završni rad
VOLONTIRANJE KAO OBLIK PRUŽANJA USLUGA U JAVNOM SEKTORU

Maja Milanović (2017)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Upravni odjel