Paginacija

FIZIOTERAPIJSKA INTERVENCIJA KOD DUCHENNOVE MIŠIĆNE DISTROFIJE
FIZIOTERAPIJSKA INTERVENCIJA KOD DUCHENNOVE MIŠIĆNE DISTROFIJE
Simona Ipša
Duchenneova mišićna distrofija je genetski poremećaj karakteriziran progresivnim slabljenjem svih mišića. Uzrokovana je odsutnošću distrofina, protein citoskeleta, a manifestira se postepenim gubitkom mišićne snage, respiratorne funkcije i kardiomiopatijama. Duchenneova mišićna distrofija pojavljuje se samo u dječaka. Nema kauzalne terapije kod ove vrste distrofije pa fizikalna medicina i rehabilitacija imaju važnu ulogu. Pasivno istezanje zauzima najvžanije mjesto, provodi se...
FIZIOTERAPIJSKA INTERVENCIJA NAKON LEZIJE N. PERONEUSA
FIZIOTERAPIJSKA INTERVENCIJA NAKON LEZIJE N. PERONEUSA
Nera Vrdoljak
N. peroneus jedan je od glavnih ogranaka najvećeg živca u ljudskome tijelu, ishijadičnog živca. U ovom radu prikazana je njegova anatomija, funkcija (motorička i senzorna inervacija), najčešća oštećenja ovog živca s kliničkom slikom te moguća terapija, a s naglaskom na fizioterapijsko liječenje. Pregledom dostupne literature, kroz rad je objašnjen utjecaj i korelacija anatomije ovog živca s podložnosti lezijama, mogućim dijagnozama te kliničkom slikom koja se najčešće...
FIZIOTERAPIJSKA INTERVENCIJA NAKON LEZIJE PREDNJE UKRIŽENE SVEZE
FIZIOTERAPIJSKA INTERVENCIJA NAKON LEZIJE PREDNJE UKRIŽENE SVEZE
Asja Cestar
Koljeno kao zglob koji je najčešće podliježan ozljedama zahtjeva veoma brzu, ranu i kvalitetnu rehabilitaciju posebno kod sportaša. Jedan od najvažnijih dijelova koljenog zgloba je prednja ukrižena sveza. Do ozljeda prednje ukrižene sveze dolazi najviše zbog preopterećenja zglobova i utjecaja mehaničke sile, ali i sjedilačkog načina života. Liječenje ozljeda prednje ukrižene sveze provodi se konzervativno (fizikalnom terapijom) ili operativno, ovisno o stupnju ozljede....
FIZIOTERAPIJSKA INTERVENCIJA NAKON MENISCEKTOMIJE
FIZIOTERAPIJSKA INTERVENCIJA NAKON MENISCEKTOMIJE
Laura Kliba
Menisci imaju važne uloge u koljenu, a to su poboljšanje kongruentnosti (stabilnosti) zgloba, poboljšanje apsorpcije šoka, pospješenje lubrikacije zgloba, distribucija opterećenja, te proprioceptivna uloga. Lezije meniska vrlo su česte ozljede, a javljaju se i kod sportaša i kod opće populacije. Posebno je česta ozljeda medijalnog meniska u odnosu na lateralni. Dvije glavne vrste ruptura meniska su traumatska (akutna) i degenerativna (kronična) ruptura. Osim na te dvije vrste,...
FIZIOTERAPIJSKA PROCJENA NEUROLOŠKIH BOLESNIKA
FIZIOTERAPIJSKA PROCJENA NEUROLOŠKIH BOLESNIKA
Josipa Zulumović
Neurodegenerativne bolesti su neizlječiva stanja koja vode do progresivne degeneracije odnosno odumiranja živčanih stanica. To uzrokuje poteškoće s kretanjem ili mentalnim funkcijama. Neizlječive su, ali pravilnom terapijom se može usporiti daljnji razvoj bolesti. Neuromišićne bolesti obuhvaćaju veliku skupinu bolesti, kod kojih se događaju promjene na mišičinim i živčanim stanicama ili poremećaja podražaja sa živca na mišić. One dovode do slabosti mišića, otežane...
FIZIOTERAPIJSKA REHABILITACIJA NAKON REKONSTRUKCIJE PREDNJEG KRIŽNOG LIGAMENTA
FIZIOTERAPIJSKA REHABILITACIJA NAKON REKONSTRUKCIJE PREDNJEG KRIŽNOG LIGAMENTA
Tomislav Smojvir
Koljeno je najveći, najkompliciranije građen, i zglob koji se najčešće ozljeđuje u ljudskom tijelu. Jedna od najtežih i najčešćih ozljeda je ruptura prednjeg križnog ligamenta. Ozlijeđena osoba osjeti izrazitu bol u koljenu te osjećaj kao da je koljeno „otklizalo“ u stranu. Uz bol javljaju se i simptomi poput otoka, smanjene pokretljivosti koljena te poteškoće u hodanju. Rupturu ligamenta je lako ustvrditi pomoću magnetske rezonance i određenih kliničkih testova (test...
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE I PREHRANA KOD PACIJENATA NAKON MOŽDANOG UDARA
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE I PREHRANA KOD PACIJENATA NAKON MOŽDANOG UDARA
Karolina Poslon
Cerebrovaskularne bolesti spadaju u skupinu kardiovaskularnih bolesti koje danas predstavljaju drugi uzrok smrtnosti u svijetu ljudi starijih od 60 godina te su peti uzročnik smrti među osobama od 15 do 59 godina starosti. Moždani udar vodeći je uzrok invaliditeta odraslih u svijetu te čini 60% ukupnog broja smrtnih slučajeva vezanih za cerebrovaskularne bolesti. Stoga je ključno rano prepoznati moždani udar i brzo ga liječiti kako bi se spriječio ili smanjio morbiditet i...
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE I PREHRANA OSOBA S ONKOLOŠKIM BOLESTIMA
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE I PREHRANA OSOBA S ONKOLOŠKIM BOLESTIMA
Vinko Mrkonjić
U Republici Hrvatskoj od malignih oboljenja u roku od godinu dana oboli oko 20 000 osoba, a oko 13 000 ih umre. Tumor je jedan od najvažnijih uzročnika smrti, nakon kardiovaskularnih oboljenja. Najčešći karcinom u žena je karcinom dojke, no ipak je po uzorku smrtnosti drugi od karcinoma, a na prvom mjestu je karcinom pluća. Karcinom debelog crijeva se pojavljuje duž debelog crijeva, no učestaliji je na proksimalnom dijelu debelog crijeva. Čimbenici rizika za razvoj tumora tijela...
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD CERVIKLANOG BOLNOG SINDROMA
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD CERVIKLANOG BOLNOG SINDROMA
Filip Vuković
Cervikalni bolni sindrom je jedan od velikih problema sadašnjice zbog sjedilačkog načina života. Cilj ovog završnog rada je prikazati uzroke i riziko-čimbenike koji doprinose razvoju cervikalnog bolnog sindroma, te način liječenja, uključujući fizioterapiju. Kod cervikalnog bolnog sindroma postoje različiti načini liječenja kao što su konzervativno i operativno. Bez obzira na način liječenja fizioterapija ima nedvojbenu ulogu u rehabilitaciji i oporavku pacijenta. Mnoga...
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD CISTIČNE FIBROZE
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD CISTIČNE FIBROZE
Ivana Zaračko
Cistična fibroza teška je kronična bolest koja zahvaća više organa, a najštetnija je za pluća. Nasljeđuje se autosomno recesivno i najčešća je nasljedna smrtonosna bolest u bijele rase. Najraniji znaci ove bolesti su problemi s probavnim sustavom. Tijek bolesti ovisi o stanju pluća, a najčešći uzrok smrti je upravo zatajivanje pluća. Iako medicina napreduje i životni vijek oboljelih od cistične fibroze znatno se produžio, progresija i pogoršanje bolesti su neizbježni....
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD DJECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD DJECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM
Ivona Lajko
Cerebralna paraliza (CP) je najčešći uzrok težih neuromotornih odstupanja kod djece koji zahvaća 2-3/1000 živorođene djece. Predstavlja neprogresivni poremećaj kretanja, položaja i tonusa te voljne uporabe mišića, uzrokovano razvojim poremećajem ili oštećenjem nezrelog mozga. Cerebralna je paraliza uzrokovana abnormalnim razvojem ili oštećenjem dijela mozga koji kontrolira kretanje. Klasifikacije cerebralne paralize se temelje na abnormalnostima mišićnog tonusa ili na...
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD HUNTINGTONOVE BOLESTI
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD HUNTINGTONOVE BOLESTI
Ana Kordić
Huntingtonova je bolest autosomatska-dominantna, progresivna, neurodegenerativna bolest koja uključuju simptome poput koreje i distonije, poremećaja koordinacije, disfunkcije kognitivnih vještina i bihevioralne probleme. Prevalencija pojavnosti Huntingtonove bolesti pokazuje da se pojavljuje češće u bijelaca, u oko 5-7 na 100 000 osoba. Na motornome planu najviše se ističe problem pojave koreje, distonije i rigiditeta te pretjerana aktivnost mišića u vidu nemogućnosti održavanja...

Paginacija