specijalistički diplomski stručni
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD OZLJEDA U RUKOMETU

Tea Štrkalj (2018)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Odjel za zdravstvene studije