Paginacija

DEMOGRAFSKI KAPITAL HRVATSKE
DEMOGRAFSKI KAPITAL HRVATSKE
Marija Vizler
Demografija je znanost o stanovništvu koja istražuje i proučava zakonitosti i pravilnosti u kretanju stanovništva, ustanovljuje kakve su vrste te zakonitosti, njihovo kvantitativno i kvalitativno djelovanje i utvrđuje međusobne odnose kretanja stanovništva s drugim društvenim i gospodarskim pojavama. Empirijskim analizama demografi su ustanovili i teorijski objasnili pravilnosti karakteristične za kretanja stanovništva u većini država. Demografska analiza stanovništva spada u...
DIGITALIZACIJA POSLOVANJA NA PRIMJERU AGRIA d.o.o.
DIGITALIZACIJA POSLOVANJA NA PRIMJERU AGRIA d.o.o.
Lora Vukas
Digitalizacija je iznimno važna jer ulaganje u nju omogućuje bržu, jednostavniju i kvalitetniju obradu podataka, a time i ažurnu dostavu podataka članovima uprave poduzeća. Pravilna upotreba IT tehnologija donosi velike uštede vremena i novca. Zbog nestabilnog stanja na tržištu, kao što su zatvaranje tvornica te nestašica sirovina i materijala, poskupljenje energenata, a time i rast cijena, mnoga poduzeća posebnu pozornost usmjeravaju na kontrolu i smanjenje troškova. Ulaganjem...
DIJABETIČKO STOPALO
DIJABETIČKO STOPALO
Antonela Jurić
Stopalo je završni dio donjeg ekstremiteta koji ima mnogobrojne uloge u svakodnevnom funkcioniranju. Dijabetes predstavlja kroničnu bolest koju karakterizira povišena razina glukoze u krvi i koja sa sobom donosi brojne komplikacije. Jedna od njih je i dijabetičko stopalo, odnosno sindrom koji uključuje sva patološka stanja stopala koja su direktna posljedica dijabetesa ili dijabetičkih komplikacija. Sindrom dijabetičkog stopala kasna je i kronična posljedica dijabetesa koja se...
DIJAGNOSTIKA OSTEOPOROZE
DIJAGNOSTIKA OSTEOPOROZE
Matija Jurčević
Kvaliteta uređaja i brojni tehnološki pomaci omogućuju jeftine i jednostavne metode za dijagnosticiranje osteoporoze. Svjetska zdravstvena organizacija prepoznala je denzitometriju kao jedinu metodu za dijagnostiku osteoporoze. Mjerenje je točno i sama pretraga je vrlo jednostavna. Kod ove bolesti brojnim ljudima je izrazito potrebna pomoć i pravilna dijagnoza kako bi napredovali u samoj prevenciji i liječenju. Ipak, većina ljudi nije svjesna da je ovo tiha bolest koja se šulja i...
DIJAGNOSTIKA U NOGOMETU
DIJAGNOSTIKA U NOGOMETU
Karlo Majtanić
Nogomet je jedna od najpopularnijih sportskih igara na svijetu. Prema fiziološkoj klasifikaciji nogomet je aerobno-anaerobni sport gdje dominiraju miješani energetski procesi. Nogomet je kompleksna agonistička kineziološka aktivnost koja pripada grupi polistrukturalnih acikličkih gibanja, a obilježava je varijabilitet motoričkih radnji kojim se igra realizira i kojima igrači postižu osnovne ciljeve igre; postizanje pogotka i pobjedu. Jednu nogometnu ekipu čini jedanaest igrača, od...
DIJETOTERAPIJA I ZNAČAJ FIZIOTERAPEUTA KOD BOLESTI GIHTA
DIJETOTERAPIJA I ZNAČAJ FIZIOTERAPEUTA KOD BOLESTI GIHTA
Ines Prisuda
Giht je oblik upalnog artritisa kojem je glavno obilježje hiperuricemija i intraartikularno taloženje urata u pojedinim zglobovima. Čimbenici rizika su pretilost, hipertenzija, upotreba diuretika, unos alkohola i pića bogatih fruktozom te prehrana bogata mesom i morskim plodovima. Giht se liječi uz pomoć farmakoloških i nefarmakoloških tretmana. Zdrava prehrana i promjene načina života imaju veliku ulogu kako u sprječavanju nastanka bolesti tako i u liječenju. Od dijeta...
DIJETOTERAPIJA I ZNAČAJ FIZIOTERAPEUTA KOD OSTEOPOROZE
DIJETOTERAPIJA I ZNAČAJ FIZIOTERAPEUTA KOD OSTEOPOROZE
Josip Štenc
Osteoporoza je najčešća bolest kostiju koju karakterizira smanjena koštana masa i poremećena struktura, kao i nedostatna mineralizacija, što rezultira smanjenjem njezine čvrstoće i elastičnosti te povećanjem mogućnosti učestalosti prijeloma. Osteoporoza se naziva „tihom epidemijom“ jer je riječ o bolesti bez tipične boli čiji su simptomi neprimjetni do prvog prijeloma. Rizični su čimbenici za nastanak osteoporoze: geni, poremećaj prehrane, rana menopauza kod žena,...
DIJETOTERAPIJA KOD OBOLJELIH OD OSTEOPOROZE
DIJETOTERAPIJA KOD OBOLJELIH OD OSTEOPOROZE
Nikola Lukić
Osteoporoza je jedna od najčešćih metaboličkih bolesti i uglavnom zahvaća ljude starije dobi. Češće se javlja u žena nego u muškaraca i znatan gubitak kosti počinje nakon menopauze. Najčešća posljedica osteoporoze je prijelom kosti. U vrijeme rasta i razvoja koštanog sustava pa sve do 30. godine života, nasljedni činitelji, tjelesna aktivnost, a posebice količina kalcija u prehrani odlučujući su za postizanje vrhunca koštane mase. Čimbenici rizika kod osteoporoze su:...
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST SLUŽBENIKA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST SLUŽBENIKA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Iva Bekavac
Službenici u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave pri obavljanju poslova koji su im povjereni, a sukladno njihovom rasporedu na radno mjesto, obvezni su pridržavati se pravila službe te postupati sukladno odredbama zakona i drugih pravnih akata, a sve radi osiguranja ostvarivanja potreba i zahtjeva građana kao krajnjih korisnika javnih usluga. U slučaju da službenici jedinica samouprave u obavljanju svojih povjerenih poslova povrede službenu dužnost (dakle,...
DISFUNKCIJA SAKROILIJAKALNIH ZGLOBOVA
DISFUNKCIJA SAKROILIJAKALNIH ZGLOBOVA
Martina Jurgec
Disfunkcija sakroilijakalnih zglobova je stanje koje uzrokuje bol u lumbalnom dijelu kralježnice. Sakroilijakalni zglob je struktura koja povezuje kralježnicu i zdjelični obruč, a nalazi se između zglobne površine os ilium i sakralne zglobne površine. Njegov položaj znatno utječe na biomehaniku kretanja, a njegova primarna funkcija je apsorbiranje i prenošenje sile s kralježnice na zdjelični obruč. Uz to odgovoran je i za olakšavanje poroda kod žena. Disfunkcija...
DISKURSI RANE REHABILITACIJE NAKON CEREBROVASKULARNOG INZULTA
DISKURSI RANE REHABILITACIJE NAKON CEREBROVASKULARNOG INZULTA
Ines Slaviček Ćulibrk
Moždani udar (CVI) danas je jedan od glavnih uzroka onesposobljenosti i smrtnosti, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu. Iako najčešće zahvaća treću životnu dob svjedoci smo kako danas posljedice cerebrovaskularnog inzulta pogađaju sve mlađu, radno sposobnu populaciju. Iz tog razloga vrlo je važna rana rehabilitacija pacijenta kako bi se postigao što bolji napredak te kako bi stupanj onesposobljenosti bio što niži. Rehabilitacija pacijenta započinje odmah po postavljanju...
DISLOKACIJE RAMENOG ZGLOBA KOD SPORTAŠA
DISLOKACIJE RAMENOG ZGLOBA KOD SPORTAŠA
Valentina Jovanovac
Kada se govori o ramenom zglobu, najčešće se misli na glenohumeralni zglob, ali osim njega, rameni zglob čine još 3 zgloba. Što bi značilo da funkcionalnu cjelinu ramenog zgloba čini glenohumeralni zglob, akromioklavikularni zglob, skapulotorakalni zglob te sternolavikularni zglob. Rame je najpokretljiviji zglob u ljudskom tijelu, ali je i vrlo nestabilan zglob što ga čini osjetljivijim na različite ozljede. Jedna od čestih ozljeda ramena su dislokacije ramenog zgloba....

Paginacija