Pages

AKTI JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
AKTI JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Matija Skrletović
U Republici Hrvatskoj ustrojeno je 127 gradova, 428 općina te 20 županija. Gradovi i općine su jedinice lokalne samouprave, dok su županije jedinice područne (regionalne) samouprave. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obavljaju poslove utvrđene pozitivnim pravnim poretkom Republike Hrvatske, a poglavito poslove utvrđene Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odlučuju o brojnim pravima, obvezama...
AKTIVNOSTI SENZORIČKE INTEGRACIJE U NEURORIZIČNE DJECE
AKTIVNOSTI SENZORIČKE INTEGRACIJE U NEURORIZIČNE DJECE
Tamara Uglješić
Danas se senzoričkoj integraciji pridaje sve više pozornosti i sve više se zna o tome. Senzorička integracija je način na koji naš mozak prihvaća informacije iz okoline putem receptora i način na koji ih obrađuje i daje im smisao. Djeca koja nisu u mogućnosti obrađivati informacije na taj način imaju poteškoća u senzoričkoj integraciji i tada govorimo o disfunkciji senzoričke integracije. Djeca s poteškoćama senzoričke integracije imaju poteškoće govora, pažnje,...
ALZHEIMEROVA DEMENCIJA - MOGUĆNOSTI PREVENCIJE I LIJEČENJA
ALZHEIMEROVA DEMENCIJA - MOGUĆNOSTI PREVENCIJE I LIJEČENJA
Zvonimir Bobetić
Alzheimerova demencija je psihoorganska bolesti specifičnih karakteristika. Zbog težeg dijagnositiciranja bolesti donošeni su međunarodni kriteriji za određivanje Alzheimerove demencije. Danas se koriste i mjerni instrumenti u obliku testova za procjenu stupnja kognitivnog oštećenja. Govori se i o tome da je bolest u nekim segmentima nasljedna. Postoje sličnosti sa drugim stanjima kod kojih se isto razvija demencija kao što su Huntingtonova, Parkinsonova, Pickova i druge. ...
ANALIZA PATOLOŠKIH MANIFESTACIJA NORMALNOG POKRETA U AKTIVNOSTI USTAJANJA
ANALIZA PATOLOŠKIH MANIFESTACIJA NORMALNOG POKRETA U AKTIVNOSTI USTAJANJA
Ivan Vidaković
Normalni pokret može se definirati kao adaptiran i koordiniran odgovor središnjeg živčanog sustava na neki podražaj iz okoline. Strukture koje sudjeluju u kontroli i provedbi normalnog pokreta brojne su te je potreban visok stupanj koordinacije između istih kako bi provedba normalnog pokreta bila adekvatna za izvršavanje aktivnosti svakodnevnog života. Aktivnost ustajanja radnja je koju osoba provodi puno puta tijekom dana. Patološke manifestacije normalnog pokreta u aktivnosti...
ANALIZA POSTOJEĆEG CMS SUSTAVA U FIRMI SA VIŠE OD 50 DJELATNIKA, FIRMA PO IZBORU
ANALIZA POSTOJEĆEG CMS SUSTAVA U FIRMI SA VIŠE OD 50 DJELATNIKA, FIRMA PO IZBORU
Aleksandar Kapović
Cilj završnog rada bio je analizirati u teoriji, a kasnije i u praksi, na osnovu zadanog primjera, analizu postojećeg CMS sustava na primjeru poduzeća koji ima više od 50 zaposlenika.Rad je pisan na temelju ISS (Integralne spiralne sinteze).Firma koja je analizirana je Vupik d.d. U prvom dijelu rada prikazani su mrežni sustavi i razlika između Interneta i Intraneta.Potom je obavljena analiza firme Vupik. Kroz analizu opisano je kako Vupik posluje te njegov organizacijski ustroj i...
ANALIZA PRIMJENE POSTOJEĆEG MIS SUSTAVA U FIRMI S VIŠE OD 100 DJELATNIKA
ANALIZA PRIMJENE POSTOJEĆEG MIS SUSTAVA U FIRMI S VIŠE OD 100 DJELATNIKA
Danijel Franjković
Cilj završnoga rada bio je analizirati u teoriji, a kasnije i u praksi, na osnovu zadanog primjera, analizu postojećeg MIS sustava na primjeru poduzeća koji ima više od 100 zaposlenika. Upravljački informacijski sustav informacijski je sustav kod kojeg je naglasak stavljen na osiguranje periodičnih informacija koje menadžerima služe u procesu poslovnog odlučivanja. Upravljački informacijski sustavi menadžerima također osiguravaju izvješća te izravan pristup podacima o...
ANALIZA UČESTALOSTI OZLJEĐIVANJA U RAZLIČITIM SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA
ANALIZA UČESTALOSTI OZLJEĐIVANJA U RAZLIČITIM SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA
Kristijan Mamuzić
Sportske ozljede sastavni su dio profesionalnog, ali sve češće i rekreativnog sporta. Zbog svoje ozbiljnosti, učestalosti i mogućih komplikacija mogu predstavljati ozbiljan problem u napretku svakog sportaša. Isto tako, kod rekreativaca pojavnost ozljeda može utjecat na smanjenje kvalitete života i osjećaja općeg fizičkog zadovoljstva. Cilj ovog rada bio je utvrditi učestalost ozljeda kod osoba, koje se profesionalno i rekreativno, bave sportom. Istraživanje je obuhvatilo...
ANALIZA ZNANSTVENE UTEMELJENOSTI PRIMJENE AROMATERAPIJE U FIZIOTERAPIJI
ANALIZA ZNANSTVENE UTEMELJENOSTI PRIMJENE AROMATERAPIJE U FIZIOTERAPIJI
Toni Maričić
Aromaterapija je kontrolirano korištenje eteričnih ulja kako bi se ljudski organizam doveo u ravnotežu. Eterična ulja koristile su drevne civilizacije, a utemeljiteljem modernog pristupa i oživljavanja korištenja blagotvornog djelovanja eteričnih ulja smatra se francuski kemičar Gattefosse. Provedena su brojna istraživanja o učinkovitosti aromaterapije i u većini je aromaterapija imala pozitivan učinak. Neka od istraživanja prikazuju učinkovitost aromaterapije kod žena s rakom...
ANKSIOZNO - DEPRESIVNI POREMEĆAJ
ANKSIOZNO - DEPRESIVNI POREMEĆAJ
Dragana Petrović
Anksioznodepresivni poremećaj je vrlo čest poremećaj u psihijatriji. Anksioznost i depresija su među vodećim bolestima suvremenog doba gdje je od izuzetne važnosti pravovremeno utvrđivanje postojanja jednog od poremećaja ili kombinacija oba kako bi se mogla pružiti adekvatna pomoć te poboljšati kvaliteta života. Osobe kojima je dijagnosticiran anksioznodepresivni poremećaj isplovljavaju simptomima anksioznog i depresivnog poremećaja u kombinaciji. Simptomi nijednog od...
ANOREKSIJA - POJAVNOST I PREVENCIJA
ANOREKSIJA - POJAVNOST I PREVENCIJA
Matea Dretvić
Anoreksija nervoza je poremećaj hranjenja kojeg karakterizira namjerni gubitak tjelesne težine sa prosječnom prevalencijom 0,5% za djevojke i mlađe žene starosti 12-30 godina i 0,05% za muškarce starosne dobi 12-30 godina. Etiologija poremećaja nije u potpunosti dokazana, no većina autora faktore rizika dijeli na biološke, psihološke, razvojne i sociokulturne čimbenike rizika. Anoreksija se dijeli na restriktivnu koju karakterizira redukcijska dijeta i prežderavajuću/purgativnu...
ARHIVI I ARHIVSKA SLUŽBA
ARHIVI I ARHIVSKA SLUŽBA
Jovana Šarac
Tema ovoga završnoga rada jest Arhivi i arhivska služba u kojem će biti detaljno obrađeni sami arhivi, arhivska građa. Završni rad prožima deset osnovnih poglavlja upotpunjenih raznovrsnim popisom literaturnih izvora implementiranih pri izradi rada. Osnovna je zadaća arhiva kao tijela javne uprave osigurati zaštitu zapisa od trajna značaja za poslovne i službene svrhe i kao pravnog dokaza, a s druge strane, omogućiti pristup arhivskom gradivu, neovisno o vremenu, mjestu i...
AUTISTIČNI POREMEĆAJI I MOGUĆNOSTI TERAPIJSKIH INTERVENCIJA
AUTISTIČNI POREMEĆAJI I MOGUĆNOSTI TERAPIJSKIH INTERVENCIJA
Lucija Buconjić
Broj djece s dijagnozom autizma je u stalnom porastu. Autizam je neurobiološki razvojni poremećaj koji se javlja u ranom djetinjstvu, obično prije tridesetog mjeseca djetetovog života. Iako djeca s autizmom izgledaju kao i sva ostala zdrava djeca, ona ipak imaju znatne životne teškoće, koje postaju sve izrazitije ukoliko se što prije ne zatraži pomoć stručnjaka kako bi se dijete uključilo u odgovarajuće terapijske programe. Obilježja autizma su: teškoće u socijalnim...

Pages