Paginacija

ULOGA MENADŽMENTA U FUNKCIONIRANJU JAVNOG PODUZEĆA
ULOGA MENADŽMENTA U FUNKCIONIRANJU JAVNOG PODUZEĆA
Sara Pavičić
Svako poduzeće teži ka ostvarivanju svojih ciljeva, neovisno o tome predstavlja li cilj ostvarivanje što veće financijske dobiti ili nešto drugo. Javna poduzeća specifična su po tome što im je glavna zadaća zadovoljavanje potreba građana uz istovremeno nastojanje ostvarivanja većih prihoda u odnosu na rashode kako ne bi bilo potrebno sredstvima iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave krpati financijske rupe javnih poduzeća. ...
ULOGA NACIONALNIH MEDIJSKIH SERVISA, POSEBAN OSVRT NA HRVATSKU RADIOTELEVIZIJU
ULOGA NACIONALNIH MEDIJSKIH SERVISA, POSEBAN OSVRT NA HRVATSKU RADIOTELEVIZIJU
Slađana Rajić
Informiranost društva o aktualnim pitanjima ključna je kako bi se postigla ili održala funkcionalnost društva. Upravo je ovo glavna funkcija medija. Osim informativne uloge, mediji imaju i zabavnu, glazbenu, sportsku, političku i brojne druge uloge. Uloge medija u društvu se razlikuju s obzirom na brojne faktore poput društvene odnosno demografske slike, navika ljudi, pristupačnosti medija i slično. Svaka vrsta medija ima svoje specifičnosti, u skladu s kojima se može pobliže...
ULOGA ORTOZA U PREVENCIJI OPERATIVNOG ZAHVATA KOD ADOLESCENTNIH SKOLIOZA
ULOGA ORTOZA U PREVENCIJI OPERATIVNOG ZAHVATA KOD ADOLESCENTNIH SKOLIOZA
Jelena Tomić
Konzervativno liječenje adolescentnih skolioza ima brojne protivnike koji, važno je naglasiti, nemaju jedinstven stav kad je posrijedi mogućnost progresije do granice za operativne zahvate, koji u adolescentno doba utječu na daljnji rast i razvoj kralježnice. Ortoze imaju znatna ograničenja, te korisnik najprije mora ispuniti različite kriterije donešene od strane SRS-a (Scoliosis Research Society). Postoje razni uzroci pojave skolioze, no u gotovo 80% slučajeva uzrok je nepoznat....
ULOGA RADNE I FIZIKALNE TERAPIJE KOD LUMBALNOG BOLNOG SINDROMA
ULOGA RADNE I FIZIKALNE TERAPIJE KOD LUMBALNOG BOLNOG SINDROMA
Valentina Višak
Lumbalni bolni sindrom je skup simptoma koji se očituju bolom, napetošću mišića i ograničenom pokretljivošću u lumbalnom dijelu kralježnice, a uz navedeno postoje i ostali uzročnici boli. U današnje vrijeme lumbalni bolni sindrom predstavlja socioekonomski i medicinski problem diljem svijeta zbog toga što obolijevaju osobe u dobi od 30 do 50 godina. Unatoč raznim tegobama potrebno je napraviti odgovarajuće pretrage da bi se postavila dijagnoza i krenulo s liječenjem. S...
ULOGA RADNE TERAPIJE KOD PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA
ULOGA RADNE TERAPIJE KOD PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA
Helena Štefanac
Radna terapija je zdravstvena djelatnost koja ima značajnu ulogu u raznim granama medicine. Ona se smatra dijelom programa liječenja koji uključuje sve aspekte liječničkog okruženja, ali je uporaba aktivnosti ta koja je presudna i daje dodatnu dimenziju terapeutskom, ali i klijentovom iskustvu. Pristupi u radnoj terapiji orijentirani su na rješavanje problema klijenta gdje se nastoji učiniti ga funkcionalnim kako bi kroz svoje radne uloge mogao zadovoljiti svoje osnovne potrebe, a...
ULOGA RADNE TERAPIJE U LIJEČENJU REUMATSKIH BOLESTI
ULOGA RADNE TERAPIJE U LIJEČENJU REUMATSKIH BOLESTI
Mia Kelava
U reumatske bolesti ubraja se više od sto različitih bolesti i poremećaja koji zahvaćaju mišićno-koštani sustav. Zbog ranog gubitka radne sposobnosti, direktnih i indirektnih troškova liječenja predstavljaju veliko socioekonomsko opterećenje za pojedinca, obitelj i društvo u cjelini. Najvažniji simptomi i znakovi reumatskih oboljenja su bol, oteklina, jutarnja zakočenost, nestabilnost i smanjena funkcija. Osim mišićno-koštanih simptoma važni su i oni psihološki koji su usko...
ULOGA RURALNOG TURIZMA U RAZVOJU GOSPODARSTVA
ULOGA RURALNOG TURIZMA U RAZVOJU GOSPODARSTVA
Mirta Špoljarić
Ovaj rad sadrži podatke o razvoju gospodarstva u Republici Hrvatskoj, nedaće s kojima se susretalo gospodarstvo te njegovo trenutno stanje. Također je u ovom radu opisan i povijesni razvoj Hrvatskog turizma kroz četiri razdoblja. Najveći dio ovog rada pripada opisu ruralnog turizma u Republici Hrvatskoj. Kroz rad su opisane osnove ruralnog turizma, aktualno stanje ruralnog turizma te učinci ruralnog turizma u Republici Hrvatskoj. Na kraju rada kroz primjere autohtonog...
ULOGA SPECIJALIZIRANIH AGENCIJA EUROPSKE UNIJE
ULOGA SPECIJALIZIRANIH AGENCIJA EUROPSKE UNIJE
Mario Sabljak
Sama ideja o ujedinjenoj Europi se počela ostvarivati nakon Drugoga svjetskog rata, i to kada se osnovala prva Europska zajednica za ugljen i čelik. Europska unija je zajednica za koju se može reći kako je rezultat suradnje i integracije. Temeljni ciljevi Europske unije su prije svega gospodarska i politička integracija na području europskog kontinenta. Unija je prepoznata po nekim od glavnih načela, primjerice sloboda, demokracija, zatim vladavina prava, jednaka prava za sve ljude,...
ULOGA STRATEŠKOG MENADŽMENTA NA RAZVOJ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ULOGA STRATEŠKOG MENADŽMENTA NA RAZVOJ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
Dunja Varga
Menadžment dolazi iz latinskih izraza „manus“ (ruka) i „agere“ (voditi), te se zahvaljujući tome pod pojmom menadžment podrazumijeva rukovođenje, ili općenito sposobnost upravljanja i usmjeravanja pojedinca, procesa ili organizacije. Menadžeri su osobe odgovorne za rezultate bilo kojeg oblika organizacije. Drugim riječima, menadžment je uvijek proces s pomoću kojeg se transformiraju inputi u outpute. Svaka organizacija posjeduje dobru strategiju. Strateški menadžment...
ULOGA TEHNIČKOG NAPRETKA U PROIZVODNOM PROCESU
ULOGA TEHNIČKOG NAPRETKA U PROIZVODNOM PROCESU
Jelena Simić
Ekonomski proces čine proizvodnja, raspodjela, razmjena i potrošnja. U njemu se odvija materijalna reprodukcija društva. Ekonomski proces ključna je društvena sfera od čije učinkovitosti ovisi ne samo opstanak nego i povijesna perspektiva svakog društva. Mikroekonomija grana je ekonomije koja proučava pojedinačne gospodarske subjekte, dok se makroekonomija bavi cjelokupnim gospodarstvom nekog područja. Proizvodnja je proces pretvaranja inputa u outpute. Činitelje karakteristične...
ULOGA TJELESNE AKTIVNOSTI KOD HIPERAKTIVNE DJECE I DJECE S POREMEĆAJEM PAŽNJE
ULOGA TJELESNE AKTIVNOSTI KOD HIPERAKTIVNE DJECE I DJECE S POREMEĆAJEM PAŽNJE
Aleksandra Novaković
Hiperaktivnost i deficit pažnje poremećaji su prisutni kod obaju spolova i u raznim dobnim skupinama, međutim, najčešće pogađaju djecu predškolskog i školskog uzrasta. ADHD (eng. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) definira se kao sindrom nepažnje - hiperaktivnosti (prekomjerne aktivnosti), tj. razvojni poremećaj koji se očituje nepažnjom, impulzivnošću i hiperaktivnošću. ADD (eng. Attention Deficit Disorder) se smatra najčešćim poremećajem ponašanja kod učenika,...
ULOGA TRANSPORTNOG OSIGURANJA U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI
ULOGA TRANSPORTNOG OSIGURANJA U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI
Jovan Klajić
Osiguranje u transportu je od izuzetne važnosti jer je nastupilo vrijeme globalizacije u kojem je svijet postao jedno veliko tržište gdje se roba svakodnevno transportira u ogromnim količinama i u sve dijelove svijeta. Opasnosti u transportu su razne i jedini siguran način da bi se umanjila šteta u prometu koji je krcat u današnje vrijeme jeste transportno osiguranje. Globalizacijom se proširila važnost međunarodne trgovine kojom je određeni proizvod dostupan diljem svijeta i time...

Paginacija