specijalistički diplomski stručni
MOTIVACIJA, BARIJERE I STAVOVI O VJEŽBANJU U TRUDNOĆI

Ana Nasteski (2018)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Odjel za zdravstvene studije