOJ DJELATNOSTI
Branimir Marinović
Sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja neizostavna su obveza svakog poduzeća. Temelj su informiranja o financijskom položaju i promjenama, polazna osnova za analizu poslovanja, a prikazuju financijske učinke transakcija i ostalih događanja u djelatnosti. Kako bi bili vjerodostojni izvještaji moraju pružiti istinit, fer i pouzdan pregled imovine, kapitala i obveza, promjene financijskog položaja te dobiti i gubitka. Da bi poduzeće bilo uspješno krucijalno je da poznaje...
FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE NA PRIMJERIMA GRADA VINKOVACA I GRADA OTOKA
FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE NA PRIMJERIMA GRADA VINKOVACA I GRADA OTOKA
Ivona Lojna
Financije su ključan dio funkcioniranja svih sustava društva. Financiranje podrazumijeva planirano prikupljanje sredstava i njihov raspored na određene izdatke. Ono treba biti razborito i u svrhu ostvarenja postavljanih ciljeva. Financiranje lokalnih i regionalnih samouprava temelji se na proračunu. Proračun je plan primitaka i izdataka lokalne i regionalne samouprave. Sredstva proračuna se prikupljaju kroz različite namete i poreze koje ubiru regionalne i lokalne samouprave. U...
FINANCIRANJE OBRAZOVANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
FINANCIRANJE OBRAZOVANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Sanja Tokalić
Obrazovanje je oduvijek imalo veliko značenje u društvu, ali je ono jednako važno i za pojedinca. Putem obrazovanja pojedinac ima priliku poboljšati svoje kognitivne funkcije i sposobnosti te u konačnici dobiti željenu razinu izobrazbe. Obrazovanje se objašnjava kao proces stjecanja znanja i razvijanja sposobnosti. Obrazovanje u Republici Hrvatskoj ima dugu tradiciju te je ono zakonom uređeno. Nakon postanka članice Europske unije Republika Hrvatska je morala prilagoditi svoj...
FINANCIRANJE PODUZETNIČKOG POTHVATA
FINANCIRANJE PODUZETNIČKOG POTHVATA
Marina Stanić
Za pokretanje poduzetničkog pothvata, kao i razvijanja postojećeg, potrebna su određena financijska sredstva. Jedan od ključnih izazova s kojima se susreću današnji poduzetnici je otežan pristup financiranju za poduzetnička ulaganja u razvoj, istraživanja, obrazovanje, promociju, opremu i infrastrukturu. Danas, u poslovnoj praksi pronalaze se izvori financiranja koji uključuju sljedeće kategorije: vlastita sredstva i neformalni investitori, financiranje na temelju zaduživanja,...
FIZIOLOGIJA SKELETNOG MIŠIĆA
FIZIOLOGIJA SKELETNOG MIŠIĆA
Katarina Petrić
Skeletni mišići djelatni su organi lokomotornog sustava. Oni su pod kontrolom naše volje. Obično se skeletni mišići opisuju kao poprečno-prugasti, zbog pruga u njihovoj strukturi vidljivih pod mikroskopom, koja je posljedica rasporeda kontraktilnih elemenata unutar mišićne stanice. Pokretanje skeletnog mišića uvijek kreće s živčanim impulsom, koji se prenosi u obliku akcijskog potencijala motoričkim neuronima, koji zatim inerviraju mišićna vlakna. Interakcijom...
FIZIOLOŠKE IMPLIKACIJE SEDENTARNOG NAČINA ŽIVOTA
FIZIOLOŠKE IMPLIKACIJE SEDENTARNOG NAČINA ŽIVOTA
Leo Kordić
Riječ sedentarno dolazi od grčke riječi sedere što znači sjediti. Sedentarno definiramo kao općenite radnje karakterizirane vrlo niskim utroškom energije ≤ 1,5 MET. Prema najnovijim istraživanjima sedentarno ponašanje direktno utječe na metabolizam, mineralni sastav kosti te zdravlje kardiovaskularnog sustava. Bolesti kardiovaskularnog sustava mogu biti izazvane nezdravim načinom života koji uključuje pušenje, lošu ishranu, sedentarni način života. Smatra se da promjene u...

Paginacija