Paginacija

ULOGA FIZIOTERAPEUTA U REHABILITACIJI ŽENA NAKON MASTEKTOMIJE
ULOGA FIZIOTERAPEUTA U REHABILITACIJI ŽENA NAKON MASTEKTOMIJE
Mirna Cindrić
Rak dojke najčešći je tumor u žena u razvijenim zemljama svijeta. Godišnje u Hrvatskoj oboli oko 2500 žena, a to je broj koji nas svrstava među zemlje s visokom incidencijom. Rak dojke nije nova pojava, nego se dijagnosticira već stotinama godina. Predstavlja nakupinu stanica nastalih u žljezdanom tkivu dojke koje iz nepoznatog razloga nekontrolirano rastu. Da bi se postigli što bolji rezultati liječenja, vrlo je važno otkriti bolest u što ranijoj fazi. S ranom dijagnozom i uz...
ULOGA FIZIOTERAPEUTA U REHABILITACIJI ŽENA NAKON MASTEKTOMIJE I REKONSTRUKCIJE DOJKE
ULOGA FIZIOTERAPEUTA U REHABILITACIJI ŽENA NAKON MASTEKTOMIJE I REKONSTRUKCIJE DOJKE
Maja Plećaš
Karcinom dojke je najčešće zloćudno oboljenje kod žena i nastaje kada se stanice počinju nekontrolirano umnožavati i rasti te zarastati u zdravo okolno tkivo ili metastazirati odnosno širiti se u udaljenje organe i dijelove tijela. Postoje razni čimbenici rizika koji mogu doprinijeti nastanku karcinoma dojke. Najčešći prvi oblik liječenja jest kirurški zahvat. Nakon izvedene mastektomije, dojku je moguće rekonstruirati. Komplikacije koje se javljaju nakon odrađene kirurške...
ULOGA FIZIOTERAPIJE NA KVALITETU ŽIVOTA OBOLJELIH OD MULTPLE SKLEROZE
ULOGA FIZIOTERAPIJE NA KVALITETU ŽIVOTA OBOLJELIH OD MULTPLE SKLEROZE
Dora Takacz
Multipla skleroza je kronična, autoimuna, upalna, neurodegenerativna bolest središnjeg živčanog sustava. Etiologija multiple skleroze nije u potpunosti poznata. Najveći broj oboljelih pripada dobnoj skupini između 20 i 40 godina. Kliničku sliku karakterziraju simptomi poromećaja funkcije SŽS. Kvaliteta života označava razinu blagostanja čovjeka. čine ju fizičke, društvene i mentalne značajke. Potrebno je ostvariti funkcionalni tim koji čine liječnik, radni terapeut,...
ULOGA FIZIOTERAPIJE U LIJEČENJU OSOBA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM
ULOGA FIZIOTERAPIJE U LIJEČENJU OSOBA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM
Slađana Jaćimović
Bolesnici s reumatoidnim artritisom imaju bolove, ograničenu funkciju zglobova i smanjenu kvalitetu života. U većine bolesnika bolest počinje postupno, nejasnim i nekarakterističnim znakovima. Sve procedure fizikalne terapije propisuju se upravo s namjerom da smanje bol, poboljšaju funkciju i kvalitetu života bolesnika s RA. Liječenje je kompleksno zbog nepoznate etiologije i programirano za svakog bolesnika individualno. Uz to pacijentima je potrebna edukacija o bolesti, o...
ULOGA I POLOŽAJ PUČKOG PRAVOBRANITELJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ULOGA I POLOŽAJ PUČKOG PRAVOBRANITELJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Danijel Beljo
Tema ovog završnog rada je institut pučkog pravobranitelja od njegovog nastanka u svijetu, do uvođenja u hrvatski pravni sustav i važnosti njegove uloge. Pučki pravobranitelj institucija je koja štiti prava i interese svih građana i kojemu se građani mogu obratiti u slučaju povrede od strane tijela koje on nadzire. U pravni sustav Republike Hrvatske uveden je najvišim pravnim aktom, Ustavom, a od njegovog uvođenja ovlasti su se mijenjale i proširivale. U svom radu on je...
ULOGA I UTJECAJ INTERNETA NA MARKETING U TRGOVINI
ULOGA I UTJECAJ INTERNETA NA MARKETING U TRGOVINI
Dino Zetović
U završnom radu obradit će se tema uloge i utjecaja interneta na marketing u trgovini. Cilj je ovoga rada, na temelju iznešenih podataka, praktičnih primjera i istraživanja, donijeti određene zaključke o navedenoj temi. U radu se primarno koriste deduktivne metode analize i deskripcije te se uz to definira opći pojam marketinga s njegovim funkcijama, kao i njegov razvoj, marketing u trgovini i uloga i utjecaj interneta na marketingu u trgovini. Kroz primjere se objašnjava...
ULOGA IGRE U REHABILITACIJI DJECE S POSEBNIM POTREBAMA
ULOGA IGRE U REHABILITACIJI DJECE S POSEBNIM POTREBAMA
Josipa Pemper
Igra predstavlja aktivnosti u kojima dijete sudjeluje svakodnevno iz zadovoljstva, pristupa joj sa zanimanjem, a posebno je bitna tokom ranog formativnog dijela života. Kroz igru se dijete izražava i stječe nova iskustva. Igra je bitna kako za djecu tipičnog razvoja, tako i za djecu s posebnim potrebama jer se kroz igru dijete može rehabilitirati. Jedno od sindroma posebnih potreba je i autizam, to je doživotni neruološki poremećaj nastao kao posljedica nepravilnog razvoja mozga....
ULOGA JAVNE UPRAVE U POTICANJU PODUZETNIČKE I STARTUP KULTURE
ULOGA JAVNE UPRAVE U POTICANJU PODUZETNIČKE I STARTUP KULTURE
Filip Zajec
Javna uprava je dužna briniti se o razvoju gospodarstva svoje zemlje, odnosno imati pozitivan utjecaj na razvoj poduzetništva koji kao takav bitno utjeće na razvoj cijele države. Tako je nužan dobar odnos između same javne uprave i poduzetnika. Poduzetnik je osoba koja sa svojim sposobnostima i karakteristikama samostalno pokreće, organizira i vodi poslovni razvoj. Uz ostale sposobnosti i znanja koje su potrebne poduzetniku da uspotavi poduzeće, potrebna je i određena energija i...
ULOGA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U PROVEDBI ODRŽIVOG GOSPODARENJA OTPADOM
ULOGA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U PROVEDBI ODRŽIVOG GOSPODARENJA OTPADOM
Ana Rimac
Gospodarenjem otpadom se nastoji spriječiti nastanak otpada koji predstavlja rizik po okoliš, te mjere za sprječavanje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš. Potrebno je kategorizirati i deklasificirati otpad od početka nastajanja u slučaju da je određen kao opasan otpad. Kako bi se količina otpada smanjila potrebno je odvajati miješani komunalni otpad. Jedinice lokalne samouprave su dužne građanima osigurati odlaganje i odvajanje otpada na javnim površinama,...
ULOGA JEDINICA SAMOUPRAVE U POTICANJU RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PRIMJERU OPĆINE NIJEMCI
ULOGA JEDINICA SAMOUPRAVE U POTICANJU RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PRIMJERU OPĆINE NIJEMCI
Danijel Šarkić
Jedna od bitnih zadaća svake suvremene demokratske države predstavlja stvaranje preduvjeta za razvoj poduzetništva te utvrđivanje zakonskog okvira kojim će se poticati, usmjeravati i jačati poduzetnički potencijal unutar nacionalnog gospodarstva. Zakonodavni okvir koji predstavlja temelj za jačanje poduzetničke aktivnosti u Republici Hrvatskoj čine Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva i Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture. Kako bi osigurale što kvalitetniji...
ULOGA JEDINICA SAMOUPRAVE U RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA NA PIMJERU OPĆINE ERNESTINOVO
ULOGA JEDINICA SAMOUPRAVE U RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA NA PIMJERU OPĆINE ERNESTINOVO
Beatta Jarabek
Krajem dvadesetog stoljeća raznim pravnim promjenama većina tranzicijskih država, ujedno i Republika Hrvatska, prihvatile su višestranačje i parlamentarni sustav. U Republici Hrvatskoj dominira velik broj lokalnih uprava i samouprava. U samom radu analizira se nastanak, razlog i utjecaj lokalne samouprave na civilno društvo, razvoj udruga civilnog društva te istovremeno i utjecaj udruga civilnog društva na razvoj lokalne samouprave. Analizira se stanje i uloga lokalne samouprave u...
ULOGA KINEZIOFOBIJE  U REHABILITACIJI OZLJEDA LOKOMOTORNOG SUSTAVA
ULOGA KINEZIOFOBIJE U REHABILITACIJI OZLJEDA LOKOMOTORNOG SUSTAVA
Toni Crljenko
Kineziofobija ili strah od pokreta je česta pojava u rehabilitaciji ozljeda lokomotornog sustava. Također igra veliku ulogu u prelasku akutne boli u kroničnu. Pojam je nastao unutar modela koji opisuje izbjegavanje pokreta uvjetovano strahom od boli. Kineziofobija se mjeri putem Tampa upitnika za kineziofobiju koji je sastavljen od 17 izjava o boli, vjerovanjima o boli i tjelesnom stanju te o vježbanju. U ovom istraživanju cilj je bio ustanoviti pojavnost kineziofobije kod osoba koje se...

Paginacija