završni rad
PRODAJA I NABAVA PODUZEĆA MULTINORM d.o.o

Marina Boričić (2018)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Poslovni odjel