Paginacija

ELEKTRIČNA STRUJA U TERAPIJSKE SVRHE
ELEKTRIČNA STRUJA U TERAPIJSKE SVRHE
Sena Krupić
Obzirom da je električna stimulacija mišića (EMS) bila oslonac fizikalne terapije mnogo godina kao metoda rehabilitacije mišića nakon ozljede ili operacije, cilj rada bio je ispitati ulogu EMS treninga u regulaciji tjelesne težine, tjelesne masnoće, mišićne mase i BMI-a. U istraživanju je sudjelovalo 20 žena, prosječne dobi 40,2 godine. Ispitivanje je provedeno tijekom dva mjeseca, u okviru kojih su sudionice bile izložene ukupno 24 EMS treninga. Mjerenja su napravljena na...
ELEKTROTERAPIJSKI POSTUPCI U SUVREMENOJ FIZIOTERAPIJI
ELEKTROTERAPIJSKI POSTUPCI U SUVREMENOJ FIZIOTERAPIJI
Dragana Franjkić
Elektroterapija predstavlja primjenu električne energije ili impulsa za aktiviranje i podražavanje prirodnih procesa ozdravljenja u tijelu. Svoju primjenu u medicini elektroterapija je pronašla otkrićem pozitivnih učinaka na strukture mišićnog i živčanog sustava. Elektroterapija se može podijeliti na direktni i indirektni oblik. Pod direktnu elektroterapiju svrstavaju se: galvanizacija, dijadinamičke struje, interferentne struje, elektromagnetoterapija, ultrapodražajne struje,...
ELEMENTI PRAVEDNOSTI
ELEMENTI PRAVEDNOSTI
Lorena Cindrić
U ovom radu najviše smo se dotaknuli teme pravednosti i prava općenito. Pojam pravednosti još davno je potaknuo na razmišljanje brojne filozofe i znanstvenike da dođu do određenih spoznaja. Kroz rad se protegao cijeli niz poznatih filozofa koji su podijelili svoje stavove o biti pravednosti. Osim pravne znanosti, važno je naglasiti da se ova tema dotaknula i drugih znanstvenih disciplina kao što su filozofija, sociologija i teologija. Pravni poredak i pravo su temelj elemenata...
ENDOPROTEZA RAMENA
ENDOPROTEZA RAMENA
Nora Bassi
Zglob ramena najmobilniji je zglob u tijelu i ima pokrete kroz sve ravnine. Za takvu mobilnost zaslužna je smanjena kongruentnost zglobnih tijela, obilna i elastična kapsula, manji broj ligamenata i veći broj mišića koji ga stabiliziraju i pokreću. Zbog takve smanjene kongruentnosti lakše dolazi do ozljeda u zglobu. Veliku važnost ima i rotatorna manšeta koja stabilizira zglob te ozljedom samo jednog mišića može doći do komplikacija. Indikacije za endoproteze su različite vrste...
ENERGETIKA MIŠIČNOG RADA
ENERGETIKA MIŠIČNOG RADA
Jurica Ivančan
Skeletni mišići su vezani uz kosti i služe za njihovo pokretanje. Energija potrebna za rad potječe od kemijskih reakcija koje nastaju u mišićnim stanicama tijekom kontrakcije. U mišiću postoje zalihe gotovog ATP-a, a energija je pohranjena i u drugim oblicima, tj. energijom bogatim molekulama, čija se energija veze koristi u resintezi ATP, i na taj način iskorištava u mišićnom radu. U ovom radu objašnjeni su procesi proizvodnje energije tijekom mišićnog rada aerobnim i...
ETIKA I PODUZETNIČKO GOSPODARSTVO
ETIKA I PODUZETNIČKO GOSPODARSTVO
Ana Sitaš
Etika je znanost ili nauka o moralu koji predstavlja jedno od temeljnih načina ljudskog odnosa prema svijetu u kojem se nalazi. Etika je filozofsko promišljanje takvog odnosa. Sadržaj socijalnog, društvenog i političkog života određuje ekonomska struktura društva. Djelomično navedena struktura određuje i sadržaj etičkih kazivanja određene društvene formacije. Industrijska revolucija, nagli razvoj kapitalizma, stvaranje novih oblika proizvodnih institucija, gomilanje kapitala,...
ETIKA I TRGOVINSKO POSLOVANJE
ETIKA I TRGOVINSKO POSLOVANJE
Mihaela Eling
Etika kao filozofija, odnosno kao sustav objašnjenja morala, istražuje temelj i izvore morala. Moralni ciljevi i želje su zadatak etike. Etika nastoji uputiti na već primijenjena načela prema kojima se u određenim situacijama pojedinci u poslovnim odnosima redovito ravnaju. Trgovina je bitna jer pokreće društveni i ekonomski razvoj. Preduvjet je održivog razvoja. Etika u trgovinskim odnosima je korak naprijed prema održivom razvoju, a podrazumijeva i trgovačka poduzeća koja su...
ETIKA I TRGOVINSKO POSLOVANJE
ETIKA I TRGOVINSKO POSLOVANJE
Ana Dizdar
Etika je postala neizostavna sastavnica svakog poslovanja. Ona uključuje određena pravila poslovnog ponašanja, načela i normi koje zahtijevaju pravedno postupanje svih sudionika na tržištu. U radu su obrađene sastavnice poslovne etike, njezine prednosti i nedostaci kao i utjecaj etike na trgovinsko poslovanje. Cilj svake organizacije je profitabilnost, ali danas se ta profitabilnost mora ostvarivati u skladu s etičkim normama kako bi organizacije zadržale mjesto na globalnom...
ETIKA I TRGOVINSKO POSLOVANJE
ETIKA I TRGOVINSKO POSLOVANJE
Natali Martinović
Etika je nauka o moralu kojoj je glavni cilj upoznavanje s moralom i njegovim sastavnicama. Ekonomska struktura društva određuje sadržaj društvenog, socijalnog i političkog života. Ujedno je i filozofska disciplina koja se bavi željama i ciljevima, te istražuje izvore i temelje morala. Jedno poglavlje etike je poslovna etika koja predstavlja granu primijenjene etike koja proučava ispravne i pozitivne strane za poslovanje. Nju promatramo i kao poduzetničku etiku jer su nositelji...
ETIKA U MARKETINŠKOJ KOMUNIKACIJI
ETIKA U MARKETINŠKOJ KOMUNIKACIJI
Ivona Ćosić
Poslovno okruženje je vrlo promjenjivo, i poduzeća danas ne mogu sebi priuštiti da ignoriraju međunarodna tržišta. Zemlje širom svijeta sve više ovise o međusobnim robama i uslugama. Etička pitanja se javljaju kod donošenja odluka o cijenama, kod upravljanja proizvodima i distribucijskim kanalima, te kod donošenja odluka o promidžbi, i sa svim ovim odlukama i akcijama su usko povezana. Etika uči što je moralno i prihvatljivo, a što nije, koje djelovanje je moralno, odnosno...
ETIOLOGIJA POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA
ETIOLOGIJA POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA
Martina Ilić
Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) je poremećaj u kojem se ponovno proživljava psihotrauma. PTSP je poremećaj koji se često poistovjećuje s Domovinskim ratom te sve veći i veći postotak stanovništva Hrvatske se javlja zbog pojave simptoma. Osobe s ovim poremećajem često se osjećaju izolirano od okoline, osjećaju stigmu i sram. Problem PTSP-a nije dovoljno zastupljen u medicinskom obrazovanju te osoblje nije dovoljno informirano kako pomoći pacijentima. Etiološki...
ETIČKE VRIJEDNOSTI U JAVNOJ UPRAVI
ETIČKE VRIJEDNOSTI U JAVNOJ UPRAVI
Martina Ivančić
Cilj ovog završnog rada je obraditi etičke vrijednosti državnih službenika u javnoj upravi. Kvaliteta rada javne uprave u velikoj je mjeri određena ponašanjem i pristupom najodgovornijih ljudi u sustavu (državnih službenika), te intenzitetom komunikacije i kvalitetom informacija unutar sustava, te sustava prema okruženju (građanima). Kvaliteta javne uprave samim time označava i kvalitetu sustava upravljanja unutar države. Pravni okvir koji uređuje etično ponašanje u javnoj...

Paginacija