završni rad
NAČELO JAVNOSTI RADA SUBJEKATA U JAVNOM SEKTORU

Mirela Prhić (2017)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Upravni odjel