Menadžment u trgovini
Menadžment u trgovini
Mirjana Nedović Čabarkapa
Organizacija i metode rada u upravi
Organizacija i metode rada u upravi
Boris Bakota
Danijela Romić
Poduzetništvo
Poduzetništvo
Darija Ivanković
Prodajno poslovanje
Prodajno poslovanje
Sandra Mrvica Mađarac
UPRAVNO PRAVO –OPĆI DIO
UPRAVNO PRAVO –OPĆI DIO
Danijela Romić