Menadžment u trgovini
Menadžment u trgovini
Mirjana Nedović Čabarkapa
Organizacija i metode rada u upravi
Organizacija i metode rada u upravi
Boris Bakota
Danijela Romić
Poduzetništvo
Poduzetništvo
Darija Ivanković
Pravo okoliša
Pravo okoliša
Sanja Gongeta
Filip Miličić
Prodajno poslovanje
Prodajno poslovanje
Sandra Mrvica Mađarac
UPRAVNO PRAVO –OPĆI DIO
UPRAVNO PRAVO –OPĆI DIO
Danijela Romić