završni rad
JAVNI NARUČITELJ I DIREKTIVA 2014/25/EU

Mirela Parić (2018)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Upravni odjel