Nedović Čabarkapa, Mirjana
Menadžment u trgovini
Bakota, Boris, Romić, Danijela
Organizacija i metode rada u upravi
Ivanković, Darija
Poduzetništvo
Mrvica Mađarac, Sandra
Prodajno poslovanje
Romić, Danijela
UPRAVNO PRAVO –OPĆI DIO