završni rad
RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA U JAVNOJ UPRAVI

Marina Bilandžija (2018)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Upravni odjel