završni rad
ULOGA CARINE U SUZBIJANJU TRANSNACIONALNOG ORGANIZIRANOG KRIMINALA

Božica Drmić (2017)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Upravni odjel