Paginacija

UTJECAJ FIZIOTERAPIJSKIH INTERVENCIJA NA KVALITETU ŽIVOTA ONKOLOŠKIH PACIJENATA
UTJECAJ FIZIOTERAPIJSKIH INTERVENCIJA NA KVALITETU ŽIVOTA ONKOLOŠKIH PACIJENATA
Nina Smajić
U današnje vrijeme tumori su sve učestalija dijagnoza, a po smrtnosti među vodećim bolestima suvremenoga svijeta. Primanje dijagnoze maligne bolesti vrlo je stresno. Uz pretjerani fizički stres uzrokovan bolešću i njenim liječenjem, mnogi pacijenti doživljavaju psihološki stres zbog zabrinutosti oko dijagnoze i prognoze, tijeku liječenja, odlukama o liječenju, zahtjevnim tretmanima te prekidu uobičajenih životnih uloga i funkcija. Metode koje se koriste u liječenju malignih...
UTJECAJ FIZIČKE AKTIVNOSTI NA POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA TREĆE ŽIVOTNE DOBI
UTJECAJ FIZIČKE AKTIVNOSTI NA POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA TREĆE ŽIVOTNE DOBI
Matea Miloloža
Proces starenja, normalan je fiziološki proces za sva živa bića i praćen je mnogim promjenama organizma, čije se posljedice ispoljavaju kao kronične bolesti i poteškoće ponajprije u funkciji lokomotornog sustava. To za stariju osobu znači nemogućnost obavljanja aktivnosti svakodnevnog života i brigu o sebi i time osoba postaje svojevrstan teret za društvo. Tome uvelike pridonose i promjene u načinu života i modernizacija što znači sve veći broj neaktivnih osoba koje žive...
UTJECAJ FIZIČKE AKTIVNOSTI NA RAZVOJ DIJABETESA MELLITUSA TIPA II
UTJECAJ FIZIČKE AKTIVNOSTI NA RAZVOJ DIJABETESA MELLITUSA TIPA II
Jovana Vranješ
Dijabetes tipa II dokazano je najčešći oblik dijabetes mellitusa. 90% do 95% osoba u kojih se dijabetes pojavio u dobi iznad 20 godina ima dijabetes tipa II. Dijabetes tipa II ima i nekoliko drugih naziva: dijabetes neovisan o inzulinu i adultni (starački) dijabetes. Sadašnje terapijske opcije u šećernoj bolesti tipa II jesu: prilagodba načina života (ili životnog stila), oralni hipoglikemizantni lijekovi (OHL) i inzulin. Tradicionalna dijeta i fizička aktivnost, uz edukaciju o...
UTJECAJ GLOBALIZACIJE NA RAZVOJ E-PRODAJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
UTJECAJ GLOBALIZACIJE NA RAZVOJ E-PRODAJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Lucija Vanek
Razvijeni svijet je nositelj procesa globalizacije i upravo je on najbolje iskoristio aktualne globalne okolnosti. Razvojem informatičke i komunikacijske tehnologije, svijet je postao povezani jedinstveni sustav te na temelju toga, veze između pojedinih subjekata u različitim dijelovima svijeta se ostvaruju u samo nekoliko minuta. Globalizacija se odrazila i na elektroničko poslovanje a samim time i na e-prodaju. Zahvaljujući ovim načinima prodaje i poslovanja, kupci mogu na vrlo...
UTJECAJ GLOBALIZACIJE NA RAZVOJ GOSPODARSTVA
UTJECAJ GLOBALIZACIJE NA RAZVOJ GOSPODARSTVA
Sandra Barić
Globalizacija je pojava koja je zahvatila suvremeni svijet. Pod pojmom globalizacije podrazumijeva povezivanje svijeta na svim razinama – prometnoj, ekonomskoj, medijskoj, virtualnoj, gospodarskoj i brojnim drugima. Predmet ovoga rada je proučavanje načina na koje globalizacija utječe na gospodarstvo. Većom povezanošću svijet je postao jedno veliko tržište. Pojavio se veliki broj međunarodnih tvrtki koje posluju u gotovo svim državama. Međunarodna razmjena dobara i usluga...
UTJECAJ IGRANJA VIDEO IGARA NA BRZINU SENZOMOTORIČKE REAKCIJE
UTJECAJ IGRANJA VIDEO IGARA NA BRZINU SENZOMOTORIČKE REAKCIJE
Marija Marjanović
Igranje video igara postalo je sastavni dio svakodnevnog života ljudi širom svijeta. Zbog sve većeg sudjelovanja ljudi u ovoj aktivnosti sve se više istražuje kakav utjecaj ima igranje video igara na ljude, između ostalog, kakav je učinak igranja video igara na brzinu senzomotoričke reakcije. Pojam senzomotorička reakcija odnosi se na vrijeme koje je proteklo između primjene podražaja i naknadnog odgovora osobe na taj podražaj. Upravo je i cilj ovog presječnog istraživanja...
UTJECAJ INTERNET OGLAŠAVANJA NA PONAŠANJE KUPCA
UTJECAJ INTERNET OGLAŠAVANJA NA PONAŠANJE KUPCA
Ivana Maul
Kroz ovaj završni rad prikazat ćemo općenita ponašanja potrošača, njihove determinante, motive i percepciju te kako donose odluke, koje su njihove potrebe i tipologija ličnosti. Poseban dio rada posvećen je internet marketingu i online oglašavanju. Za pisanje ovog rada korišteni su sekundarni podaci iz dostupne literature i web stranica. Ponašanje potrošača neiscrpna je tema usmjerena na identifikaciju odluka u kupnji. Temelji se na sekundarnim podacima s internetskih stranica...
UTJECAJ ISTEZANJA NA SPORTSKE SPOSOBNOSTI
UTJECAJ ISTEZANJA NA SPORTSKE SPOSOBNOSTI
Antonio Ferenčić
Istezanje je uobičajena aktivnost kod profesionalnih sportaša, osoba starije životne dobi, pacijenata na rehablitaciji i svih rekreativaca koji slijede neki plan vježbanja. Pozitivni učinci istezanja su poznati, jedino se proteže pitanje odabira najboljeg tipa istezanja za specifične ciljeve ili ishod. Tri su osnovna oblika isteznja; statičko istezanje, dinamičko istezanje i PNF (proprioceptivna neuromuskularna facilitacija) istezanje. Statičko istezanje uključuje izduženje...
UTJECAJ KOFEINA NA MOTORIČKE SPOSOBNOSTI SPORTAŠA
UTJECAJ KOFEINA NA MOTORIČKE SPOSOBNOSTI SPORTAŠA
Marijan Kovačević
Kofein je jedna od najkonzumiranijih supstanci u svijetu. Upravo zbog toga je našao svoje mjesto i u sportu. Sve do 2008. godine je bio zabranjen od strane World Anti-Doping Agency, no prestankom te zabrane sportaši od tada do danas počinju koristiti kofein u svrhu poboljšanja svojih sposobnosti. Kofein se nalazi u više od 60 biljaka, a najčešće se koristi u sportu kroz napitke kao što su kava, čaj, energetski napitci ili u obliku tableta kao dodatak prehrani. Svrha istraţivanja...
UTJECAJ KOMPRESIVNE ODJEĆE NA SPORTSKU IZVEDBU
UTJECAJ KOMPRESIVNE ODJEĆE NA SPORTSKU IZVEDBU
Filip Marinović
Kompresijska odjeća je posebna elastična odjeća s dizajniranim gradijentom kompresije koja se može nositi na udovima, gornjim, donjim ili cijelim tijelima za terapiju i sport. Učinci kompresijskog odjevnog predmeta na performanse (npr. maksimalnu snagu, aerobne performanse, brzinu u sprintu, visinu skoka) i oporavak (npr. tjelesna temperatura, oticanje mišića, količinu laktata u krvi) intenzivno se raspravljaju. Sportska kompresijska odjeća dizajnirana je da utječe na mišićno...
UTJECAJ KONTINENTALNOG TURIZMA NA GOSPODARSTVO OSJEČKO - BARANJSKE ŽUPANIJE
UTJECAJ KONTINENTALNOG TURIZMA NA GOSPODARSTVO OSJEČKO - BARANJSKE ŽUPANIJE
Igor Degoricija
Tema ovog rada je utjecaj kontinentalnog turizma na gospodarstvo Osječko-baranjske županije. Cilj je utvrditi i analizirati postojeće stanje kontinentalnog turizma u Osječko-baranjskoj županiji te ukazati na mogućnosti i smjernice njegova održivog razvoja. Istraživanjem literature pokazalo se kako je kontinentalni turizam u Hrvatskoj marginaliziran u odnosu na kupališno-odmorišni turizam primorske Hrvatske. Dosadašnji razvoj kontinentalnog turizma u Hrvatskoj bio je uglavnom...
UTJECAJ MAKROEKONOMSKIH POKAZATELJA NA GOSPODARSTVO
UTJECAJ MAKROEKONOMSKIH POKAZATELJA NA GOSPODARSTVO
Davor Perić
U područje makroekonomskih pojmova uvode nas pojmovi poput inflacije, bruto domaćeg proizvoda te nezaposlenosti. Ta tri pojma smatraju se glavnim pokazateljima stanja nekog gospodarstva. Bruto domaći proizvod osnovna je mjera za prikazivanje stanja u gospodarstvu neke zemlje. No ipak, ukupan BDP nije dobra mjera blagostanja neke zemlje, stoga se koristi BDP per capita. Ukoliko se BDP per capita povećava odnosno smanjuje, to ukazuje na poboljšanje, odnosno pogoršanje općeg stanja u...

Paginacija