Paginacija

ŽENSKO PODUZETNIŠTVO
ŽENSKO PODUZETNIŠTVO
Andrijana Lampert
Dugo vremena vjerovalo se da je poduzetništvo „muški posao“. Danas, žensko poduzetništvo sve više dobiva na značenju i govori o tome da gotovo da nema razlika između poduzetnika i poduzetnica. Naime, istraživanja pokazuju da je upravo ono postalo najdinamičniji segment gospodarstva posebice u najrazvijenijim zemljama svijeta. Iako u Hrvatskoj ne postoji prihvaćena definicija, američka definicija ženskog poduzetništva govori o tome da je žensko poduzeće gospodarski subjekt...
ŽIVOT S OSOBOM OBOLJELOM OD ALZHEIMEROVE DEMENCIJE
ŽIVOT S OSOBOM OBOLJELOM OD ALZHEIMEROVE DEMENCIJE
Bruno Srnec
Pojam demencija označava stanje kod kojeg je kod osobe prisutan poremećaj sadržaja svijesti uz potpunu očuvanu budnost. Alzheimerova demencija (AD) odnosi se na određeni početak i tijek kognitivnog i funkcionalnog pada povezanog s dobi zajedno s određenom neuropatologijom. AD se smatra multifaktorskom bolešću povezanom s nekoliko čimbenika rizika. Glavni rizik je dob. AD ima različite karakteristike u različitim stadijima bolesti. Često se pacijenti prvo žale na glavobolje,...
ŽIVOT SA ŠIZOFRENIM PACIJENTOM
ŽIVOT SA ŠIZOFRENIM PACIJENTOM
Suzana Burko
Šizofrenija je teška psihička bolest koja oboljele dovodi do izrazitih poremećaja socijalnog, poslovnog i obiteljskog funkcioniranja. Simptomi same bolesti variraju u različitim fazama te budu različite težine i intenziteta. Liječenje šizofrenije je dugotrajan i vrlo zahtjevan proces za oboljelog te njegovu obitelj. Tijekom liječenja šizofrenije provodi se niz farmakoloških i psihoterapijskih intervencija. Tijekom liječenja obitelj ima najznačajniju ulogu koja često nosi...
ŽIVOT SA ŠIZOFRENIM PACIJENTOM
ŽIVOT SA ŠIZOFRENIM PACIJENTOM
Ana Grgić
Šizofrenija je kronična duševna bolest, klinički sindrom karakteriziran specifičnim psihičkim i ponašajnim simptomima, značajnim individualnim varijacijama kliničke slike, odgovora na terapiju i tijeka bolesti te često prisutnim značajnim padom funkcionalnih kapaciteta bolesnika na svim planovima – osobnom, obiteljskom, radnom i socijalnom. Premda je specifičan uzrok nepoznat, pokazalo se kako naslijeđe, ali i različiti psihološki, socijalni i kulturološki čimbenici...
ŽIVOTNE NAVIKE I ČIMBENICI RIZIKA ZARAZVOJ KARDIOVASKULARNIH OBOLJENJA KOD NOGOMETNIH SUDACA
ŽIVOTNE NAVIKE I ČIMBENICI RIZIKA ZARAZVOJ KARDIOVASKULARNIH OBOLJENJA KOD NOGOMETNIH SUDACA
Monika Topić
Sportski sudci, slično kao i sportaši trebali bi biti zdravi kako bi izdržali sve izazove koje pred njih stavlja poziv suca. Samim tim očekuje se da će izbjegavati loše navike kao što je npr pušenje i konzumacija alkohola, te paziti na prehranu i tjelesnu aktivnost u svakodnevnom životu. Cilj ovog istraživanja je bio ispitati životne navike nogometnih sudaca, posebice tjelesnu aktivnost i sedentarne navike, te prehranu, kako bi se ispitala hipoteza da svi uključeni u sport imaju...
ŽIVOTNI DOGAĐAJI I PTSP
ŽIVOTNI DOGAĐAJI I PTSP
Matea Šimić
Nakon traumatskog događaja koji ne spada u uobičajena ljuska iskustva razvije je poremećaj kod odeđenog broja ljudi, pojam PTSP prvi je put definiran 1980. godine. Njegov opis se mijenjao no reakcije na traumatske događaje poznate su stoljećima. Kao nezdrave oblike reakcija na traumu ubraja se i posttraumatski stresni poremećaj skraćeno PTSP koji predstavlja anksiozni poremećaj čija je pojava povezana s pretrpljenom traumom. Kao i ostali poremećaji uzrokovani stresom PTSP utječe...

Paginacija