završni rad
DUGOROČNI VRIJEDNOSNI PAPIRI NA TRŽIŠTU KAPITALA

Mato Brandt (2017)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Poslovni odjel