Paginacija

SUVREMENI MEHANIZMI OSTVARIVANJA NAČELA JAVNOSTI RADA UPRAVE
SUVREMENI MEHANIZMI OSTVARIVANJA NAČELA JAVNOSTI RADA UPRAVE
Iva Dolić
Informiranost građana postaje jedan o važnih čimbenika za jednakost, ravnopravnost, a i njihovu sigurnost. Ovo pravo građana je osnovno ljudsko pravo, a i propisano je Ustavom Republike Hrvatske kao ustavno pravo. Javnost rada uprave se osigurava na način da tijela javne vlasti objavljuju informacije o svom radu i na taj način informiraju građane o svom radu. Transparentnost uprave je jedno od načela bez kojeg suvremena uprava ne bi postojala, jer je u povijesti uprava bila tajna i...
SUVREMENI PRAVCI U LIJEČENJU SHIZOFRENIH PSIHOZA
SUVREMENI PRAVCI U LIJEČENJU SHIZOFRENIH PSIHOZA
Danijela Stupar
Shizofrenija je dugotrajna psihička bolest koja je karakterizirana periodima akutne psihoze i remisije. Shizofrenija se pojavljuje u svijetu kod svake 2. osobe što ovisi o dobnoj skupini u kojoj je mjerenje obavljeno. Bolest se češće javlja kod muškaraca. Uzrokovana s genetskim i okolišnim čimbenicima. Shizofrenija je bolest koja nastupa postupno, sam bolesnik a ni okolina često nisu svjesni prisutnosti bolesti i promjena u ponašanju bolesnika. Simptomi shizofrenije su podijeljeni...
SUVREMENI PRISTUP BLANEOTERAPJI I KLIMATOTERAPIJI
SUVREMENI PRISTUP BLANEOTERAPJI I KLIMATOTERAPIJI
Vedran Sarađen
Korištenje prirodnih ljekovitih čimbenika za opuštanje i liječenje poznato je od davnina, kako u svijetu tako i u Hrvatskoj. Balneoterapija je kombinacija fizikalnih svojstava vode i apsorpcije mineralnih tvari kroz kožu u svrhu terapije. Klimatoterapija je iskorištavanje čimbenika klime jednog kraja u svrhu liječenja i rehabilitacije. Unatoč velikom napretku suvremene medicine, korištenje prirodnih ljekovitih čimbenika pa tako i balneoterapije i klimatoterapije izaziva sve veći...
SUVREMENI TERAPIJSKI PRISTUPI U LIJEČENJU ANKSIOZNO-DEPRESIVNIH POREMEĆAJA
SUVREMENI TERAPIJSKI PRISTUPI U LIJEČENJU ANKSIOZNO-DEPRESIVNIH POREMEĆAJA
Igor Mihajlović
Užurban i stresan način života, kod čovjeka stvara određena raspoloženja s kojima se ne može uvijek nositi ili ih ne može kontrolirati. Ovakve promjene raspoloženja kod nekih osoba stvaraju smetnje, a kao reakcija i posljedica na takvo stanje najčešće se javlja depresija. Uz depresiju kod velikog broja ljudi javlja se i anksiozni poremećaj. Radi se o prožimanju ili miješanju simptoma anksioznosti (tjeskobe) i depresije, a koji svojim intenzitetom, kvalitetom i kvantitetom...
SUVREMENI TRENDOVI U ELEKTRONIČKOJ TRGOVINI
SUVREMENI TRENDOVI U ELEKTRONIČKOJ TRGOVINI
Dominik Suton
Razvoj informacijske i komunikacijske tehnologije dovodi do brzih promjena i razvoja novih oblika organizacije poslovanja, kao što je elektroničko poslovanje. Sastavni dio elektroničkog poslovanja je elektronička trgovina koja postaje sve značajnija s obzirom na dosadašnji rast i predviđanja njezinog rasta u budućnosti. Zbog toga je temeljni cilj ovog rada izložiti najvažnije teorijske spoznaje u svezi s elektroničkom trgovinom te utvrditi njezino sadašnje stanje te buduća...
SVEOBUHVATNOST FIZIOTERAPIJSKOG PROCESA NAKON MASTEKTOMIJE
SVEOBUHVATNOST FIZIOTERAPIJSKOG PROCESA NAKON MASTEKTOMIJE
Mišel Petric
Karcinom dojke je najčešća zloćudna bolest žena, a posebice u razvijenim zemljama svijeta. Obzirom na činjenicu da žiljezdano tkivo dojke nije ograničeno samo na dojku, postoji mogućnost kako ponekad ni sama mastektomija neće dati dobar rezultat odstranjenjem čitavog žljezdanog tkiva dojke, ukoliko je to potrebno. Najčešći pokazatelj oboljenja od karcinoma dojke je pojava bezbolne kvržice na samoj dojci. Pravovremeno otkrivanje karcinoma dojke igra vrlo važnu ulogu u...
SVJETLOSNO ONEČIŠĆENJE
SVJETLOSNO ONEČIŠĆENJE
Dejan Demeter
Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje bio raznolikosti i krajobrazne raznolikosti te Geo raznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj koncepta održivog razvitka. Okoliš je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu. Zahvatima u okoliš smije se utjecati na kakvoću življenja, zdravlje ljudi, biljni i životinjski svijet u...
TEMELJNA OBILJEŽJA DRUŠTVA KAPITALA U REPUBLICI HRVATSKOJ
TEMELJNA OBILJEŽJA DRUŠTVA KAPITALA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Anja Stepić
U vrijeme industrijske revolucije se pojavila povećana potreba za financijskim kapitalom kako bi se ostvarili veći industrijski pothvati te je tako nastalo dioničko društvo. Krajem 19. stoljeća dioničko društvo je dobilo konkurenta koje je mnogo jednostavnije za vođenje, a to je društvo s ograničenom odgovornošću. Jedno od temeljnih obilježja društva kapitala je da članovi društva ne odgovaraju za obveze društva svojom vlastitom imovinom. Kako bi se, s obzirom na navedeno,...
TENDINOPATIJA AHILOVE TETIVE
TENDINOPATIJA AHILOVE TETIVE
Tin Rukovanjski
Ahilova tetiva je anatomski posebna jer čini funkcionalnu vezu preko mišića gastroknemijusa (m.gastrocnemius) i soleusa (m.soleus). Učestalost pojave tendinopatija je u porastu u zadnjih 30 do 40 godina zbog sve češćeg sudjelovanja ljudi u sportskim i tjelesnim aktivnostima. Tetive su svakodnevno izložene mehaničkom opterećenju. Različite su vrste liječenja tendinopatija, a u današnje vrijeme najviše na popularnosti dobivaju neoperativne metode liječenja. Često se umjesto...
TENISKI LAKAT
TENISKI LAKAT
Stefan Marković
Teniski lakat je bolno stanje uzrokovano ponavljajućim kontrakcijama ekstenzornih mišića podlaktice. Jedan je od najčešćih sindroma prenaprezanja. Bol se javlja u području lateralnog epikondila humerusa, koja iradira niz podlakticu. Kako bi se dijagnosticirao teniski lakat, koriste se radiološke metode te različiti testovi za utvrđivanje ove ozljede. Tretman teniskog lakta uključuje fizikalnu terapiju i primjenu fizioterapijskih procedura. U akutnoj fazi koristi se krioterapija...
TERAPIJSKE VJEŽBE NAKON OZLJEDE MEDIJALNOG KOLATERALNOG LIGAMENTA KOLJENA
TERAPIJSKE VJEŽBE NAKON OZLJEDE MEDIJALNOG KOLATERALNOG LIGAMENTA KOLJENA
Mihaela Horvat
Zglob koljena (lat. articulatio genus), trochoginglymus po mehanici, najveći je i najsloženiji zglob ljudskog tijela. Ligamenti su vezivno tkivo koji povezuju kosti te su pasivni stabilizatori zgloba. Medijalni i lateralni kolateralni ligamenti najvažnije su strukture koljenog zgloba koje osiguravaju valgus i varus stabilnost koljena. Ozljede ovih ligamenata mogu uzrokovati trajnu bol i stalne ponovne ozljede. Za dijagnozu ozljede medijalnog kolateralnog ligamenta provodi se „valgus...
TERAPIJSKE VJEŽBE NAKON OZLJEDE MEDIJALNOG KOLATERALNOG LIGAMENTA KOLJENA
TERAPIJSKE VJEŽBE NAKON OZLJEDE MEDIJALNOG KOLATERALNOG LIGAMENTA KOLJENA
Zrinka Bunić
Medijalni kolateralni ligament (MCL) glavni je stabilizator zgloba koljena. To je najčešći ligament ozlijeđen u koljenu, posebno kod sportaša. Medijalni kolateralni ligament ima složenu slojevitu anatomsku strukturu s više različitih funkcija. Manja trauma može uzrokovati rupturu površinskog dijela, dok viši energetski mehanizmi mogu poremetiti i duboke i površne slojeve. Većina ozljeda medijalnog križnog ligamenta može se liječiti neoperativnim putem, no prilikom totalne...

Paginacija