Paginacija

UTJECAJ RADNE TERAPIJE NA AUTIZAM
UTJECAJ RADNE TERAPIJE NA AUTIZAM
Gabrijela Grgić
Pervazivni razvojni poremećaji, od kojih ključno mjesto zauzima autizam, su poremećaji koji počinju u ranom djetinjstvu, već u prve tri godine, a uzrokuju teška oštećenja u sljedeća tri područja: razvoju socijalne interakcije, razvoju verbalne i neverbalne komunikacije uz postojanje stereotipnog ponašanja te razvoju ograničenih interesa i aktivnosti. Iako je uzrok nastanka autizma još uvijek nepoznanica, neki autori smatraju kako postoji poveznica između nastanka autizma i...
UTJECAJ RANE REHABILITACIJE NA DUGOROČNO PLANIRANJE OPORAVKA BOLESNIKA NAKON PREBOLJELOG MOŽDANOG UDARA
UTJECAJ RANE REHABILITACIJE NA DUGOROČNO PLANIRANJE OPORAVKA BOLESNIKA NAKON PREBOLJELOG MOŽDANOG UDARA
Nevena Carević
Moždani udar je klinički sindrom, uzrokovan cerebrovaskularnim poremećajem te obilježen iznenadnim razvojem neuroloških deficita. Najčešći simptomi uključuju parezu ili plegiju jedne strane tijela, poremećaj govora, iznenadno zamagljenje ili gubitak vida, vertigo i otežanu koordinaciju pri hodu. Prema mehanizmu nastanka razlikuju se hemoragijski te ishemijski moždani udar. Opće prihvaćena činjenica je da navedeni naglo nastali neurološki poremećaj moždane cirkulacije...
UTJECAJ RAZLIČITIH TIPOVA OBUĆE NA FUNKCIJU STOPALA
UTJECAJ RAZLIČITIH TIPOVA OBUĆE NA FUNKCIJU STOPALA
Lea Prskalo
Obuća predstavlja glavnu zaštitu stopala. Utjecaj obuće na funkciju stopala najĉešće se istraţuje u podruĉju cipela s visokom potpeticom (CVP) te u podruĉju sportske obuće. Nošenje cipela s visokom potpeticom moţe dovesti do raznih stanja u podruĉju stopala, a to su: ţuljevi, kalusi, metatarsalgija, napetost Ahilove tetive, plantarni fascitis, smanjenje opsega pokreta u stopalu i sliĉno. Od sportske obuće najĉešće se istraţuju tenisice za trĉanje. Tenisice za trĉanje...
UTJECAJ SIROMAŠTVA NA RAZVOJ GOSPODARSTVA
UTJECAJ SIROMAŠTVA NA RAZVOJ GOSPODARSTVA
Mateja Nikolić
Siromaštvo je pojava koja se ne može izbjeći bilo gdje na zemaljskoj kugli. Dakako, postoje vrlo velike razlike u broju siromašnih u razvijenom, zapadnom, svijetu i nerazvijenim državama poput onih na Afričkom kontinentu. Također, produbljuje se jaz između bogatih i siromašnih; takozvana srednja klasa nije brojna kao što je to bila prije nekoliko desetljeća. Svaka zajednica, a država je najjednostavniji primjer, teži što većem životnom standardu, što automatski znači...
UTJECAJ STATISTIČKE KONTRAKCIJE NA KRVNI TLAK
UTJECAJ STATISTIČKE KONTRAKCIJE NA KRVNI TLAK
Marko Klasić
Cilj: Utvrditi utjecaj statičke kontrakcije na krvni tlak. Metode: Morfološke karakteristike analizirane su metodom bioelektrične impedance uređajem GAIA 359 plus. Tlak je mjeren elektronskim tlakomjerom Marshall MB85. Izmjerene vrijednosti pulsa, sistoličkog i dijastoličkog tlaka kod kontrakcija različitih mišićnih grupa sa vrijednostima u mirovanju uspoređene su parnim t-testom, dok su veličine promjena među kontrakcijama različite muskulature ispitane neparnim t-testom....
UTJECAJ STILA ŽIVOTA NA OSOBE OBOLJELE OD MULTIPLE SKLEROZE
UTJECAJ STILA ŽIVOTA NA OSOBE OBOLJELE OD MULTIPLE SKLEROZE
Rea Česir
Mijelin je struktura koja oblaže akson i ima važnu ulogu u provođenju električnih impulsa. Demijelinizacijske su bolesti obilježene autoimunim upalnim procesom koji dovodi do selektivne destrukcije mijelina u središnjem živčanom sustavu. Multipla skleroza je najčešća demijelinizacijska bolest. Postoji povezanost između čimbenika životnog stila poput prehrane, cigareta, alkohola, kofeina i multiple skleroze. Učestalo se događa da osobe oboljele od multiple skleroze počinju...
UTJECAJ STRESA NA POLICIJSKE SLUŽBENIKE
UTJECAJ STRESA NA POLICIJSKE SLUŽBENIKE
Veronika Velerajter
Od početka postojanja čovjek se nalazi u izazovnim i stresnim situacijama, ali danas, u vrijeme modernog, ubrzanog i često nesigurnog doba, njihova je izraženost sve veća pa gotovo svakodnevno u interakciji sa drugim ljudima čujemo „pod stresom sam“. Iako ponekad može pozitivno djelovati na čovjeka i njegov rad, vrlo često se susrećemo s negativnim posljedicama na mentalno i tjelesno zdravlje pojedinca, a koje kao takve utječu i na cjelokupnu organizaciju gdje nije isključena...
UTJECAJ SUPLEMENTACIJE KREATINOM NA RAZINU MESTRUALNE BOLI U ŽENSKOJ POPULACIJI
UTJECAJ SUPLEMENTACIJE KREATINOM NA RAZINU MESTRUALNE BOLI U ŽENSKOJ POPULACIJI
Iva Maganić
Uvod: Kreatin je visoko istraživani suplement koji pokazuje visoko pozitivne potencijale. Postoje istraživanja koja su povezala pozitivne efekte suplementacije kreatinom na različite vrste boli. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi učinke suplementacije kreatina+GAA na razinu menstrualne boli u ženskoj populaciji. Materijali i metode: Statistička analiza urađena je kod 20 ispitanica (starosti 23.7±2.8, BMI 21.5±2, TT 61.8±8.1). Ispitanice su bile podijeljene u intervencijsku...
UTJECAJ SUVREMENOG NAČINA ŽIVOTA I TEHNOLOGIJE NA POSTURALNE DEFORMACIJE KOD DJECE
UTJECAJ SUVREMENOG NAČINA ŽIVOTA I TEHNOLOGIJE NA POSTURALNE DEFORMACIJE KOD DJECE
Nives Šporčić
Suvremeni način života sa sobom donosi brojne pozitivne promjene, ali isto tako i povećanje brojnih negativnih čimbenika koji se odražavaju na zdravlje cjelokupne populacije. Moderan način života kojeg karakterizira sve manja tjelesna aktivnost dovodi do pretilosti kod djece, lošeg držanja, a u budućnosti do smanjenja kvalitete života i većih zdravstvenih problema. Igre na otvorenom danas su zamijenili tableti, računala, laptopi, igračke konzole koje većinom zahtijevaju...
UTJECAJ TJELESNE AKTIVNOSTI I ISHRANE NA METABOLIZAM KOSTI
UTJECAJ TJELESNE AKTIVNOSTI I ISHRANE NA METABOLIZAM KOSTI
Ana Špringman
Koštano tkivo vrlo je metabolički aktivno, te je u stalnom procesu pregradnje tijekom cijelog života. Na intenzitet metabolizma utječu različiti unutarnji i vanjski činitelji, te ga mogu potaknuti ili usporiti. Time se vrši utjecaj i na sve karakteristike i svojstva kosti koja proizlaze iz intenziteta pregradnje. U ovom radu prikazan je proces pregradnje kosti, te su navedeni glavni vanjski činitelji koji imaju utjecaj na njega. Među glavnim vanjskim činiteljima je prehrana, koja...
UTJECAJ TJELESNE AKTIVNOSTI KOD PRETILIH OSOBA
UTJECAJ TJELESNE AKTIVNOSTI KOD PRETILIH OSOBA
Tomislav Katušić
Pretilost postaje sve češći problem u današnjem svijetu. Nastaje najviše zbog nekih genetskih faktora te zbog sve veće dostupnosti visokokalorične hrane. Porastom pretilosti dolazi do problema sa zdravljem, a sam stupanj pretilosti ovisit će o zdravlju. Prehrana je također jedan od glavnih problema u nastanku pretilosti. Nepravilnom prehranom dolazi do većeg unosa energije u odnosu na njenu potrošnju. Jedna od najvažnijih čimbenika za sprječavanje pretilosti je prevencija. U...
UTJECAJ TJELESNE AKTIVNOSTI NA DISMENOREJU
UTJECAJ TJELESNE AKTIVNOSTI NA DISMENOREJU
Marina Horvat
Dismenoreja, sinonim za menstrualnu bol, upisuje veliku pojavnost u životu žene, posebice u doba adolescencije. Dismenoreja se pojavljuje unutar 8 sati od početka menstrualnog krvarenja i popraćena je neugodnom do jakom boli u predjelu donjeg abdomena, zdjeličnog obruča i prepona. Tjelesna aktivnost je sinonim za brojne statističke uspjehe u vidu poboljšanje kvalitete života, pa tako i kod menstrualnih tegoba. Osim svog djelovanja na smanjenje tegoba, tjelesna aktivnost kada se...

Paginacija