Paginacija

EUROPSKA POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA
EUROPSKA POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA
Slavko Hajduk
Tema ovog završnog rada je Europska politika zaštite okoliša, politika okoliša koja se odvija u 21. stoljeću znatno utječe na sam okoliš te nastoji što je moguće bolje sačuvati okoliš u svom prirodnom obliku kroz nastojanje da se smanji onečišćenje na sam okoliš te tako utječe i na samu kvalitetu života ljudi na zemlji. Ovaj završni rad sastoji se od petnaest poglavlja u kojima sam obradio određena područja u vezi Europske politike zaštite okoliša, način na koji...
EUROPSKI FONDOVI
EUROPSKI FONDOVI
Matej Šaravanja
Europska unija jedinstvena je gospodarska i politička unija 28 europskih zemalja, nastala kao rezultat procesa suradnje i integracije. Iako je stvorena kao gospodarska unija ubrzo je postala organizacija koja obuhvaća brojna područja politika, od klimatskih pitanja, zaštite okoliša i zdravstva do vanjskih poslova i sigurnosti te pravosuđa i migracija. EU je usmjerena na postizanje veće transparentnosti i demokratičnosti svojih institucija. Odluke se donose na što otvoreniji način i...
EUROPSKI UHIDBENI NALOG
EUROPSKI UHIDBENI NALOG
Maja Žderić Bandov
U radu je obrađena tema Europski uhidbeni nalog koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje već šest godina, odnosno samim pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji. Za početak je objašnjen sam pojam Europskog uhidbenog naloga, njegova svrha donošenja, a koji je za razliku od tradicionalnog izručenja brži i učinkovitiji u pravosudnoj suradnji u državama članicama Europske unije, zatim su objašnjeni uvjeti izdavanja Europskog uhidbenog naloga, koja su tijela nadležna za...
EUROPSKO DRUŠTVO
EUROPSKO DRUŠTVO
Helena Ekštajn
Jedna od temeljnih zadaća Europske unije je izjednačavanje prava unutar Unije, odnosno uspostava unutarnjeg tržišta ostvarivanjem temeljnih sloboda. U području prava trgovačkih društava, pretpostavke za prihvaćanje inicijativa EU-a ogledaju se u olakšavanju slobode poslovnog nastana trgovačkih društava te pravno reguliranje odnosa između subjekata prava društava (trgovačkih društava). Europsko društvo je trgovačko društvo i pravna osoba, te se smatra nadnacionalnim...
EUROPSKO UPRAVNO PRAVO
EUROPSKO UPRAVNO PRAVO
Dora Čolaković
Europska unija je udruženje država članica koje su prenijele dio svog suvereniteta na europske institucije kako bi donosile odluke u zajedničkom, europskom interesu. Pravni sustav Europske unije sastoji se od pravnih pravila i općih načela. Najvažniji dio prava u svakoj zemlji je upravno pravo. Upravno pravo regulira javni sektor, kao i odnose organizacija i pojedinaca u privatnom sektoru. Dva glavna cilja upravnog prava su zaštita prava i interesa građana i uspostava pravne...
Evaluacija postupaka u svrhu poboljšanja propriocepcije - pregled baza podatak
Evaluacija postupaka u svrhu poboljšanja propriocepcije - pregled baza podatak
Stefani Stuhli
Propriocepcija je svjesni osjet položaja i pokreta u zglobu. Uloga propriocepcije je registriranje informacija iz proprioceptora i vestibularnog sustava te slanje tih informacija u središnji živčani sustav gdje se one obrađuju. Proprioceptori su senzori smješteni u zglobovima, mišićima, tetivama koji šalju informacije kroz središnji živčani sustav o položaju tijela u prostoru. Postoje razni testovi kojima ispitujemo ravnotežu, pomoću njih možemo evidentirati promjene odnosno...
FAZE REHABILITACIJE NAKON OZLJEDE PREDNJEG KRIŽNOG LIGAMENTA (PRIKAZ SLUČAJA)
FAZE REHABILITACIJE NAKON OZLJEDE PREDNJEG KRIŽNOG LIGAMENTA (PRIKAZ SLUČAJA)
Srđan Milovanović
Koljeno je najveći zglob u ljudskom tijelu. Igra ključnu ulogu u mnoštvu pokreta poput hodanja, preskakanja, čučanja i klečanja. Osim toga, omogućava nam brzo pokretanje, usporavanje, odraz i zaustavljanje. Zbog svoje složene strukture, koljeno je podložno raznovrsnim ozljedama. Ozljeda prednjeg križnog ligamenta (ACL) jedna je od najčešćih sportskih ozljeda, s potencijalno dalekosežnim posljedicama za pojedince, kako fizičkim tako i emocionalnim. Koljeno, kao jedan od...
FEDERACIJE
FEDERACIJE
Matej Pjaca
Države je moguće razlikovati prema raznim kriterijima. Između ostalog, države se razlikuju i prema načinu kako je organizirana državna vlast. Državno uređenje može biti dvojako: u prvom se slučaju dijelovi unutar države međusobno ne razlikuju prema svojem ustavnom položaju, a u drugom su oni međusobno ravnopravni i uživaju poseban državnopravni status. To znači da obzirom na oblik državnog uređenja države mogu biti jedinstvene (unitarne) ili složene. Pojednostavljeno...
FINANCIJSKA ANALIZA KAO PODLOGA USPJEŠNOG POSLOVANJA PODUZEĆA
FINANCIJSKA ANALIZA KAO PODLOGA USPJEŠNOG POSLOVANJA PODUZEĆA
Mateja Glavota
SAŽETAK Za uspješan razvitak poduzeća i njegov siguran rast, potrebno je razumijevanje poslovanja i postizanje zadovoljavajućih poslovnih rezultata. Da bi se ostvarili ti ciljevi neophodno je posjedovati kvalitetnu informacijsku podlogu što znači da su sva poduzeća dužna sastaviti financijske izvještaje koji moraju biti pouzdani, usporedivi, razumljivi i sastavljeni u skladu s računovodstvenim standardima i načelima. Temeljna financijska izvješća polazna su osnova za analizu...
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI U TRGOVAČKOJ DJELATNOSTI
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI U TRGOVAČKOJ DJELATNOSTI
Branimir Marinović
Sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja neizostavna su obveza svakog poduzeća. Temelj su informiranja o financijskom položaju i promjenama, polazna osnova za analizu poslovanja, a prikazuju financijske učinke transakcija i ostalih događanja u djelatnosti. Kako bi bili vjerodostojni izvještaji moraju pružiti istinit, fer i pouzdan pregled imovine, kapitala i obveza, promjene financijskog položaja te dobiti i gubitka. Da bi poduzeće bilo uspješno krucijalno je da poznaje...
FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE NA PRIMJERIMA GRADA VINKOVACA I GRADA OTOKA
FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE NA PRIMJERIMA GRADA VINKOVACA I GRADA OTOKA
Ivona Lojna
Financije su ključan dio funkcioniranja svih sustava društva. Financiranje podrazumijeva planirano prikupljanje sredstava i njihov raspored na određene izdatke. Ono treba biti razborito i u svrhu ostvarenja postavljanih ciljeva. Financiranje lokalnih i regionalnih samouprava temelji se na proračunu. Proračun je plan primitaka i izdataka lokalne i regionalne samouprave. Sredstva proračuna se prikupljaju kroz različite namete i poreze koje ubiru regionalne i lokalne samouprave. U...
FINANCIRANJE MLADIH POLJOPRIVREDNIKA KROZ EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ
FINANCIRANJE MLADIH POLJOPRIVREDNIKA KROZ EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ
Fran Žužić
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj ili EAFRD putem svojih projekata nudi financijsku potporu mladim poljoprivrednicima. Cilj ovih projekata je potaknuti i olakšati ulazak sljedećoj generaciji poljoprivrednika u poljoprivredni sektor pružanjem financijske pomoći. Krajnji cilj ovih projekata je potaknuti mlađe generacije da prihvate poljoprivredu kao korisno i profitabilno zanimanje, osiguravajući tako nastavak poljoprivrednih tradicija i proizvodnju hrane za buduće...

Paginacija