Paginacija

"SUSTAVNA ANALIZA ADMINISTRATIVNOG MODULA I ELEKTRIČNOG POSLOVANJA, MINISTARSTVO FINANCIJA"
"SUSTAVNA ANALIZA ADMINISTRATIVNOG MODULA I ELEKTRIČNOG POSLOVANJA, MINISTARSTVO FINANCIJA"
Dražen Šibalić
Tema završnog rada je Sustavna analiza administrativnog modula i elektroničkog poslovanja Ministarstva financija. U radu će se definirati djelokrug poslova navedenog ministarstva te će biti prikazani i definirani pojmovi vezani uz administrativni modul i e-poslovanje. Rad definira sustave Gov.hr, NIAS te osobni korisnički pretinac. Nadalje, objašnjavaju se elektroničke usluge koje pruža Ministarstvo financija kao što su usluga e-Blokade, usluga Moj OIB, ePorezna te usluga...
'OBITELJSKA  MIROVINA''
'OBITELJSKA MIROVINA''
Marija Brnjić
Glavni cilj ovog rada je istražiti i utvrditi ulogu obiteljske mirovine u Republici Hrvatskoj. Rad prvo objašnjava općenito mirovinsko osiguranje u Republici Hrvatskoj te zatim obiteljsko mirovinsko osiguranje u Republici Hrvatskoj. Treći dio rada prikazuje što se sve treba ispuniti u formularu za podnošenje zahtjeva za ostvarenje prava na obiteljsku mirovinu. Pravo na obiteljsku mirovinu ima bračni drug te dijete preminule osobe, te se to pravo ostvaruje prema Zakonu o mirovinskom...
AGRESIVNO PONAŠANJE U SPORTU OSOBA S INVALIDITETOM
AGRESIVNO PONAŠANJE U SPORTU OSOBA S INVALIDITETOM
Klaudija Jurić
Osoba s invaliditetom je osoba koja ima tjelesno, mentalno, intelektualno ili osjetilno oštećenje. Definicija invaliditeta Svjetske zdravstvene organizacije glasi da je invaliditet bilo kakvo ograničenje ili izostanak sposobnosti pri obavljanju aktivnosti u opsegu koji se smatra prosječnim za ljudska bića. Sport za osobe s invaliditetom postoji više od 100 godina. Danas globalna mreža ‘Paraolimpijski pokret’ pruža sportske mogućnosti paraolimpijskim sportašima s tjelesnim,...
AKTI JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
AKTI JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Matija Skrletović
U Republici Hrvatskoj ustrojeno je 127 gradova, 428 općina te 20 županija. Gradovi i općine su jedinice lokalne samouprave, dok su županije jedinice područne (regionalne) samouprave. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obavljaju poslove utvrđene pozitivnim pravnim poretkom Republike Hrvatske, a poglavito poslove utvrđene Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odlučuju o brojnim pravima, obvezama...
AKTIVNOSTI SENZORIČKE INTEGRACIJE U NEURORIZIČNE DJECE
AKTIVNOSTI SENZORIČKE INTEGRACIJE U NEURORIZIČNE DJECE
Tamara Uglješić
Danas se senzoričkoj integraciji pridaje sve više pozornosti i sve više se zna o tome. Senzorička integracija je način na koji naš mozak prihvaća informacije iz okoline putem receptora i način na koji ih obrađuje i daje im smisao. Djeca koja nisu u mogućnosti obrađivati informacije na taj način imaju poteškoća u senzoričkoj integraciji i tada govorimo o disfunkciji senzoričke integracije. Djeca s poteškoćama senzoričke integracije imaju poteškoće govora, pažnje,...
AKUTNI UČINAK AKTIVNOG IZOLIRANOG ISTEZANJA NA EKSPLOZIVNU JAKOST I RAVNOTEŽU KOD KARATAŠA
AKUTNI UČINAK AKTIVNOG IZOLIRANOG ISTEZANJA NA EKSPLOZIVNU JAKOST I RAVNOTEŽU KOD KARATAŠA
Mirna Cindrić
Istezanje je proces postavljanja dijela tijela u položaj koji će izdužiti mišiće i okolna meka tkiva, te je važan modalitet za povećanje opsega pokreta zglobova u terapeutskom pogledu, ali i kao dio treninga. Profesionalno bavljenje karate sportom zahtijeva visoku razinu kondicijske pripremljenosti, a vrhunski rezultati mogu se postići jedino ako je karataš razvio iznad prosječne motoričke sposobnosti, prije svega eksplozivnu snagu, koordinaciju i fleksibilnost. Glavni cilj ovog...
ALZHEIMEROVA DEMENCIJA - MOGUĆNOSTI PREVENCIJE I LIJEČENJA
ALZHEIMEROVA DEMENCIJA - MOGUĆNOSTI PREVENCIJE I LIJEČENJA
Zvonimir Bobetić
Alzheimerova demencija je psihoorganska bolesti specifičnih karakteristika. Zbog težeg dijagnositiciranja bolesti donošeni su međunarodni kriteriji za određivanje Alzheimerove demencije. Danas se koriste i mjerni instrumenti u obliku testova za procjenu stupnja kognitivnog oštećenja. Govori se i o tome da je bolest u nekim segmentima nasljedna. Postoje sličnosti sa drugim stanjima kod kojih se isto razvija demencija kao što su Huntingtonova, Parkinsonova, Pickova i druge. ...
ANALIZA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA FIRME S CJELOVITIM VIRTUALNIM POSLOVANJEM  "ADDIKO BANK"
ANALIZA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA FIRME S CJELOVITIM VIRTUALNIM POSLOVANJEM "ADDIKO BANK"
Marko Filipović
U ovom je radu svrha naglasiti karakteristiku bankovnih informacijskih sustava, uključujući elemente povezane s ekonomskom informatikom i organizacijskim upravljanjem, marketing i međunarodnim poslovima, primijenjeni u kontekstu Addiko banke. Analiza bankarskih informacijskih sustava integrira više razgraničenja, okupljajući različite perspektive koji ističu visoku razinu složenosti koju zahtijeva priroda i raznolikost onih djelatnosti koje obavljaju banke institucije, ocrtavajući...
ANALIZA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA FIRME S CJELOVITIM VIRTUALNIM POSLOVANJEM NA PRIMJERU - NJUŠKALO d.o.o.
ANALIZA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA FIRME S CJELOVITIM VIRTUALNIM POSLOVANJEM NA PRIMJERU - NJUŠKALO d.o.o.
Zvonimir Martinović
Elektroničko poslovanje je uvelike pomoglo razvoju gospodarstva, zbog svoje brze isporuke informacija te mogućnostima multi procesuiranja, kojima dolazimo do velikog broja korisnih informacija potrebnih za kvalitetno upravljanje poduzećima. Upravo na temelju povratnih i obraĎenih informacija vrše se korekcije pri upravljanju, što rezultira boljim poslovanjem poduzeća. Cijeli segment elektroničkog poslovanja je napredovao primjenom informacijske tehnologije, ponajviše s početkom...
ANALIZA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA FIRME S CJELOVITIM VIRTUALNIM POSLOVANJEM NA PRIMJERU REGUS
ANALIZA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA FIRME S CJELOVITIM VIRTUALNIM POSLOVANJEM NA PRIMJERU REGUS
Ivona Ostrun
Regus je jedna od vodećih svjetskih tvrtki na području pružanja usluga ustupanja poslovnih prostora i drugih uredskih usluga. To je tvrtka koja kroz raznovrsne uredske prostore te rastuće mobilne i virtualne urede nastoji svojim klijentima omogućiti da grade svoje karijere bilo gdje na svijetu, birajući samostalno kada, gdje i koliko će raditi. Cilj ovoga rada je prikazati postojeći informacijski, mrežni i softverski sustav tvrtke Regus, zatim analizirati prednosti i nedostatke...
ANALIZA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA FIRME S DJELOMIČNO AUTOMATIZIRANIM PROIZVODNIM PROCESIMA NA PRIMJERU PODUZEĆA "DAIMLER A.G."
ANALIZA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA FIRME S DJELOMIČNO AUTOMATIZIRANIM PROIZVODNIM PROCESIMA NA PRIMJERU PODUZEĆA "DAIMLER A.G."
Luka Frančić
Svrha ovog rada je analizirati elektroničko poslovanje poduzeća Daimler A.G. te pronaći potencijalne probleme i moguća rješenja za iste. Analizom sustava i protoka informacija između podsustava potrebno je odrediti što je dobra praksa, a što loša. Potom generiranjem ideja za sve negativne prakse te integracijom ideja u sustav kako bi se stvorio barem u teoriji savršen ERP sustav. Prema kriterijima efikasnosti i funkcionalnosti, optimiziranja organizacije i podrške dostupnosti svim...
ANALIZA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA FIRME S VIŠE OD 50 DJELATNIKA - "KRAŠ d.d."
ANALIZA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA FIRME S VIŠE OD 50 DJELATNIKA - "KRAŠ d.d."
Toni Beretić
Elektroničko poslovanje je sustav izvršavanja svih elemenenata poslovnog procesa elektroničkim putem. Razvoj elektroničkog poslovanja uvelike pomoglo razvoju gospodarstva, zbog svoje brzine isporuke informacija te mogućnostima multi procesuiranja, puno je lakše doći do korisnih informacija potrebnih za kvalitetno upravljanje. Na temelju povratnih informacija vrše se korekcije pri upravljanju što rezultira boljim poslovanjima poduzeća. Razvoj interneta i razvoj računala su...

Paginacija