Paginacija

UREDSKO POSLOVANJE U GRADSKOJ UPRAVI GRADA VINKOVACA
UREDSKO POSLOVANJE U GRADSKOJ UPRAVI GRADA VINKOVACA
Višnja Šekerija
Cilj rada je prikazati uredsko poslovanje, na primjeru rada pisarnice u gradu Vinkovcima, kroz primjenu temeljnih propisa koji definiraju područje uredskog poslovanja, Uredbe o uredskom poslovanju i Zakona o općem upravnom postupku. Temeljni pojmovi i radnje u uredskom poslovanju odnosno, poslovi koji se obavljaju u pisarnici, definiraju tijek pismena od ulaska u javnopravno tijelo do izlaska iz istog prema drugim pravnim ili fizičkim osobama. Svrha rada je kroz postupak donošenja...
UREĐENJE POSEBNOG SKRBNIŠTVA ZA DJECU PREMA NOVOM OBITELJSKOM ZAKONU
UREĐENJE POSEBNOG SKRBNIŠTVA ZA DJECU PREMA NOVOM OBITELJSKOM ZAKONU
Antonia Štefotić
Posebno skrbništvo dio je ustanove skrbništva koje ima kraći vijek trajanja nego uobičajeno skrbništvo. Radi se o slučajevima kada je temeljem zakona potrebno imenovati osobu- skrbnika, koja će u ime i za račun druge osobe - štićenika, obaviti određenu pravnu radnju i nakon toga će taj odnos prestati. Takva vrsta skrbništva određenija je nego uobičajeno skrbništvo jer se određuje točan vremenski rok do kojeg je skrbnik štićeniku zastupnik pred zakonom te pravna...
UROGENITALNA FIZIOTERAPIJA KOD ŽENA, KADA I ZAŠTO?
UROGENITALNA FIZIOTERAPIJA KOD ŽENA, KADA I ZAŠTO?
Iva Maganić
Pojam urogenitalne disfunkcije obuhvaća veliki broj dijagnoza, simptoma stanja koja su na bilo koji način povezana sa zdjeličnim dnom ili anatomijom i fiziologijom organa smještenih u zdjelici. Metode mjerenja funkcije i snage mišića zdjeličnog dna su: klinička opservacija, vaginalna palpacija, ultrazvuk i magnetska rezonanca, elektromiografija, manualni mišićni test, manometrija i dinamometrija. Rehabilitacija muskulature dna zdjelice odnosi se na svaki tretman koji za cilj ima...
USPOREDBA PERCEPCIJE SOCIJALNE PODRŠKE I OSJEĆAJA KONTROLE U MLAĐOJ I STARIJOJ ŽIVOTNOJ DOBI
USPOREDBA PERCEPCIJE SOCIJALNE PODRŠKE I OSJEĆAJA KONTROLE U MLAĐOJ I STARIJOJ ŽIVOTNOJ DOBI
Tamara Radić
Socijalna podrška definira se kao "postojanje ili dostupnost osoba na koje se oslanjamo, koje nam daju do znanja da o nama brinu, vole nas i cijene". Društveni odnosi i socijalna podrška identificirani su kao ključni elementi koji doprinose zdravlju i dobrobiti pojedinca tijekom cijelog životnog vijeka. Osjećaj kontrole psihološki je koncept koji se odnosi na to koliko snažno ljudi vjeruju da imaju kontrolu nad situacijama i iskustvima koja utječu na njihov život. Osjećaj kontrole...
USPOREDBA REHABILITACIJSKIH PROTOKOLA KOD OPERACIJE GORNJIH EKSTREMITETA U KLINICI AKROMION
USPOREDBA REHABILITACIJSKIH PROTOKOLA KOD OPERACIJE GORNJIH EKSTREMITETA U KLINICI AKROMION
Irena Petrinec
Rehabilitacija je proces liječenja gdje je fizikalna terapija u funkciji rehabilitacije. Ona se sastoji od niza postupaka koji su usmjereni prema potrebama bolesnika, a njih provodi rehabilitacijski tim. Cilj nije zaustaviti patološki proces, nego je rehabilitacija usmjerena na posljedice tog procesa. Fizioterapeut nastoji vratiti i očuvati najviši mogući stupanj motoričke funkcije. Provodi postupke očuvanja opsega pokreta, mišićne snage, koordinacije i izdržljivosti. Uz to je...
USPOREDBA UTJECAJA PILATESA I DNS-A NA LIJEČENJE LUMBALNOG BOLNOG SINDROMA - PREGLED LITERATURE
USPOREDBA UTJECAJA PILATESA I DNS-A NA LIJEČENJE LUMBALNOG BOLNOG SINDROMA - PREGLED LITERATURE
Martina Laptoš
Uvod i cilj: Lumbalni bolni sindrom (LBS) označava skup simptoma različite etiologije koji se manifestiraju bolom, ograničenom funkcijom i pokretljivošću na prijelazu iz lumbalnog u sakralni dio kralježnice. Pilates metoda i dinamička neuromuskularna stabilizacija (DNS) se sve više koriste u liječenju LBS-a. Cilj je ovog rada predstaviti problematiku LBS-a te utvrditi i usporediti utjecaj pilatesa i DNS-a na liječenje LBS-a. Metode i materijali: Pretraživane su baze podataka...
USPOREDBA VO2MAX NOGOMETAŠA ODREĐENOG RAZLIČITIM METODAMA
USPOREDBA VO2MAX NOGOMETAŠA ODREĐENOG RAZLIČITIM METODAMA
Dominik Toth
Maksimalni primitak kisika (VO2max) u svom apsolutnom i relativnom obliku (u odnosu na tjelesnu masu) sinonim je za aerobne mogućnosti pojedinaca. Definira se kao razina primitka kisika pri kojoj povećanje daljnjeg opterećenja ne dovodi više do povećanja primitka kisika, i važan je pokazatelj kondicije čovjeka i stanja srčano-žilnog sustava. U sportu se često mjeri i zbog njegove važnosti razvijeno je mnogo terenskih testova za indirektnu procjenu VO2max. U zadnje vrijeme se...
USPOREDBA ŽIVOTNIH NAVIKA, FIZIOLOŠKIH I ANTROPOMETRIJSKIH POKAZATELJA NOGOMETAŠA RAZLIČITOG NIVOA NATJECANJA
USPOREDBA ŽIVOTNIH NAVIKA, FIZIOLOŠKIH I ANTROPOMETRIJSKIH POKAZATELJA NOGOMETAŠA RAZLIČITOG NIVOA NATJECANJA
Dino Česir
Bavljenje sportom smatra se vrlo zdravom navikom jer pomaže u radu svih organskih sustava. Ipak profesionalno bavljenje sportom nosi i određene rizike za zdravlje, s obzirom na opterećenja koja sa sobom nose često iscrpljujući treninzi i stres natjecanja. Glavni cilj istraživanja je usporediti stila života, način prehrane, treniranja i sedentarne aktivnosti, kao i antropometrijske karakteristike, te krvni tlak i puls u mirovanju među nogometašima različitog nivoa natjecanja. U...
USTAVNO UREĐENJE PRAVA NA ŽIVOT U REPUBLICI HRVATSKOJ
USTAVNO UREĐENJE PRAVA NA ŽIVOT U REPUBLICI HRVATSKOJ
Duška Tovilović
U Republici Hrvatskoj prava svakog pojedinca propisana su Ustavom Republike Hrvatske, međunarodnim ugovorima kojih je Republika Hrvatska stranka, te zakonima. Osnovno pravo svakog čovjeka je pravo na život i to je središte i pretpostavka svih ljudskih prava. Pravo na život je poštivanje ljudskog života kao središte zaštite ljudskih prava. Pravo na život je elementarno pravo čovjeka, koje se priznaje u svim ustavima. U hijerarhiji ljudskih prava, pravo na život je iznad i ispred...
USTAVNOPRAVNI POLOŽAJ I OVLASTI PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
USTAVNOPRAVNI POLOŽAJ I OVLASTI PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
Sanja Gluvaković
Tema završnog rada je Ustavnopravni položaj i ovlasti predsjednika Republike Hrvatske. Rad je tematski podijeljen u pet dijelova. Prvi dio je o predsjedniku Republike Hrvatske i o njegovom položaju. Dok drugi dio govori o tijeku izbora za predsjednika Republike Hrvatske. Od kandidiranja do samih izbora, te navodi tijela koja su zadužena za provođenje izbora i koje su njihove zadaće. Treći dio rada navodi i objašnjava ovlasti predsjednika Republike Hrvatske u području nacionalne...
USTROJ I DJELOKRUG RADA INTERVENTNE POLICIJE REPUBLIKE HRVATSKE
USTROJ I DJELOKRUG RADA INTERVENTNE POLICIJE REPUBLIKE HRVATSKE
Stjepan Parić
U ovome radu opisuje se ustroj, organizacija i djelokrug rada u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva unutarnjih poslova s naglaskom na ustroj interventne policije kao i važnost samoga ustroja u tijelima državne uprave. Detaljno je prikazan vertikalni ustroj od većih prema manjim ustrojstvenim jedinicama, hijerarhijska podređenost kao i lanac zapovijedanja i nadležnosti, a posebni naglasak na unutarnji ustroj Interventne jedinice policije i opis radnih mjesta. Isto tako, naveden je...
USTROJSTVO VLASTI U REPUBLICI HRVATSKOJ
USTROJSTVO VLASTI U REPUBLICI HRVATSKOJ
Dragan Međeši
Cilj ovog rada je uspješna analiza ustrojstva državne vlasti u Republici Hrvatskoj. Rad se sastoji od sedam poglavlja. Državna vlast u Republici Hrvatskoj podijeljena je na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu vlast. U uvodu je objašnjen pojam države i vlasti te vlast u Republici Hrvatskoj, dok se u drugom poglavlju više definira sam pojam diobe vlasti, njezin razvoj kroz povijest i dioba vlasti u funkcionalnom i organizacijskom smislu. Poglavlje o diobi vlasti u Republici Hrvatskoj...

Paginacija