Paginacija

BUDUĆNOST PROIZVODA TRGOVAČKIH MARKI I TRENDOVI NA TRŽIŠTU
BUDUĆNOST PROIZVODA TRGOVAČKIH MARKI I TRENDOVI NA TRŽIŠTU
Antonio Abramović
Završni rad na temu „Budućnost proizvoda trgovačkih marki i trendovi na tržištu“ pokriva uvod o trgovačkim markama, usporedbu trgovačkih marki nasuprot brandova te se navodi primjeri trgovačkih marki i brandova kako bi se prikazala primjena teorije u industriji. U samom početku rad uvodi temu o vlasništvu i elementima marke te slučaju Spider – Podravka i njihovom sukobu za titulu vodećeg proizvođača čajeva na tržištu. Obrazložena je konkurencija te njena uloga na...
CERVIKALNI BOLNI SINDROMI
CERVIKALNI BOLNI SINDROMI
Danijela Marić
Cervikalni bolni sindromi predstavljaju bolest suvremenog društva, a javljaju se kao posljedica sedentarnog načina života. Mogu nastati i pod utjecajem brojnih čimbenika kao što su nepravilna postura, traume, infekcije, neurološki problemi i sl. Glavna obilježja ovih sindroma su bolovi u vratu, gornjim ekstremitetima i zatiljku, napetost mišića, lokalni osjećaj topline, glavobolje i vrtoglavice. Postojne brojni oblici liječenja i fizioterapijskih intervencija koji se provode u...
CESTOVNI PROMET
CESTOVNI PROMET
Patrik Maršanić
Suvremeni cestovni promet je najrazvijeniji i najvažniji oblik kopnenog prometa. Odlikuju ga brzina i razgranatost cestovnih putova te je optimalan za prijevoze od vrata do vrata na kraćim udaljenostima. Ovaj rad prikazuje procese pri cestovnom prijevozu lakopokvarljivih namirnica. Velik dio prehrambenih proizvoda je temperaturno osjetljiv te zahtjeva određeni temperaturni režim stoga je potrebno posvetiti pažnju ovoj vrsti proizvoda kao predmeta prijevoza kako bi se osigurala njihova...
CITES KONVENCIJA
CITES KONVENCIJA
Jasmina Tomešić
U ovom završnom radu obrađuje se tema CITES konvencija ili Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka. Cites inače predstavlja međunarodni pravni okvir kojim se regulira prekogranični promet i trgovina zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta. Tom konvencijom se pokušava održati ravnoteža u prirodi zbog prevelikog izlova te kasnije preprodaje po astronomskim cijenama . Stoga je za učinkovitu provedbu Konvencije potrebna dobra suradnja...
CJELOŽIVOTNA TJELESNA AKTIVNOSTI U PREVENCIJI KARDIOVASKULARNOG OBOLJENJA KOD OSOBA SA SJEDELAČKOG NAČINA ŽIVOTA
CJELOŽIVOTNA TJELESNA AKTIVNOSTI U PREVENCIJI KARDIOVASKULARNOG OBOLJENJA KOD OSOBA SA SJEDELAČKOG NAČINA ŽIVOTA
Marina Florijan
Kardiovaskularne bolesti su problem koji se povećava i smanjuje kvalitetu života te uzrokuju visoku stopu smrtnosti na globalnoj razini. Vodeći uzročnik kardiovaskularnih bolesti jest sedentarni način života, odnosno manjak tjelesne aktivnosti u svakodnevnom životu. Kardiovaskularne bolesti u većini slučajeva uzrokovane su aterosklerozom, bolešću koja se manifestira promjenama, oštećenjima i naslagama na stjenkama arterija. Tjelesna aktivnost, aerobnog tipa, služi kao najbolja...
DEMOGRAFSKA POLITIKA I GOSPODARSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
DEMOGRAFSKA POLITIKA I GOSPODARSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
Tomislav Lukavski
Ovaj rad organiziran je u dvije sastavnice, a to su teorijski i praktični dio. Teorijski dio obuhvaća definiranje demografskih i gospodarskih čimbenika koji međusobno utječu jedni na druge, dok praktični dio pokazuje kretanja tih čimbenika. U osnovne demografske čimbenike ubrojeni su: prirodno kretanje stanovništva, dobno-spolna struktura, migracije i obrazovna struktura. Gospodarske čimbenike predstavljaju osnovne makroekonomske komponente, a to su: BDP, nezaposlenost i inflacija....
DEMOGRAFSKA POLITIKA I GOSPODASVO REPUBLIKE HRVATSKE
DEMOGRAFSKA POLITIKA I GOSPODASVO REPUBLIKE HRVATSKE
Denis Dragun
Demografska istraživanja od velike su važnosti za svaku zemlju. Prirodni čimbenici koji utječu na demografsko kretanje su najvažniji pokazatelji demografske slike svake zemlje a tako i Hrvatske. U te čimbenike ubrajamo : natalitet, mortalitet, struktura stanovništva prema dobu i spolu, obujam radnosposobnog stanovništva te migracije. Gospodarski čimbenici kao što su : stopa zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti, BDP, te stopa inflacije predstavljaju ekonomsku razvijenost zemlje....
DEMOGRAFSKA POLITIKA REPUBLIKE HRVATSKE I NJEZIN UTJECAJ NA GOSPODARSTVO
DEMOGRAFSKA POLITIKA REPUBLIKE HRVATSKE I NJEZIN UTJECAJ NA GOSPODARSTVO
Ivana Tišov
Proučavanjem stanovništva bave se mnoge znanstvene discipline. Demografska istraživanja od velike su važnosti za svaku zemlju. Promjene – pozitivne ili negativne u demografskoj strukturi stanovništva pod sredstvom različitih čimbenika redovito su dugoročne. Prirodni čimbenici, pobliže opisani u ovome radu, a koji utječu na demografsko kretanje zemlje jedni su od najvažnijih pokazatelja demografske slike Hrvatske. U te čimbenike svakako se ubrajaju: natalitet, mortalitet,...
DEMOGRAFSKE PROMJENE U EUROPSKOJ UNIJI
DEMOGRAFSKE PROMJENE U EUROPSKOJ UNIJI
Svetlana Šibila
U radu se obrađuje problematika demografskih promjena unutar Europske unije i Republike Hrvatske kao promatrane članice EU. Demografske promjene se mogu podijeliti na prirodne i migracijske promjene, prirodne demografske promjene bave se promjenom prirodnih faktora kao što su na primjer mortalitet, natalitet, medijan godina u državi i slično. Razvoj tehnologije u svijetu vodi do bolje zdravstvene skrbi i višeg životnog standarda što kao posljedicu ima produženje očekivanog...
DEMOGRAFSKI KAPITAL HRVATSKE
DEMOGRAFSKI KAPITAL HRVATSKE
Marija Vizler
Demografija je znanost o stanovništvu koja istražuje i proučava zakonitosti i pravilnosti u kretanju stanovništva, ustanovljuje kakve su vrste te zakonitosti, njihovo kvantitativno i kvalitativno djelovanje i utvrđuje međusobne odnose kretanja stanovništva s drugim društvenim i gospodarskim pojavama. Empirijskim analizama demografi su ustanovili i teorijski objasnili pravilnosti karakteristične za kretanja stanovništva u većini država. Demografska analiza stanovništva spada u...
DIGITALIZACIJA POSLOVANJA
DIGITALIZACIJA POSLOVANJA
Borna Marinić
Digitalizacija poslovanja ključan je pojam za poslovni uspjeh koji se zadnjih nekoliko godina sve više razvija. Obuhvaća niz pojmova koji su bitni za rast i razvoj kao što su inovacije, konkurentnost, produktivnost, smanjenje troškova ali i bolje plaćena radna mjesta. Poslovanje današnjih poduzeća i tvrtki uvelike se razlikuje od načina poslovanja koji se primjenjivao prije desetak godina, a sve to dugujemo razvitku digitalne tehnologije. Vaţno je prepoznati prednosti...
DIGITALIZACIJA POSLOVANJA NA PRIMJERU AGRIA d.o.o.
DIGITALIZACIJA POSLOVANJA NA PRIMJERU AGRIA d.o.o.
Lora Vukas
Digitalizacija je iznimno važna jer ulaganje u nju omogućuje bržu, jednostavniju i kvalitetniju obradu podataka, a time i ažurnu dostavu podataka članovima uprave poduzeća. Pravilna upotreba IT tehnologija donosi velike uštede vremena i novca. Zbog nestabilnog stanja na tržištu, kao što su zatvaranje tvornica te nestašica sirovina i materijala, poskupljenje energenata, a time i rast cijena, mnoga poduzeća posebnu pozornost usmjeravaju na kontrolu i smanjenje troškova. Ulaganjem...

Paginacija