završni rad
ORGANIZACIJSKA KULTURA I RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA JAVNOG SEKTORA

Ana Đukić (2018)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Upravni odjel