Paginacija

VLAST I PRAVO U DOBA JOSIFA VISARIONOVIČA STALJINA
VLAST I PRAVO U DOBA JOSIFA VISARIONOVIČA STALJINA
Minja Mučić
Tema ovog završnog rada je vladavina prava i vlast u doba Staljina. Ovim radom obradit ću povijest Rusije kroz vladare i vladavinu prava, te tijek donošenja i nastanka zakona, a osobito pažnju ću posvetiti novijem razdoblju povijesti SSSR-a, razvoju prava i nastanaka zakona, odnosno razdoblju vladavine Josifa Visaironoviča Džugašvilija Staljina i njegovom diktaturom. Rad završava osvrtom na montirane procese toga doba i vrijeme velikih čistki.
VOJTA TERAPIJA KOD DJECE S CEREBRALNOM PARALIZOM
VOJTA TERAPIJA KOD DJECE S CEREBRALNOM PARALIZOM
Mateo Zubić
Cerebralna paraliza je skupina trajnih i neprogresivnih, često promjenjivih motoričkih poremećaja koji su posljedica razvojnog poremećaja ili oštećenja nezrelog mozga koji mogu nastati prenatalno, perinatalno i postnatalno. Cerebralnu paralizu obilježava neuromotorni poremećaj kontrole položaja i pokreta tijela, promijenjeni tonus i usporen razvoj motorike. Cerebralna paraliza dijeli se na: spastični (bilateralni, unilateralni), diskinetski (distonički i koreoatetozni) i...
VOLONTIRANJE KAO OBLIK PRUŽANJA USLUGA U JAVNOM SEKTORU
VOLONTIRANJE KAO OBLIK PRUŽANJA USLUGA U JAVNOM SEKTORU
Maja Milanović
Volontiranje je neprofitna i neplaćena aktivnost kojom pojedinci doprinose dobrobiti zajednice ili cijelog društva. Javlja se u raznim oblicima i uključuje lokalne i međunarodne volonterske aktivnosti. Cilj ovog rada bio je objasniti što je to volontiranje, kako utječe na pojedinca, kako na organizaciju gdje se volontira te koja je uloga volontera u javnom sektoru. Promicanjem volonterstva i njegovih vrijednosti, edukacijom te omogućavanjem volonterskog rada svim ljudima koji to...
VOĐENJE U UPRAVI
VOĐENJE U UPRAVI
Martin Miler
Cilj ovog završnog rada je analizirati vođenje u upravi. U tom kontekstu, polazi se od općenite analize funkcije vodstva. Pri tome se dolazi do spoznaje kako vodstvo predstavlja proces u kojem pojedinac utječe na grupu u svrhu postizanja zajedničkog cilja. Vođenje u upravi promatra se iz perspektive procesa. U tom smislu vođenje predstavlja pojavu koja se odvija u kontekstu i dostupno je svima, odnosno na vodstvo se gleda kao na vještinu koja se može naučiti. Vođenje u upravnoj...
VRSTE TORTIKOLISA I FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE
VRSTE TORTIKOLISA I FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE
Andrea Živkov
Tortikolis je prirođeni ili stečeni nagnuti položaj glave i ograničena pokretljivost vratne kralježnice uz hipertonus mišića sternokleidomastoideusa. Uz deformaciju stopala i iščašenje kuka, tortikolis se svrstava u jednu od tri najčešće deformacije s kojom se dijete rađa. Prirođeni tortikolis je prema kliničkoj prezentaciji klasificiran u tri vrste: mišićni tortikolis gdje je deformacija vrata povezana sa zategnutošću mišića, koštani tortikolis s posturalnom...
VRTOGLAVICE U DJEČJOJ I ADOLESCENTNOJ DOBI
VRTOGLAVICE U DJEČJOJ I ADOLESCENTNOJ DOBI
Patricia Knežević
Vrtoglavica je subjektivni osjećaj okretanja ili stanje gubitka ravnoteže u prostoru. Javlja se kod odraslih ali i kod djece. Mnoga djeca već u najranijoj dobi života razviju karakteristične migrenske glavobolje. Ponekad je teško otkriti pravi uzrok zbog nemogućnosti djeteta da opiše svoje tegobe. Najčešći uzrok vrtoglavice u djetinjstvu je bezazlena paroksizmalna vrtoglavica dječje i adolescentne dobi. Dijagnoza dječje vrtoglavice temelji se na detaljno uzetoj anamnezi te...
VRŠNJAČKO NASILJE
VRŠNJAČKO NASILJE
Ivana Janković
Prvo proučavanje nasilja u školi i izrada programa intervencije počinje 70-tih godina prošlog stoljeća u Norveškoj. S vremenom raste osvještenost o postojanju problema nasilja među djecom. Ciljevi provođenja preventivnih programa su: smanjenje, uklanjanje i sprječavanje problema nasilništva, postizanje boljih odnosa među vršnjacima u školi, te omogućavanje i žrtvama i nasilnicima da se bolje snađu u socijalnom funkcioniranju. Pristupi i aktivnosti u borbi protiv nasilja...
ZAKONODAVNI POSTUPAK U REPUBLICI HRVATSKOJ
ZAKONODAVNI POSTUPAK U REPUBLICI HRVATSKOJ
Marin Ergović
Kako bi država mogla normalno ''funkcionirati'' ona mora biti uređena propisima među kojima su kao jedni od najvažnijih i zakoni. Iz tog razloga postoji nešto što se naziva zakonodavstvo – ukupnost zakona u pojedinoj državi1, možemo reći. Zakone država donosi kako bi uredila sve vrste društvenih odnosa, a donosi ih prema (opet) zakonom i poslovnikom utvrđenom postupku. Glavni cilj ovog rada je na detaljan način opisati taj postupak, od same inicijative donošenja zakona pa sve...
ZAKONSKO UREĐENJE PRIVATNE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVATSKOJ
ZAKONSKO UREĐENJE PRIVATNE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Jelena Šljokić
Sigurnost je normalno stanje u suvremenom društvu o kojem se brine država. Sigurnost je temeljna vrijednost i najvažnija komponenta razvoja društva, osobe i države. Većina ljudi o sigurnosti počinje razmišljati tek kad ju počne gubiti. Gubitak nacionalne ili individualne sigurnosti, napad na vlastiti tjelesni integritet ili nacionalno identitet, tjera ljude na sagledavanje šireg konteksta sigurnosti, i puno više motivira na poduzimanje konkretnih akcija. Kada je ugrožena...
ZAPOŠLJAVANJE U LOKALNOJ SAMOUPRAVI I ZNAČAJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJENJE SLUŽBENE DUŽNOSTI
ZAPOŠLJAVANJE U LOKALNOJ SAMOUPRAVI I ZNAČAJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJENJE SLUŽBENE DUŽNOSTI
Radmila Fišli
Važnost decentralizacije ogleda se prije svega u raspodjeli ovlasti i poslova na niže teritorijalne jedinice kako bi što bolje zahvatili neko područje, ali i zbog sudjelovanja građana u dijelovima tih poslova na način da njihov utjecaj dođe do izražaja. U Republici Hrvatskoj se važnost decentralizacije vidi već u samom Ustavu koji pored ostalog određuje i postojanje jedinica samouprave. Predmet ovog završnog rada ogleda se u pojašnjenju decentralizacije na primjeru Republike...
ZASTUPANJE U HRVATSKOM PRAVNOM PORETKU S NAGLASKOM NA ZASTUPANJE BEZ PRAVA NA NAGRADU
ZASTUPANJE U HRVATSKOM PRAVNOM PORETKU S NAGLASKOM NA ZASTUPANJE BEZ PRAVA NA NAGRADU
Danijela Koprivnjak
Tema ovog rada je zastupanje u hrvatskom pravnom poretku. U radu će biti navedene sve osobe koje se mogu pojaviti kao zastupnici stranaka u upravnom i sudskom postupku. Zastupanje u sudskom postupku odnosi se na zastupanje pred općim sudovima u Republici Hrvatskoj, odnosno u kaznenim i građanskim postupcima. Biti će pojašnjeno tko su osobe ovlaštene za zastupanje u upravnom postupku, odnosno zakonski zastupnik, privremeni zastupnik, zajednički predstavnik i opunomoćenik. Isto...
ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA ADOLESCENATA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA ADOLESCENATA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Matija Ančić
Mentalno je zdravlje više od odsutnosti mentalnih poremećaja, integracijski je dio zdravlja te bez njega nema ni osnovnog duhovnog i fizičkog zdravlja. Određeno je socioekonomskim, biološkim i okolišnim faktorima te je nužno za svakodnevno funkcioniranje pojedinca. Adolescencija, intenzivno formativno razdoblje, period je kroz koji pojedinac stječe bio-psihosocijalne promjene. U tom su periodu mladi izloženi mnogobrojnim čimbenicima rizika koji mogu utjecati na razvoj problema i...

Paginacija