Paginacija

FIZIOTERAPIJSKI TRETMAN KOD EWINGOVOG SARKOMA
FIZIOTERAPIJSKI TRETMAN KOD EWINGOVOG SARKOMA
Dalija Zovkić
Ewingov sarkom treći je po učestalosti primarni zloćudni tumor kostiju, iza osteosarkoma i hondrosarkoma, te je drugi najčešći zloćudni tumor kostiju kod djece i adolescenata, a čini otprilike 10 do 15 % svih primarnih tumora kostiju. Najčešće je lokaliziran na donjim ekstremitetima (45 %). Slijede zdjelica (20 %), gornji ekstremiteti (13 %), aksijalni skelet i rebra (13 %) te kosti lica, gdje se najrjeđe javlja, u svega 2 % slučajeva. Tipični su simptomi bol, oteklina, venski...
FIZIOTERAPIJSKI TRETMAN OSOBA OBOLJELIH OD COVID-a 19 U BOLNIČKOM OKRUŽENJU
FIZIOTERAPIJSKI TRETMAN OSOBA OBOLJELIH OD COVID-a 19 U BOLNIČKOM OKRUŽENJU
Anamarija Kovačević
Širenjem epidemije dolazi do novih izazova kako u svijetu tako i u Hrvatskoj, a samim time i do noviteta u sustavu i aktivnostima fizikalne medicine i rehabilitacije. Brojni stručnjaci su uključeni u rehabilitaciju osoba oboljelih od COVID-19, pa tako i fizioterapeuti, koji nisu uključeni u liječenje bolesti, već u prevenciju i rehabilitaciju respiratornih nedostataka i funkcionalnih ograničenja svakodnevnih aktivnosti. Fizioterapeuti su uključeni u rehabilitaciju i u akutnom stanju...
FIZIOTERAPIJSKO LIJEČENJE MEHANIČKI UZROKOVANE KRIŽOBOLJE
FIZIOTERAPIJSKO LIJEČENJE MEHANIČKI UZROKOVANE KRIŽOBOLJE
Petra Škrbić
Skup simptoma kao što su bol, nelagoda i napetost mišića u predjelu lumbosakralne kralježnice naziva se križoboljom. Križobolja se smatra jednim od najčešćih stanja koje pogađa današnje društvo jer studije pokazuju da 60-80% populacije barem jednom tijekom života doživi epizodu križobolje. Uzroci križobolje su mnogobrojni i često udruženi stoga je teško odrediti precizan uzrok boli, međutim smatra se da je oko 90% križobolja uzrokovano mehaničkim čimbenicima. Klinička...
FIZIOTERPIJSKI POSTUPCI KOD SINDROMA KARPALNOG KANALA
FIZIOTERPIJSKI POSTUPCI KOD SINDROMA KARPALNOG KANALA
Karolina Vidović
Sindrom karpalnog kanala je najčešća kompresivna neuropatija na tijelu koja se očituje ispadima u inervacijskom području središnjeg živca, s učestalošću između 50-150 oboljelih na 100.000 stanovnika. Karpalni kanal odnosno canalis carpi, je koštano-vezivni tjesnac smješten na palmarnoj strani korijena šake. Rizik nastanka sindroma karpalnog kanala je povećan u zanimanjima koja uključuju izlaganje visokom tlaku, visokoj sili, ponavljajućim pokretima u radu i vibrirajućim...
FRANŠIZA
FRANŠIZA
Marina Jakovac
Franšizing je posebni oblik dugotrajnog ulaganja, do kojeg se dolazi sklapanjem ugovora između davatelja franšize i primatelja odnosno korisnika franšize. Ugovorni odnos zaključuje se ugovorom o franšizingu, najčešće na vrijeme od 5 do 20 godina. Osnovno je da se primatelj franšizinga obvezuje nuditi robu ili usluge na način kako je to odredio davatelj franšizinga, a davatelj franšizinga obvezuje se da će na primatelja franšizinga prenijeti svoje znanje i iskustvo te obaviti...
FRANŠIZA KAO OBLIK PODUZETNIŠTVA
FRANŠIZA KAO OBLIK PODUZETNIŠTVA
Ilija Greksa
Iako danas postoje različite definicije franšize može se reći da je franšiza oblik suradnje između dva nezavisna poduzetnika te podrazumijeva davanje licence od strane jedne osobe (davatelj franšize) drugoj osobi (primatelju franšize). Širu definiciju franšiznog poslovanja nudi Centar za franšizu Centra za poduzetništvo Osijek, koji sugerira da je franšiza privilegija odnosno dozvoljeno pravo pojedincu (ili grupi) koja omogućava korisniku da provodi određenu vrstu komercijalne...
FUNKCIJE MENADŽMENTA U JAVNOM PODUZEĆU
FUNKCIJE MENADŽMENTA U JAVNOM PODUZEĆU
Ivan Trbljanić
U radu je obrađena tema funkcije menadžmenta u javnom poduzeću. Za početak je ukratko objašnjen sam pojam javnog poduzeća općenito te samo javno poduzeće u Republici Hrvatskoj. Osim toga, u radu je prikazano javno poduzeće kroz njegovu glavnu podjelu i karakteristike. Javno poduzeće u Republici Hrvatskoj je zastupljeno većinom kao profitabilna i neprofitabilna organizacija te čini veliku većinu poduzeća. Posebna pozornost u radu je posvećena menadžmentu koji je još...
GLAVNI PROBLEMI I MOGUĆNOSTI FIZIOTERAPIJE U DJECE SA SPINOM BIFIDOM
GLAVNI PROBLEMI I MOGUĆNOSTI FIZIOTERAPIJE U DJECE SA SPINOM BIFIDOM
Marijan Kovačević
Spina bifida je drugi najčešći uzročnik, nakon cerebralne paralize, invaliditeta kod djece. To je poremećaj zatvaranja neuralne cijevi. Trebamo razlikovati spinu bifidu occulta i spinu bifidu aperta/cystica. Važnu ulogu ima prevencija koja je usko povezana s manjkom folne kiseline. Spinu bifidu je bitno otkriti što ranije i započeti liječenje. Najčešći problemi te djece su problemi s hodom, inkontinencijom crijeva, inkontinencijom mjehura, pareze/paralize, problemi s učenjem...
GLOBALIZACIJA I GOSPODARSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
GLOBALIZACIJA I GOSPODARSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
Krunoslav Vrljić
Završni rad pod naslovom „Globalizacija i gospodarstvo Republike Hrvatske“ polazi od objašnjenja temeljnih pojmova: globalizacija, europeizacija i tranzicija. Ti su pojmovi oni koji obilježavaju razvoj gospodarstva Republike Hrvatske od njezina osamostaljenja do danas te se isprepliću izrazito kompleksno. Upravo zato se unutar rada donose najvažnije teorijske odrednice tih pojmova, a nakon toga određuju se najvažnije odrednice hrvatskog puta prema članstvu u Europskoj uniji te...
GLOBALNO GOSPODARSTVO 21. STOLJEĆA - NOVE INDUSTRIJE, ORGANIZACIJE I ODNOSI
GLOBALNO GOSPODARSTVO 21. STOLJEĆA - NOVE INDUSTRIJE, ORGANIZACIJE I ODNOSI
Alen Culić
Tema ovoga završnog rada obrađuje globalno gospodarstvo od njegovih začetaka, pa sve do suvremenog doba 21. stoljeća. Radom će se uz globalno gospodarstvo obuhvatiti i utjecaj globalizacije na svijet, ali i same industrije, međunarodne organizacije te područje međunarodnih odnosa u globalnom gospodarstvu 21. stoljeća. Globalno gospodarstvo razvilo se uslijed tehničkih i političkih promjena u industrijskim zemljama na kraju 19. stoljeća. Razvoj takvog gospodarstva nastavilo se...
GOSPODARSKI RAZVOJ U DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE
GOSPODARSKI RAZVOJ U DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE
Sara Banaj
Europska unija je jedinstvena međuvladina i nadnacionalna zajednica europskih država, nastala kao rezultat procesa suradnje i integracije, još davne 1951. godine između šest država: Belgije, Francuske, Njemačke, Italije, Luksemburga i Nizozemske. Europska unija je formalno uspostavljena 1. studenog 1993. godine stupanjem na snagu Ugovora o Europskoj uniji. Danas Europska unija broji 28 zemalja članica. Prostire se na 4.381.324 km2, a broji oko 508 milijuna stanovnika. Cilj Europske...
GRAD VUKOVAR KAO SREDIŠTE SRIJEMSKE I VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
GRAD VUKOVAR KAO SREDIŠTE SRIJEMSKE I VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
Damir Mustapić
Ovim radom prikazati će se kako se vukovarski kraj razvijao od prapovijesnog razdoblja do danas. U radu se prije svega pokušava prikazati geografski položaj Vukovara, kako bi se mogao razumjeti značaj njegova položaja u brojnim kasnijim osvajanjima i utjecajima. U radu se govori o dinamici naseljavanja ovog područja te o oblikovanju grada u srednjem vijeku. Opisuje se nastanak županija, njihov raspad te ponovna uspostava Vukovarsko-srijemske županije. Već od 10. stoljeća...

Paginacija